Goldstone tar tillbaka sina anklagelser – inte ett ord i svensk media

Vi kommer alla ihåg hur glada svenska journalister och många politiker blev när Richard Goldstone presenterade sin vinklade rapport om Israel efter att Hamas initierat kriget mot Israel från Gaza under 2008-2009. Goldstone anklagade där Israel för ”krigsbrott” – han anklagade Israel för att medvetet och systematiskt attackerat civila och Goldstone har i och med det bidragit stort till propagandakriget mot Israel. Denna ”blodslögn” sitter nu djupt rotat i många människor världen över.

Men i en text i Washington Post gör Goldstone en pudel. Han skriver att han troligen varit ”naiv” i sin inställning och att Israel faktiskt inte medvetet siktat på civila – även om misstag kan ha begåtts. Han skriver att ”om jag hade vetat vad jag vet idag, hade Goldstone-rapporten varit ett annorlunda dokument”:

Vår rapport hittade bevis för potentiella krigsbrott och ”möjliga brott mot mänskligheten” av både Israel och Hamas. Att de påstådda brotten som utfördes av Hamas var medvetna behöver man inte ens säga – de siktade sina raketer medvetet och urskiljningslöst mot civila.

Anklagelserna om att Israel medvetet skulle siktat på civila baserar sig på dödsfallen och skadorna på civila då vår utredning inte hade några andra bevis som gjorde att vi kunde dra några andra rimliga slutsatser. Trots att utredningarna som publicerats av den israeliska försvarsmakten har bekräftat vissa incidenter som vi undersökte som rörde individuella soldater, har de också påvisat att civila inte attackerades medvetet eller som en del i en policy.

Our report found evidence of potential war crimes and “possibly crimes against humanity” by both Israel and Hamas. That the crimes allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — its rockets were purposefully and indiscriminately aimed at civilian targets.

The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had no evidence on which to draw any other reasonable conclusion. While the investigations published by the Israeli military and recognized in the U.N. committee’s report have established the validity of some incidents that we investigated in cases involving individual soldiers, they also indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy.

Det viktigaste stycket i hela texten följer här; Goldstone säger att om han bara vetat bättre hade han troligen inte påstått att Israel medvetet siktade på civila och hade troligen inte heller kallat Israels agerande för ”krigsbrott”:

Även om de israeliska bevis som har kommit fram sedan vår rapport publicerades inte gör civila försluster mindre sorgligt, beklagar jag att vår utredning inte hade sådana bevis som kunde förklara omständigheterna i de fall vi sa att civila medvetet attackerades, då det troligen hade påverkat våra slutsatser om attackerna var medvetna och om det var krigsbrott.  [min fetstil]

Although the Israeli evidence that has emerged since publication of our report doesn’t negate the tragic loss of civilian life, I regret that our fact-finding mission did not have such evidence explaining the circumstances in which we said civilians in Gaza were targeted, because it probably would have influenced our findings about intentionality and war crimes.

Han gör en pudel och erkänner att det kanske inte riktigt var så som han skrev i sin rapport – om han bara vetat bättre. SvD och andra svenska tidningar hade förstås krigsrubriker om detta. Den 3 december 2009 skriver SvD med flera att:

Det händer att den sydafrikanske domaren Richard Goldstone drömmer mardrömmar efter sin undersökning av misstänkta krigsförbrytelser under förra vinterns krig i Gaza. Han minns mötet med en familjefar i Gaza som förlorat hela sin familj. […]

Han har under sin kamp mot apartheid blivit utsatt för förödande kritik, men sällan har han fått så många skopor ovett som efter sin undersökning av krigsförbrytelser under Gazakriget, eller Operation Gjutet bly som det kallas i Israel. Han undersökte misstankar om krigsbrott från både Israels och Hamas sida. […]

Han anser att både Hamasstyret i Gaza och den israeliska sidan har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och möjligen också till brott mot mänskligheten. Han vill att båda sidor i första hand ska göra egna oberoende undersökningar av krigsbrott. […]

Han vidhöll Israels rätt till självförsvar men kallade landets våldsamma reaktion för ”oproportionerlig” och att den israeliska militären genomfört en ”kollektiv bestraffning av Gazas befolkning”.

