Muslimer hotar England

Muslimerna hotar England enligt The Guardian. De utger sig för att vilja främja lugn och samförstånd, men det är inget annat än underförstådda hot – ”gör som vi säger annars kanske några muslimer begår våldshandlingar” är budskapet från muslimerna:

The government is responsible for the country and its foreign policy. I don’t want something to happen here.

Islams utbredning i Europa kommer ge fler fall av utpressning och hot mot länder om de inte anpassar sig till islam i olika avseenden. Det finns många exempel världen över och Europa är inte befriat från detta…