Politiskt Inkorrekt stoppad!

Politiskt Inkorrekt överger nu WordPress.com och kommer att använda egen server. Besök dem på www.politisktinkorrekt.info.

NEWSFLASH: Politiskt Inkorrekt återigen spärrat av WordPress

Fredag morgon hade WordPress.com återigen spärrat den ordinarie bloggen från att publicera nya inlägg. Detta är TREDJE gången. Därmed kommer vi inte återgå den gamla. Sprid gärna informationen till vänner, bekanta, andra bloggar, på forum, facebook, twitter och i kommentarer under tidningsartiklar i så stor utsträckning som möjligt.

Vi håller för närvarande på att färdigställa vår egen dedikerade server, dit vi sedan kommer flytta PI till vår egna domän för att sedan överge WordPress.com för gott. Det ska vara klart under lördagen den 30 januari.