Nu verkar han alltså svänga på de flesta punkter. Vad gäller hans uppmaning att båda sidor ska göra ”oberoende undersökningar” har han följande att säga i sin artikel från Washington Post:

Vår rekommendation var att varje sida skulle utreda, öppet och genomskinligt, de incidenter som vi hänvisar till i vår rapport. McGowan Davis har kommit fram till att Israel har gjort detta till en stor del; Hamas har inte gjort någonting.

Indeed, our main recommendation was for each party to investigate, transparently and in good faith, the incidents referred to in our report. McGowan Davis has found that Israel has done this to a significant degree; Hamas has done nothing.

Att Goldstone trodde att Hamas, en antisemitisk terrororganisation, skulle ha någon som helst vilja att undersöka sig själv är löjligt och tyder på Goldstones extremt naiva och korkade världsbild. Hamas är nöjda med varenda jude som dödas – varför skulle de beklaga sig ifall en av deras rakter dödar barn eller civila? Detta erkänner han också:

Några har sagt att det var absurt att tro att Hamas, en organisation som har som uttalat mål att förstöra staten Israel, skulle utreda vad vi sa var allvarliga krigsbrott. Det var min förhoppning, även om den var orealistisk, att Hamas skulle göra det speciellt ifall Israel genomförde sina egna utredningar. […]

I slutändan verkar det varit ett misstag att be Hamas utreda. […]

Sorgligt nog har det inte gjort någon ansträngning av Hamas i Gaza att utreda anklagelserna om krigsbrott och möjliga brott mot mänskligheten.

Some have suggested that it was absurd to expect Hamas, an organization that has a policy to destroy the state of Israel, to investigate what we said were serious war crimes. It was my hope, even if unrealistic, that Hamas would do so, especially if Israel conducted its own investigations. […]

In the end, asking Hamas to investigate may have been a mistaken enterprise. […] Regrettably, there has been no effort by Hamas in Gaza to investigate the allegations of its war crimes and possible crimes against humanity.

Goddag yxskaft.

Att Goldstone är naiv och i min mening korkad är solklart. Det är dock bra att han har ryggrad nog att våga erkänna sin fel, det ligger honom i fatet. Men då kommer nästa fråga:

Varför skriver inte svensk media om detta?

Jag har inte sett ett ord, i alla fall i skrivande stund, om detta. De skrev mycket om när rapporten kom (här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här osv osv osv). Men nu när samme man i många och mycket erkänner fel, misstag och naivitet då ser jag inte ett endaste ord om det. Kanske kommer det i framtiden, men än så länge ingenting.

Frågan blir då varför. Svaret måste sökas i varför vänstern, som de flesta journalister tillhör, hatar demokratin Israel så pass mycket som de gör. Det finns ingen region och ingen konflikt det skrivs så mycket om som den mellan Israel och arabvärlden. Trots att konflikten är extremt liten i omfattning vad gäller dödsoffer, trots att den ena sidan består av antisemitiska islamister som tydligt och klart säger att de vill döda alla judar och förinta Israel är det oftast deras version av vad som sker som går i tryck.

Deras ord tas alltid som en sanning, ofta ackompanjerat med snyftiga bilder på utsatta araber. Att de bilderna ofta är regisserade (som vi såg i Libanonkriget 2006), att media och journalister kontrolleras och bussas runt av Hamas, Hizbollah och liknande organisationer spelar inte så stor roll. Det viktiga verkar vara att demonisera Israel.

Därför är Goldstone så intressant för ett par år sedan när Israel kunde hackas på. Men idag när det är motsatsen är det total tystnad.

Det är som vanligt med andra ord.

Uppdatering 4 april, 10:04:

SvD:s ledarredaktion kommenterar Goldstonerapporten idag. Även Svd och DN har en kort notis via TT. TT kände väl sig tvunga att reagera på det Israel nu sagt, men timade bra så det inte kommer med i tryck i tidningarna.

