Vem är jag?

En tekniknörd med vassa kunskaper inom systemutveckling/programmering, med ett aktivt och brinnande intresse för politik.

Född: 1981
Bor: I Lund
Utbildning: Civilingenjörsutbildning (M.Sc) från LTH inom ”InfoCom”
Arbete: Driver eget bolag inom systemutvecklingsbranschen
Gillar: gaming, klättring, vandring, film

Politik

Jag är aktiv inom Sverigedemokraterna och har varit det sedan 2006, där invandrings-och immigrationspolitik, kriminalpolitik och frågan om islam är de viktigaste frågorna vi står inför.

Islams utbredning är det största hotet mot frihet, demokrati, kvinnors rättigheter, framgång och välstånd. Många andra områden inom politiken är viktiga, men satt mot islamiseringen av världen i stort ter de sig närmast obefintliga i tyngd.

Den civiliserade världen har slagit ner några andra brutala ideologier, nazismen och kommunismen, och står nu inför islam som nästa stora utmaning. En avgörande skillnad om man t.ex. jämför med hotet från nazismen var att man faktiskt enades att Hitler-Tyskland var något som man måste bekämpa. Den samstämmigheten ser vi inte vad gäller islam, vilket gör problemet så mycket större.

Inte nog med det, nazismens kärna och drivkraft var relativt koncentrerad och den tyska befolkningen i stort övergav tanken efter kriget. Det är något vi inte kommer se vad gäller islam, där islam som kultur och ideologi funnits i 1400 år och indoktrinerats i generation efter generation. Det är knappast något man överkommer genom en invasion likt den vi såg under Andra Världskriget. Här kommer kampen bli mycket längre och det under förutsättning att Västvärlden vaknar upp och inser faran – innan det är för sent.

Islams expansion måste stoppas, och ett litet första steg är att omedelbart stoppa massinvandringen till Sverige och Europa. Men det kommer krävas mer än så. Skadan som massinvandringen har medfört är stor och omfattande – vi måste lägga om synen på vår egen kultur och vår egen framgång, som vida överstiger var någon civilisation har uppnått någonsin förr. Det är dags att vi uppskattar vem vi är och vågar slåss för vår kultur och vårt sätt.