Obama och den så kallade ”gränsen” från 1967

När man i dessa dagar hör t.ex. Obama först nämna att Israel ska ha sina gränser vid ”1967-års gränser” bör känna till ett par grundläggande fakta:

  1. Det finns ingen gräns från 1967. Det finns en vapenstilleståndslinje fråpn 1949 (Självständighetskriget) vilket inte är samma sak som en gräns.
  2. När vapenstillestånd blåstes (mellan 24 februari och 20 juli 1949) hade den arabiska sidan (bestående av Egypten, Jordanien, Syrien med stödtrupper från Libanon, Saudiarabien och Irak) då ockuperat ett antal områden:
    Golanhöjderna var ockuperat av Syrien; Judéen/Samaria (aka ”Västbanken”) ockuperades av Jordanien/Transjordanien) och Gazaremsan ockuperades av Egypten. Detta var i strid med internationell rätt  (ett aggressionskrig) och deras ockupation var då alltså olaglig.
  3. 19 år senare, år 1967, hade ingen så kallat ”palestinsk stat” bildats. Istället var det fortfarande tidigare nämnda länder som ockuperade områdena och hade passat på att etnisk rensa dessa områden från judar. År 1967 inleddes ytterligare aggression mot Israel, denna gången var det Jordanien, Egypten och Syrien. I detta krig, som var ett självförsvarskrig för Israels del och ännu ett aggressionskrig från araberna, förlorade Jordanien, Egypten och Syrien kontrollen över de områden de olagligen ockuperade 19 år tidigare.
  4. Resolution 242 som kom efter 6-dagarskriget 1967 är en icke-bindande resolution under kapitel VI i Säkerhetsrådet där man talade om att en framtida fred är föremål för förhandlingar. Samtliga arabstater förkastade resolutionen omedelbart och sa tre nej; ingen fred med Israel, inget erkännande av Israel och inga förhandlingar med Israel.
    I vilket fall är 242 ingen lösning på någonting, utan den stipulerar att förhandlingar ska lösa tvister något som araberna varit ointresserade av.
Detta är en kort bakgrund som kan vara värt att nämna när man diskutera dessa frågor. Vad gäller gränserna för Israel, som måste vara säkra och erkända, finns det en mycket pedagogisk och informativ video om just detta. Ta en titt!