SvD SvD SvD DN

SvD SvD Svd DN DN DN DN DN SvD

BBC

Israel svarar på angrepp vs arab slaktar sovande familj – framsidesnyheter resp liten notis

Just nu är det framsidesnyheter att ett antal araber dog då Israel svarade på upprepade angrepp från Hamas/Gaza. Hamas har den senaste veckan bombarderat Israel med raketer och granater och när Israel gjorde vad de måste göra – att försvara sig – dog 3 människor.

Detta är framsidesnyheter, med  bild och stora rubriker. Men när en stor del av en familj slaktas med en kniv när de sov blir det en liten notis som aldrig visas på framsidan, som snabbt försvinner bort i flödet och där man i brödtexten försöker, subtilt, ursäkta dådet. Om någon utför en sådan vidrig massaker är det judarnas fel, på något sätt. Något annat är ju otänkbart.

Boston.com summerar denna tankekedja väldigt bra – det är den massiva hatpropaganda som dag ut och dag in lärs ut från barnsben till den arabiska befolkningen, det är indoktrineringen som ligger som grund till deras vidriga beteende och det är därför denna konflikt fortsätter att existera.

There are those who believe passionately that all human beings are inherently good and rational creatures, essentially the same once you get beyond surface disagreements. Such people cannot accept the reality of a culture that extols death over life, that inculcates a vitriolic hatred of Jews, that induces children toidolize terrorists. Since they would never murder a family in its sleep without being driven to it by some overpowering horror, they imagine that nobody would. This is the mindset that sees a massacre of Jews and concludes that Jews must in some way have provoked it. It’s the mindset behind the narrative that continually blames Israel for the enmity of its neighbors and makes it Israel’s responsibility to end their violence.

The truth is simpler, and bleaker. Human goodness is not hard-wired. It takes sustained effort and healthy values to produce good people; in the absence of those values, cruelty and intolerance are far more likely to flourish.

For years the Palestinian Authority has demonized Israelis and Jews as enemies to be destroyed, vermin to be loathed, and infidels to be terrorized. Children who grow up under Palestinian rule are inundated on all sides — in school, in the mosques, on radio and TV, even in summer camps and popular music — with messages that glorify bloodshed, promote hatred, and lionize “martyrdom.’’

None of this is news. The toxic incitement that pervades Palestinian culture has been massively documented. What children are taught in Palestinian classrooms,Hillary Clinton said in 2007, is “to see martyrdom and armed struggle and the murder of innocent people as ideals to strive for. . . . This propaganda is dangerous.’’

SvD Sydsvenskan

Sammanfattning: Islamister attackerade, vapenlager, lugnt på övriga båtar, laglig blockad

Jag sammanfattar här gårdagens händelser, där jag i korthet kommenterar lagligheten i de anti-israeliska båtarnas handlingar, lagligheten i Israels bordning, samt övrigt som framkommit:

 • Blockaden tillåten
  Den israeliska blockaden mot Gaza är laglig.Malcom Evans, en brittisk jurist och expert vad gäller internationell rätt påpekar också att ”Svaret är att tillåta kuststater att stoppa fartyg utanför deras territorialvatten i samband med brotten som antingen har begått eller som man misstänker kommer att utföras inom deras territorialvatten”.
  I ”US Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations” fastslås att en båt anses utgöra ett brott mot en blockad när de lämnat sin hamn och beger sig ut för att bryta en blockad: ”Attempted breach of blockade occurs from the time a vessel or aircraft leaves a port or airfield with the intention of evading the blockade, and for vessels exiting the blockaded area, continues until the voyage is completed. […] It is immaterial that the vessel or aircraft is at the time of interception bound for neutral territory, if its ultimate destination is the blockaded area.”

