Turkiska IHH-representanter uppmanar deltagarna i Ship to Gaza att kasta israeler överbord

Stormen mot Israel visar sig som vanligt vara grundlöst. Här är en video där man ser företrädare för islamistiska IHH, som befolkade den båt där israeliska soldater blev överfallna, instruera folket att man ska kasta israelerna överbord (2 min 40 sek in):

Svd Svd Svd Svd DN DN DN SDS SDS SDS 2 3 4 5 6

Sammanfattning: Islamister attackerade, vapenlager, lugnt på övriga båtar, laglig blockad

Jag sammanfattar här gårdagens händelser, där jag i korthet kommenterar lagligheten i de anti-israeliska båtarnas handlingar, lagligheten i Israels bordning, samt övrigt som framkommit:

 • Blockaden tillåten
  Den israeliska blockaden mot Gaza är laglig.Malcom Evans, en brittisk jurist och expert vad gäller internationell rätt påpekar också att ”Svaret är att tillåta kuststater att stoppa fartyg utanför deras territorialvatten i samband med brotten som antingen har begått eller som man misstänker kommer att utföras inom deras territorialvatten”.
  I ”US Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations” fastslås att en båt anses utgöra ett brott mot en blockad när de lämnat sin hamn och beger sig ut för att bryta en blockad: ”Attempted breach of blockade occurs from the time a vessel or aircraft leaves a port or airfield with the intention of evading the blockade, and for vessels exiting the blockaded area, continues until the voyage is completed. […] It is immaterial that the vessel or aircraft is at the time of interception bound for neutral territory, if its ultimate destination is the blockaded area.”

 • Endast våldsamt på en båt – islamisterna anföll
  Våldsamheter uppstod endast på en av båtarna i flottiljen som ämnade att bryta blockaden, bordningen av de övriga båtarna gick lugnt till. Anledningen till våldsamheterna på Manmara var att de turkiska islamisterna attackerade de israeliska soldaterna som tog sig ombord på båten. Dessa var utrustade med paintball-gevär som används för ”crowd controll”. Soldaterna räknade inte med våldsamt motstånd, vilket resulterade i 16 skadade israeliska soldater, ett flertal med mycket allvarliga skador.
  Soldaterna attackerades med knivar, yxor, stålrör, brandbomber och även eldhandvapen. I samband med detta öppnade de israeliska soldaterna svarseld, vilket de har all rätt att göra. Hade de turkiska islamisterna inte attackerat hade det gått lika lugnt och städat till som på de övriga båtarna. Denna båt var sponsrad av IHH, en islamistisk och våldsförhärligande organisation.

  och

  ..
 • Sjöng anti-judiska ramsor
  Muslimerna på båten sjöng klassiska anti-judiska ramsor. Denna gång om ”Khaybar khaybar”. Se video här:

  Referenser till Khaybar – som man hör och ser i klippet på ovanstående länk refererar till Muhammed och muslimernas attacker då de dödade och fördrev judarna i Khaybar. I ramsan – som var en av många – sjunger de om att Khaybar och att Muhammeds arme ska återvända – för att döda judarna.
 • Vapenlager på båten
  Ett omfattande vapenlager hittades på den våldsamma båten, som man kan se på följande video:

  Att våldshandlingar var planerade från terroristkramarna är ganska uppenbart.

 • Islamister inblandade
  Vid startceremonin i Turkiet befanns sig flertalet antisemitiska islamister, medlemmar eller med kopplingar till Muslimska Brödrarskapet. Bland annat Sahar Albirawi och Mahmad Tzoalha som både är Hamas-terrorister, Hamam Said, ledare för Muslimska brödraskapet i Jordanien. En annan var Raed Salah, en islamist som sagt bland annat följande:
  ”Vi är inte dom som äter en måltid baserad på bröd och ost gjort av barns blod” och hävdade han att judarna är ”slaktare av gravida kvinnor och spädbarn … Tjuvar, ni är bakterier … Skaparen har avsett att ni ska vara apor och förlorare …Muslimerna kommer segra , från Nilen till Eufrat. ”
 • Israel erbjöd ”aktivisterna” att leverera varor landvägen
  Israel kontaktade flottiljen via radio och erbjöd dem att leverera sina varor landvägen, efter att en säkerhetskontroll gjorts, i vanlig ordning. Detta förkastades helt av flottan och de valde att istället konfrontera Israel och blockaden. Därför verkar det otroligt att tro att dessa ”aktivister” var intresserade av att levererar varor överhuvudtaget. Noteras bör att varje vecka levererar Israel över 15000 ton material, mat och medicin till Gaza.
 • Ship To Gaza refererar till en känd svensk antisemit, Lasse Wilhelmsson
  Pophöger refererar till en annan blogg, där de rapporterar att Ship to Gaza länkar till ”viktig information”:
  ”En uppmärksam besökare fann där reklam för antisemiten Lasse Wilhelmson som 27 maj lagt upp en illa skriven artikel på Sourze under titeln “Bojkotta apartheidstaten Israel”. Artikeln innehåller det vanliga man kan förvänta sig från Lasse, konspirationsteorier om sionistisk maktelit på Wall Street, Förintelsen inom citattecken och en stor dos faktaförvrängning.”
 • Ove Bring
  Ove Bring skriver i SvD att Israel inte har rätt att ingripa och baserar det på ett påstående att Israel inte utsatts för väpnat anfall och att man i och med det inte kan åberopa krigets lagar. Om man ligger i krig med någon avgörs inte av Ove Bring utan respektive sidor i konflikten. Israel och Hamas är i ”väpnad konflikt” med varandra, helt oavestt vad Bring tycker och säger.
  Hamas har en uttalad agenda att utplåna staten Israel och har agerat för det sedan deras bildande på 80-talet. De har beväpnat sig och genomför attacker mot Israel regelbundet. Rakterna fortsätter att skjutas mot Israel även om svensk media inte känner sig manade att rapportera om det. Att Israel ligger i krig med Hamas, som kontrollerar Gaza, är otvetydigt. De har också rätt att genomföra en blockad vilket också ger dem rätt att borda båtar som försöker bryta den blockaden.

Det är direkt pinsamt att se både journalister och vissa svenska politiker säga att IDF har ”mycket att förklara”. Soldaterna gjorde allt de kunde för att undvika skadade vilket också lyckades utmärkt – tills de blev attackerade. Förklara det istället, svenska journalister…

E, A, Svd, 2, 3, 4, 5, Dn, 2, SvD, Dag, 2, 3, 4, 5, Gp, Ex, N, Ab, 2, Ex, T, T4, Bt, 2, Ex, 2, Syd, 2, 3, Hd, 4, 2, Svt, A, SDS, SvD, DN, DN

DN, SvD, GP DN, SvD, SvD, Gp, Dag, N, Dag, Gp, Syd, Gd, Ek, St, Blt, Db, Vg, DN, SvD, 2, 3, Gp, D, Dag, 2, 3, St, Syd, 2, Sk, Blt, , 2, Ek, Ab, FA, 2, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, Dag, 2, 3, Syd, 2, Vg, 2, 3, Vl, 2, Svt, T2, S, St, Ab, , Bo, K, Ex, 2, Blt, Ex, F, 2, 3