Varför klimathysterin är bra

Länge har jag varit mycket skeptisk till det jag alltid uppfattat som en överdriven hysterisk inställning vad gäller koldioxidens inverkan på temperaturen, vilket debatten oftast handlat om. Även om det allt mer börjar komma fram att det snarare varit en politiskt och populistiskt motiverad överdrift menar jag att det trots det lett till en bättre inriktning för forskning och utveckling vilket kan leda till vår frigörelse från despoterna som kontrollerar vår energi.

Min tvekan till koldioxidhypen (som jag anser vara en mer korrekt benämning) baserade sig från början på att det i mångt och mycket var IPCC – FN:s klimatpanel – som drev frågan samt att företags- och utvecklingsfientliga argument ständigt var närvarande. Det var vi i det onda och imperialistiska Väst som var ansvariga och helst skulle man avveckla allt vad företagande heter. Det blev som vi alla vet ett väldigt liv bland media som i sedvanlig ordning sällan granskade eller ifrågasatte utan älskade ämnet och skrev friskt om hur nära undergång vi är. Kanske kan man tro att allt vänsterfolk på redaktionerna runt om i landet såg sin chans att attackera företagandet och marknadsekonomin utan att använda regelrätta socialistargument. Säkert är dock att journalisterna hjälpte till.

Samtidigt visste man om att temperaturen på jorden alltid har varierat även innan industrialiseringen och därmed innan vi började använda fossila bränslen. Nu helt plötsligt lyckades mänskligheten släppa ut så mycket CO2 att vi rubbar hela planetens system trots att CO2 endast är en liten del av växthusgaserna. Många forskare tror att temperaturvariationerna beror på solens aktivitet mer än något annat. Dessutom fastslås det nu att temperaturen inte ökat de senaste 10 åren trots att mängden koldioxid ökat.

Men jag tänkte inte diskutera sanningshalten mer än så utan konstatera en annan långt viktigare sak:

Även om koldioxidhypen är en bluff och hysterin är en fluga anser jag att det i stort sett är en bra utveckling som det gett upphov till. Det är önskvärt att vi hittar andra energikällor än fossila bränslen av många olika anledningar. Dels är det otvivelaktigt att vid förbränning släpper man ut en mängd ämnen som är skadliga för naturen och dels kommer kol, olja och gas att ta slut.

Jag tror ändå att det viktigaste argumentet för att vi ska fortsätta i vår strävan att sluta använda fossila bränslen är att vi måste snarast möjligt avveckla vårt beroende av de arabiska och muslimska staterna som kontrollerar stora delar av tillgångarna. De flesta, om inte alla, av dessa länder är diktaturer och teokratier. Många sponsrar spridandet av islam och finansierar hatpropaganda mot Väst och förser terroristerna med pengar och vapen.

Genom att de kontrollerar vår tillgång till energi utövar de också inflytande på vilken politik vi för vilket det finns gott om historiska exempel på. OPEC kontrollerar vår ekonomi eftersom de kontrollerar vår energi.

Därför är det egentligen en dålig utveckling ifall klimathysterin dör ut. Vi skulle behöva den ytterligare i 5-10 år för att uppmuntra fortsatta investeringar i forskning och nya företag så att vi snarast möjligt kan bryta islams inflytande över våra länder.

Newsmill