 • Endast våldsamt på en båt – islamisterna anföll
  Våldsamheter uppstod endast på en av båtarna i flottiljen som ämnade att bryta blockaden, bordningen av de övriga båtarna gick lugnt till. Anledningen till våldsamheterna på Manmara var att de turkiska islamisterna attackerade de israeliska soldaterna som tog sig ombord på båten. Dessa var utrustade med paintball-gevär som används för ”crowd controll”. Soldaterna räknade inte med våldsamt motstånd, vilket resulterade i 16 skadade israeliska soldater, ett flertal med mycket allvarliga skador.
  Soldaterna attackerades med knivar, yxor, stålrör, brandbomber och även eldhandvapen. I samband med detta öppnade de israeliska soldaterna svarseld, vilket de har all rätt att göra. Hade de turkiska islamisterna inte attackerat hade det gått lika lugnt och städat till som på de övriga båtarna. Denna båt var sponsrad av IHH, en islamistisk och våldsförhärligande organisation.

  och

  ..
 • Sjöng anti-judiska ramsor
  Muslimerna på båten sjöng klassiska anti-judiska ramsor. Denna gång om ”Khaybar khaybar”. Se video här:

  Referenser till Khaybar – som man hör och ser i klippet på ovanstående länk refererar till Muhammed och muslimernas attacker då de dödade och fördrev judarna i Khaybar. I ramsan – som var en av många – sjunger de om att Khaybar och att Muhammeds arme ska återvända – för att döda judarna.
 • Vapenlager på båten
  Ett omfattande vapenlager hittades på den våldsamma båten, som man kan se på följande video:

  Att våldshandlingar var planerade från terroristkramarna är ganska uppenbart.

 • Islamister inblandade
  Vid startceremonin i Turkiet befanns sig flertalet antisemitiska islamister, medlemmar eller med kopplingar till Muslimska Brödrarskapet. Bland annat Sahar Albirawi och Mahmad Tzoalha som både är Hamas-terrorister, Hamam Said, ledare för Muslimska brödraskapet i Jordanien. En annan var Raed Salah, en islamist som sagt bland annat följande:
  ”Vi är inte dom som äter en måltid baserad på bröd och ost gjort av barns blod” och hävdade han att judarna är ”slaktare av gravida kvinnor och spädbarn … Tjuvar, ni är bakterier … Skaparen har avsett att ni ska vara apor och förlorare …Muslimerna kommer segra , från Nilen till Eufrat. ”
 • Israel erbjöd ”aktivisterna” att leverera varor landvägen
  Israel kontaktade flottiljen via radio och erbjöd dem att leverera sina varor landvägen, efter att en säkerhetskontroll gjorts, i vanlig ordning. Detta förkastades helt av flottan och de valde att istället konfrontera Israel och blockaden. Därför verkar det otroligt att tro att dessa ”aktivister” var intresserade av att levererar varor överhuvudtaget. Noteras bör att varje vecka levererar Israel över 15000 ton material, mat och medicin till Gaza.
 • Ship To Gaza refererar till en känd svensk antisemit, Lasse Wilhelmsson
  Pophöger refererar till en annan blogg, där de rapporterar att Ship to Gaza länkar till ”viktig information”:
  ”En uppmärksam besökare fann där reklam för antisemiten Lasse Wilhelmson som 27 maj lagt upp en illa skriven artikel på Sourze under titeln “Bojkotta apartheidstaten Israel”. Artikeln innehåller det vanliga man kan förvänta sig från Lasse, konspirationsteorier om sionistisk maktelit på Wall Street, Förintelsen inom citattecken och en stor dos faktaförvrängning.”
 • Ove Bring
  Ove Bring skriver i SvD att Israel inte har rätt att ingripa och baserar det på ett påstående att Israel inte utsatts för väpnat anfall och att man i och med det inte kan åberopa krigets lagar. Om man ligger i krig med någon avgörs inte av Ove Bring utan respektive sidor i konflikten. Israel och Hamas är i ”väpnad konflikt” med varandra, helt oavestt vad Bring tycker och säger.
  Hamas har en uttalad agenda att utplåna staten Israel och har agerat för det sedan deras bildande på 80-talet. De har beväpnat sig och genomför attacker mot Israel regelbundet. Rakterna fortsätter att skjutas mot Israel även om svensk media inte känner sig manade att rapportera om det. Att Israel ligger i krig med Hamas, som kontrollerar Gaza, är otvetydigt. De har också rätt att genomföra en blockad vilket också ger dem rätt att borda båtar som försöker bryta den blockaden.

