Ny moské i Malmö, fler kommer

Till allas glädje ska det ni byggas en ny moské – med minaret – i Malmö. Det har varit tal om detta ett tag nu, men nu är det alltså dags:

Efter många års funderingar har politikerna i stadsbyggnadsnämnden godkänt en detaljplan som gör det möjligt att bygga moskén.

Den byggs öster om Elisedals industriområde, nära trafikplats Fredriksberg på Yttre Ringvägen och en dryg kilometer från Islamic Centers moské i Ögårdsparken.

Ahmadiyyarörelsen är en gren inom islam och anses inte vara riktiga muslimer av resten av den muslimska världen. De menar bland annat att Muhammed inte var den sista profeten utan att deras grundare, Mirza Ghulam Ahmad, var ”Messias”. De påpekar dock att Mirza Ahmad inte tillfört någon  ny lära utan att de följer vad den sista lagbärande profeten, dvs vad Muhammed sa och hur han levde.

Det innebär att det inte egentligen finns en skillnad från övrig islam vad gäller synen på icke-muslimer. Mirza Ahmad menar att islam är det som kommer dominera världen, även om Ahmadiyyagrenen i viss utsträckning menar att ”jihad” inte ska vara våldsamt.

Ahmadiyya anses inte vara muslimer av resten av den muslimska världen, och är en liten bråkdel av det totala antalet muslimer.

Det kan också tilläggas att flera moskéer planeras i Malmö, där ”Islamiska kulturföreningen” planerar en 2000kvm stor moské i närheten av Rosengård och ”Muslimska församlingen” vill lägga 8-10 miljoner på en mer ”ändamålsenlig” moské, även den nära Rosengård om de får som de vill.