The truth is liable to prosecution in Sweden

Skånepartiets poster

Skånepartiets poster

This blog and ”Jihad in Malmö” as well as several newspapers reported that Skånepartiets party chairman Carl P Herslow is being charged with ”incitement to racial hatred” after he was on the town square in Malmö with a picture of Muhammad and 6-year-old Aisha.

The image stems from the generally accepted fact in Islam that Muhammad married a 6-year-old girl and raped her at 9-years old. The image, which can be seen here on the left, is therefore something that is described in the Islamic texts about Muhammad – the muslims primary role model. How this ”profet” lived is something that muslims strive to live by, as he is ”the perfect man” according to their beliefs.

That Mohammed sexually assaulted young children is therefore no secret (read the hadith on jihad in Malmö). Yet JK chooses to prosecute him for incitement to racial hatred (”hets mot folkgrupp”).

Put that in relation to what went down in the mosque at ”Medborgarplatsen” in Stockholm. The mosque sold anti-Semitic tapes in 2005 – Jews were compared to monkeys, pigs and diseases, and that the ”Final Solution” for Jews was a ”jihad” – holy war.

”O Allah, annihilate the Jews, O Allah, annihilate the Jews! O Allah curse them and expulsions them and let them whipped with suffering. O Allah, of heaven and earth! ”

Then Justice Chancellor at the time, Göran Lambertz, began a preliminary investigation on the incitement of hatred, but decided to close the case on the grounds that the ties were ”very critical of the Jews” but otherwise there was no violation of Swedish law.

So, in Sweden today, you can prosecute a man for telling an established truth that is openly described in Islamic texts, but to prosecute Muslims call for the murder of Jews is not hate speech according to the Chancellor.

The selling of audio tapes where you incite the mass murder of Jews is of course something different than publicly showing what Muhammed did. The first should be criminalized and the second shouldn’t. But instead Sweden acts just the opposite.

Why? The answer is simple. This time it’s the Muslims who feel ”wronged”. No threats of violence were expressed, no lies have been said – only a presentation of Muhammad’s life.

The truth is liable to prosecution in Sweden, 2010.

Carl P Herslow åtalas för ”hets mot folkgrupp” – jmf med antisemitiska ljudband i Stockholmmoskén

Muhammed och Aisha

Muhammed och Aisha

Muslimska Frikskolan och Jihad i Malmö liksom flera tidningar rapporterar om att Skånepartiets ordförande, Carl P Herslow, åtalas för ”hets mot folkgrupp” efter att han befunnit sig på Stortorget i Malmö med en bild på Muhammed och 6-åriga Aisha.

Bilden bottnar i det inom islam vedertagna faktum att Muhammed gifte sig med en 6-årig flicka och våldtog henne vid 9-års ålder. Bilden, som kan ses här till vänster, är alltså något som står beskrivet i det muslimska texterna om hur Muhammed – muslimernas främsta förebild – levde.

Att Muhammed våldförde sig på små barn är alltså ingen hemlighet (läs hadithen på Jihad i Malmö). Ändå väljer JK att åtala honom för hets mot folkgrupp.

Sätt det i relation till att moskén på Medborgarplatsen i Stockholm sålde antisemitiska ljudband år 2005 – judar jämfördes med apor, grisar och sjukdomar samt att den ”slutgiltiga lösningen” för judarna var ”jihad” – heligt krig.

”O Allah, förinta judarna, O Allah, förinta judarna! O Allah, förbanna dem och fördriv dem och låt dem piskas med lidande. O Allah, över himmel och jord!”

Dåvarande JK Göran Lambertz inledde en förhandsundersökning om hets mot folkgrupp men beslöt att avsluta målet med motiveringen att banden var ”mycket kritiska mot judarna” men i övrigt var det inget brott mot svensk lag.

I dagens Sverige kan man alltså åtala en man för att ha berätta en vedertagen sanningen som är öppet beskriven i de muslimska texterna, men att åtala muslimer för uppmaning av massmord på judar är inte hets mot folkgrupp enligt JK.

Det är två helt olika saker som skett  men det som definitivt inte kan ses som ”hets mot folkgrupp”, det är där JK väljer att gå vidare med åtal. Varför? Ja, svaret är enkelt. Denna gången är det muslimer som känner sig ”kränkta”. Inget hot om våld har uttalats, inga lögner har sagts – endast en återgivning av Muhammeds liv.

Sanningen är åtalbar i Sverige, 2010.

SDS DN SVD
Varjager

Islam och barnpornografi

En observant läsare med signatur Christer poängterade följande, ang denna händelse:

Om teckningen är att betrakta som pedofili och barnpornografi, vad ska man då kalla det faktum att Muhammads berättelse om giftermålet med en nioårig flicka finns återgiven i en av islams mest citerade källor; Sahih Al-Bukhari? Är inte denna bok i så fall att betrakta som barnpornografi? Jag menar, bilden är ju bara en oskyldig illustration av bokens faktiska innehåll.

När ska den svenska polisen göra razzior i alla muslimska hem och moskéer?

En bra poäng. Nu tror jag dock att det krävs faktiska bilder av barn för att det ska räknas som barnpornografi. Om övergreppen endast beskrivs med text, så som oftast är fallet, lär det inte räknas som barnpornografi. Men oavsett en bra poäng…

PS: han gifte sig med henne när hon var sex år, våldtog henne vid 9-års ålder.

Barnpornografi? Det hela är inget annat än en kampanj för att tysta islam-kritik

Jag läser på Muslimska Friskolan om att Carl P Herslow, partiledare för Skånepartiet, ska utredas för barnpornografibrott eftersom en teckning av islams profet Muhammed och en 6-årig flicka fanns på de affischer han visat upp på Stortorget i Malmö. Muhammed var naken på bilden.

På affischer stod också att ”Herslow kastar ut islam” och en fråga: ”är det sådana bröllop vi vill ha i Skåne?”

Hela kampanjen från Skånepartiet går ut på att visa vad den främsta förebilden inom islam gjorde under sin levnadstid (så som beskrivs i det muslimska texterna). De poängterar tydligt att det är oacceptabelt.

Etablissemanget dundrar. Hård kritik mot islam accepteras inte. Därför för Malmöpolisen bort Herslow från Stortorget och tar in honom på förhör. Samtidigt genomför de en sökning av hans bil och nu läser jag på MF att de även gjort en husrannsakan på Skånepartiets lokaler. Inte nog med det, de utreder om han är skyldig till barnpornografibrott! Detta pga av en teckning som kritiserar barnbröllop, något som förekommit och fortfarande förekommer inom islam!

Det påminner mig om en händelse 2006. Sveriges Radio uppdagade att det såldes ljudband i moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm där man uppmanade att döda judar. JK ansåg inte detta vara hets mot folkgrupp och lämnade det hela utan åtgärd. JK (som förvisso inte är densamma som 2006) tycker dock detta är grövre (trots att det Herslow visade upp är ett välkänt faktum inom islam).

Vad är det som pågår?

Islamisering. Man vet att muslimer ofta tar till våld och hot om de inte får som de själva vill. Fenomenet visar sig över hela världen. Sveriges PK-politiker, PK-polis och PK-media är rädda. Därför kallar man in polisen för att kväsa yttrandefriheten, men bara om man yttrar sig negativt om islam.

Det liknar allt mer en bananrepublik där åsiktsförtrycket breder ut sig och man med hot om fängelse försöker få bort obekväma sanningar.

Rösta rätt i valet i september!

Kvp HD SDS