Det är direkt pinsamt att se både journalister och vissa svenska politiker säga att IDF har ”mycket att förklara”. Soldaterna gjorde allt de kunde för att undvika skadade vilket också lyckades utmärkt – tills de blev attackerade. Förklara det istället, svenska journalister…

E, A, Svd, 2, 3, 4, 5, Dn, 2, SvD, Dag, 2, 3, 4, 5, Gp, Ex, N, Ab, 2, Ex, T, T4, Bt, 2, Ex, 2, Syd, 2, 3, Hd, 4, 2, Svt, A, SDS, SvD, DN, DN

DN, SvD, GP DN, SvD, SvD, Gp, Dag, N, Dag, Gp, Syd, Gd, Ek, St, Blt, Db, Vg, DN, SvD, 2, 3, Gp, D, Dag, 2, 3, St, Syd, 2, Sk, Blt, , 2, Ek, Ab, FA, 2, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, Dag, 2, 3, Syd, 2, Vg, 2, 3, Vl, 2, Svt, T2, S, St, Ab, , Bo, K, Ex, 2, Blt, Ex, F, 2, 3

Detaljerad rapport om incidenten på Marmara

Ynetnews återger en berättelse om vad som hände då israeliska soldater bordade båten, som man påstår bar ”fredsaktivister”.

Artiklen är på engelska.

Enligt texten hade de första soldaterna utrustning för att hantera mindre protester då de inte räknade med den nivå av våldsamheter som de möttes av. De hade också pistoler som enligt instruktioner endast fick användas vid livsfara.

En soldat som kom till kamrat sin kamrats undsättning blev tillfångatagen av upploppsmakarna och fick allvarliga slag. Specialtrupperna var utrustade med handeldvapen men fick veta att de bör endast använda dem om det var  livshotande situationer. När de kom ner från helikoptern höll de på skrika till varandra ”skjut inte, skjut inte”, trots att de mottagit flera allvarliga attacker.

[…]

Marinens specialtrupper var främst beredda att möta politiska aktivister som protesterade snarare än utbildade gatuhuliganer. Soldaterna fick veta att de skulle muntligen övertyga aktivister som erbjuder motstånd att ge upp, och först därefter använda paintballs (vilket var den utrustning de hade för att kontrollera folkmassor). De tilläts använda sina handeldvapen endast under extrema omständigheter.

De allt värre attackerna återges också:

Vid ett tillfälle tog angriparna tag i en soldat, tog hans pistol och kastade ner honom från övre däck till nedre däck, 10 meter nedanför. Soldaten fick ett allvarligt sår i huvudet och förlorade medvetandet.

Det var efter denna skada som trupperna tilläts använda sina pistoler och enligt texten besköt de då de män som slängt ner soldaten. Enligt uppgifter siktade de mot deras ben. Senare hittades lager med vapen vilket visar att de länge förberett våldsamheter.

I en senare sökning ombord på Marmara fann soldater lager av slagträn, klubbor, knivar och slangbellor som användes av upprorsmakarna före IDFs bordning. Det visade sig att aktivisterna var väl förberedda för en strid.

Läs även FiM, där de rapporterar att våld endast förekom på ”islamistbåten”, den båt där 600 turkar fanns.

Det var endast på den turkiska islamistbåten Mavi Marmara som det bröt ut våld, och där dödsoffren krävdes. På övriga båtar var det relativt lugnt, enligt israeliska ÖB i Jerusalem Post.

På Mavi Marmarabåten valde turkiska extremister från den islamistiska organisationen IHH att, till skillnad från övriga båtar, gå till attack med knivar och järnrör och där skott avlossades mot insatsstyrkan. 16 israeliska soldater ligger på sjukhus, varav flera med skottskador, enligt talesmän.

Det tyder på att de aktivister som var fredliga har klarat sig bra, och befinner sig i israelisk hamn just nu, medan de som valde att gå till attack trappade upp situationen, med ett tragiskt slut som bara är att beklaga.

Uppdatering:
Video som visar olika attacker från aktivisterna:

Bild av en knivbeväpnad ”aktivist”, från vänsterorienterade tidningen Haaretz:

DN, SvD, GP DN, SvD, SvD, Gp, Dag, N, Dag, Gp, Syd, Gd, Ek, St, Blt, Db, Vg, DN, SvD, 2, 3, Gp, D, Dag, 2, 3, St, Syd, 2, Sk, Blt, , 2, Ek, Ab, FA, 2, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, Dag, 2, 3, Syd, 2, Vg, 2, 3, Vl, 2, Svt, T2, S, St, Ab, , Bo, K, Ex, 2, Blt, Ex, F, 2, 3

Operationen på internationellt vatten laglig

Flertalet anti-israeliska röster höjs och beklagar sig över att Israel bordade de pro-arabiska båtarna efter att de valde att konfrontera den israeliska kustbevakningen.

Det första som konstateras är att liknande operationer sker jämt och ständigt – Spanien och Italien bordar regelmässigt fartyg på internationellt vatten som misstänks ha illegala invandrare med sig. Kustbevakningen i USA gör detsamma då de letar efter knark eller illegala immigranter. Liknande utförs i Asien och på andra platser.

(uppdaterat)
Tittar man på regelverket/lagarna som rör internationellt vatten kan man konstatera att debatten kantas av missförstånd och avsaknad av kunskap (som vi kan se i kommentarerna på denna blogg). Folk tror att den enda rätt man har att utföra operationer är om vattnen faller in under det egna territoriet. Detta är fel. LOSC från 1982 tar upp detta. Malcom Evans, brittisk expert på internationell rätt, skriver att

Traditionellt, där territorialhavet slutar började ”öppet hav” och lagarna i kuststaten gäller inte längre. Men polisiärt arbete på havet är ingen lätt fråga och, till skillnad från markgränser, är de enkla att passera. Det skulle därför vara lätt för fartyg att begå brott inom territorialhavet och undgå arrestering genom att flytta bara lite längre sjösidan. Svaret är att tillåta kuststater att stoppa fartyg utanför deras territorialvatten i samband med brotten som antingen har begått eller som man misstänker kommer att utföras inom deras territorialvatten.

Dessutom menar doktor Robbie Sabel, expert på internationell rätt, att om man vid en konflikt genomför en blockad/embargo är det lagligt att omhänderta civila fartyg som ämnar bryta detta embargo som befinner sig på internationellt vatten. Skulle våld användas mot dem vid ett sådant ingripande har de all rätt att agera i självförsvar.

Sabel poängterade också att det finns en lång historia av blockader/embargo på internationellt vatten.

DN, SvD, GP DN, SvD, SvD, Gp, Dag, N, Dag, Gp, Syd, Gd, Ek, St, Blt, Db, Vg, DN, SvD, 2, 3, Gp, D, Dag, 2, 3, St, Syd, 2, Sk, Blt, , 2, Ek, Ab, FA, 2, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, Dag, 2, 3, Syd, 2, Vg, 2, 3, Vl, 2, Svt, T2, S, St, Ab, , Bo, K, Ex, 2, Blt, Ex, F, 2, 3

Islamisterna attackerade soldater med knivar och skjutvapen

Uppdatering:
Se video från den finska siten YLE där de våldsamma ”aktivisterna” går till attack med tillhyggen.
http://areena.yle.fi/video/1023955 (tip: Tundra Tabloids)
_________
Enligt uppgifter från Jerusalem Post ska 6 israeliska soldater dödats och ett 10-tal av Hamasanhängarna. de så kallade ”aktivisterna” ska ha attackerat de bordande soldaterna med yxor, knivar och därefter handeldvapen i vad som kallas ”en välplanerad lynchmobb”.

Efter bordningen av fartyget stötte soldaterna hårt motstånd från passagerarna som var beväpnade med knivar, slagträn och metallrör. Soldaterna använde icke-dödliga åtgärder för att skingra folkmassan. Aktivisterna lyckades stjäla vapen från en av IDF: s soldater och  öppnade enligt uppgift senare eld, vilket leder till en upptrappning av våldet.

FiM:

Taleskvinnan för Free Gaza Movement som organiserar båtarna erkänner i direktsändning i BBC World att aktivisterna hade knivar och järnrör, men att hon ”inte visste” om det fanns skjutvapen.

Se även här.

Video av den information, erbjudande och varning som Israel skickade till båtarna. Här meddelar de klart och tydligt att humanitär hjälp godtages, vid landvägen, i vanlig ordning (Israel leverarar tiotusentals ton med mat och annat varje vecka till araberna i Gaza):

DN, SvD, GP DN, SvD, SvD, Gp, Dag, N, Dag, Gp, Syd, Gd, Ek, St, Blt, Db, Vg, DN, SvD, 2, 3, Gp, D, Dag, 2, 3, St, Syd, 2, Sk, Blt, , 2, Ek, Ab, FA, 2, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, Dag, 2, 3, Syd, 2, Vg, 2, 3, Vl, 2, Svt, T2, S, St, Ab, , Bo, K, Ex, 2, Blt, Ex, F, 2, 3

Vilken censor? Islamister attackerade israeliska soldater, stal vapen

Uppdatering:
Se video från den finska siten YLE där de våldsamma ”aktivisterna” går till attack med tillhyggen.

http://areena.yle.fi/video/1023955
_______________

Som vanligt är svenska journalister besatta med Israel, och har följt terroristkramarnas planering och väg för att stötta det rasistiska Hamas. I dag skriver TT om hur den ”israeliska censorn” förbjudit att rapporterar om bordningen som skedde imorse. Sydsvenskan:

Israels militära censorer har förbjudit all rapportering om att människor dödats, eller skadats och förts till sjukhus, efter uppgifterna i israelisk tv om tio dödade.

Saken är den att Israel har fri press precis som i Sverige. Och mycket riktigt, samtliga israeliska tidningar rapporterar om händelserna. Här är lite från Jerusalem Post:

Passengers tried to grab weapons away from soldiers boarding the Gaza protest flotilla, starting the violence, Army Radio reported Tuesday morning, responding to accusations that Israeli commandos assaulted the ships guns blazing.

[…]

At least two activistswere killed and dozens more were wounded in clashes as hundreds of Israeli commandos boarded the ships […]

Enligt uppgifter jag läser, och som verkar mycket troliga, attackerades de israeliska soldaterna med olika vapen; knivar och stålrör. Enligt uppgifter ska de också kommit över ett automatvapen vilket eskalerade situationen.

De där aktivisterna är lika fredliga som Hamas – dvs inte alls. Deras mål är att stötta en rasistisk och våldsförhärligande terrororganisation. Många av ”aktivisterna” är dessutom turkiska islamister. Hela jippot har ju sponsrats av Turkiet där deras regering också varit inblandat.

Fred i Mellanöstern rapporterar om de antisemitiska förebilderna som Ship to Gaza har:

På sin hemsida, exempelvis, rekommenderar Ship to Gaza läsning av den gamle ökände antisemiten Lasse Wilhelmson som också är en bundsförvant till den naziallierade Förintelseförnekaren och islamisten Mohamed Omar.

[…]

Det turkisk-islamistiska IHH, som också deltar, gör ingen hemlighet av sitt helhjärtade stöd för Hamas och Iran, vilket åskådarna påmindes om vid ceremonin för Ship to Gaza i Istanbul, där också flera Hamasislamister deltog.

Om de hade varit intresserade av rättvisa, fred och frihet hade de också insett hur mycket mat och förnödenheter som Israel pumpar in till Hamas och araberna där. Varje vecka rör det sig om över 15 000 ton som kommer in från Israel. Hur många nationer på denna planeten hade agerat på det sättet? Hur många länder hade accepterat att förse en fientlig befolkning med en antisemitisk terrorgrupp i spetsen med mat, medicin, elektricitet och annat?

Ingen. Men Israel gör det. Hela tiden. Till och med under konfrontationen med Hamas förra året levererades stora  kvantiteter av förnödenheter, vilket är helt bisarrt om man ser det till hur krig vanligtvis hanteras. Bara häromdagen tilläts 45 araber från Gaza in i Israel för att få medicinsk vård på israeliska sjukhus. Det rör sig om flera hundra sådana patienter per vecka. Hamas & CO har ju inte bekymrat sig om att bygga upp några sådana institutioner, de satsar på raketer och  hatpropaganda istället.

Läs även Fred i Mellanöstern:

Det är oklart hur pass fredliga aktivisterna verkligen var, eftersom det finns obekräftade rapporter från aktivisterna om att mellan två och tio av de ca. 700 aktivisterna dött i konfrontation med försvarskommandot på en av de turkiska båtarna. Israeliska arméradion rapporterar att aktivisterna försökte slita av vapnen från kommandosoldaterna. Svenska medier rapporterar att kommandosoldaterna anfölls på en av de turkiska båtarna av yx- och knivbeväpnade män, enligt AFP/israeliska kanal 10. På TV-bilderna syns klart och tydligt hur aktivisterna går till attacker mot kommandot med järnrör och fartygets yxor innan kommandot hunnit fira sig ända ned från helikotern.

SDS Svd DN

Israel räddar livet på en Hamas-ledares dotter

Hur många nationer hade rättat livet på ens svurna fiender familj? Inte många. Men Israel gör.

Trots att Hamas vill döda alla judar och förinta Israel, trots att de mördat många judar och gör allt de kan för att fortsätta med det väljer Israel att rädda en dotter till en ledande terrorist/Hamasman:

Israel at the weekend saved the life of the three-year-old daughter of a top Gaza-based Hamas leader, though the act of kindness was completely ignored by the terrorist group and regional Arab media.

The girl, daughter of Hamas Interior Minister Elham Fathi Hammad, was the victim of a unsuccessful heart operation in Gaza. She was in critical condition when Jordan’s King Abdullah II requested that Israel allow her immediate transport to Amman for emergency surgery.

Terroristen, Hammad, tackade Jordaniens kung för det hela – inte ett ord av tacksamhet mot Israel.

Gudmundson: ”Islamisk konferensgäst utpekad som rekryterare åt Hamas”

Gudmundson rapporterar om hur Islamiska förbundet i Göteborg bjuder in Hamasrekryterar till sin konferens. So much för moderata muslimer…

På lördag håller Islamiska förbundet i Göteborg konferens. En av de internationella gästerna, jordaniern Ahmad Nofal, har tidigare utpekats av terrorismexperter som rekryterare åt terroriströrelsen Hamas och som radikal medlem av Muslimska brödraskapet – en dogmatisk politisk rörelse som strävar efter att upprätta en världsomspännande gudsstat under Sharialag.

Konferensen hålls den 17 april i Medborgarhuset i Gamlestaden i Göteborg. Syftet med arrangemanget är enligt arrangörerna bland annat att ”öka kunskapen om Islam”, att ”ge möjlighet att få träffa Islams kunniga och religionens forskare”, samt att ”förstärka bandet mellan Sveriges muslimer och det muslimska samfundet (Umma)”. På konferensen uppträder såväl svenska som utländska föredragshållare.

Ahmad Nofal är en jordansk islamisk teolog född 1946, verksam bland annat vid University of Jordan i Amman. Men han pekas också ut som en radikal predikant vars inflytande regimen har försökt begränsa, och som har deltagit i träningsläger för jihad.