DEBATT: Historielösa påståenden om Hamas [Dispatch International]

SvD publicerade en debattartikel i SvD den 4 augusti där Björn Brenner diskuterar Hamas, och ger uttryck för en del historielösa påståenden. SvD ville inte ta in min replik, men Dispatch International tog in texten, och kan läsas nedan.

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt 4 augusti skriver doktoranden vid Försvarshögskolan Björn Brenner att Hamas inte kan jämföras med andra islamistiska grupper. Han har helt fel, skriver Ted Ekeroth i en replik som SvD inte vill publicera.

Björn Brenner skriver på SvD Brännpunkt 4 augusti att Hamas inte kan jämföras med andra islamistiska grupper som till exempel ISIS, och påstår att “Hamas övergripande och enda mål är att skapa en palestinsk stat motsvarande det historiska Palestina”. Han fortsätter med att översläta det faktum att Hamas stadgar uttryckligen beskriver att deras mål är att utplåna Israel – redan i första stycket klargör man att Israel kommer “existera tills dessa att islam utplånar det”. I artikel 6 fastslår man att islams flagga ska höjas “i varenda tum av Palestina”, och artikel 8 fastslår att “Jihad är vägen och döden för Allah är dess [Hamas] högsta önskan”. I artikel 7 fastslår man att målet är att döda judarna. Det finns mer att hämta från deras stadgar som med all tydlighet klargör deras mål.

 

Brenner fortsätter sedan med historielösa påståenden då han skriver att flera Hamasledare “uttalat sig positivt kring möjligheterna att skapa en begränsad palestinsk stat inom det territorium som var palestinskt före 1967 års krig”. Vilket territorium var “palestinskt” före 1967? Det verkar som som Brenner helt saknar historisk kunskap: det har aldrig någonsin existerat en “palestinsk stat” eller ett territorium som tillhört “palestinier”. Före Sexdagarskriget 1967 ockuperades Judéen/Samaria, det som i dag kallas Västbanken, av Jordanien. Jordanien ockuperade dessa områden illegalt i ett aggressionskrig mot Israel 1948-1949. Inte heller före 1948 existerade någon statsbildning i området, utan det kontrollerades sedan Första världskriget av britterna. Man kan tycka att detta är något som en doktorand vid Försvarshögskolan borde känna till.

 

Ytterligare missuppfattningar i hans text berör Hamas inställning till fredliga lösningar på konflikten. I första stycket i artikel 13 fastslår man att “fredliga lösningar och internationella konferenser står i motsats till principerna” som Hamas står för, och att sådana initiativ är “slöseri med tid”. Deras ledare säger ofta att målet är Israels totala utplåning; Ismail Haniyeh klargjorde (14 dec 2011) att alla eventuella fredsavtal är endast tillfälliga, och att Israel ska utplånas “stegvis”, likt Fasplanen som antogs av PLO på 1960-talet – i hans TV-tal framgår det tydligt att detta inte är något som kan kompromissas om. 13 februari 2012 upprepades detta i tidningen Al-Hayat Al-Jadida. Den 16 februari 2014 lät Haniyeh återigen meddela att man inte tänker ge upp “en handsbredd” av land (Al-Ayyam). Exemplen är otaliga.

Brenner påstår också att Hamas mål enbart har att göra med en palestinsk stat, trots att man i artikel 2 fastslår att man är en del av Muslimska Brödraskapet och att det är en “universiell organisation” som karaktäriseras av “spridandet av islam” och “omvändande till islam”. I artikel 5 klargör man att den geografiska omfattningen är “överallt på jorden” där det finns muslimer. Det är klart att Hamas fokuserar på Israel och har fullt upp med det, men deras ideologi och övertygelse är i enlighet med sin moderorganisation och andra islamister, som hämtar sin ideologiska bas i det som förenar dem – islam.

 

Konflikten mellan Israel och “palestinierna” har aldrig handlat om land, speciellt inte de landområden som Västvärlden tror det handlar om – den så kallade “Västbanken” och Gaza. Det bör noteras att terrororganisationen PLO bildades år 1964, tre år innan Israel i ett försvarskrig tog tillbaka “Västbanken” från Jordanien och Gaza från Egypten. PLO bildades med det uttalade målet att “befria Palestina”, och i artikel 2 i deras stadgar fastslås det att det rör sig om hela det ursprungliga brittiska mandatet, vilket alltså inkluderar Jordanien och hela nuvarande Israel.

Gång efter gång har araberna förkastat tillfällen att bilda ytterligare en arabisk stat; i stället har den antisemitiska indoktrineringen fortsatt med syfte att för evigt hålla igång konflikten. Kärnan i problematiken är inte landområden – det är islams hat mot de otrogna, och judarna hatas mest av alla.

Slaskmedia och Newt Gringrich – historikern har helt rätt; grundläggande historisk fakta döljs eller förnekas av TT

Det har blivit en del skriverier i svensk slaskmedia om Newt Gringrich, en republikansk presidentkandidat, som sagt att det ”palestinska folket” är påhittat och att en stat med namnet ”Palestina” aldrig existerat.

Svensk skräpmedia uttrycker sig såhär när de nämner det sistnämnda:

Han ansåg också att det inte funnits något Palestina

Han ansåg? Det är ett historiskt faktum. Jag föreslår att TT och DN kollar upp det. Media brukar ju älska lite ”faktarutor” – var är den nu? Varför poängterar man inte att Newt har rätt och lägger upp en ruta som säger ungefär ”Efter första världskriget, då Ottomanska riket föll, kontrollerade britterna det som idag är Jordanien och Syrien. Hela det området kallades då mandatet Palestina, men ska inte förvirras med en statsbildning med samma namn, då det aldrig funnits något sådant.”

Vad gäller ”palestinierna” är det ungefär samma sak. Faktarutan fortsätter således med:

”Det ‘palestinska folket’ uppkom först i slutet av 50-talet då terrororganisationen Fatah och sedan PLO på 60-talet började tala om en distinkt palestinsk identitet, något som tidigare ingen gjort gällande. Under den arabiska ockupationen av Judéen och Samaria, Gaza och Golanhöjderna mellan 1948 till 1967 gjordes bildades ingen palestinsk stat och det fanns heller inga krav på en sådan under den tiden, trots att araberna hade full kontroll över vad som idag kallas ‘de ockuperade områdena’.”

Frågan är varför grundläggande historisk fakta ifrågasätts eller förnekas av Sveriges största nyhetsbyrå? Det är onekligen så att historierevisionism är fullt accepterat så länge man förfäktar islamisternas idéer vad gäller Israel.

För lite mer bakgrund om propagandainstrumentet TT, se TT Kritik.

Grunden i konflikten mellan Israel och araberna är baserat på muslimsk antisemitism och imperialism – det är inte en konflikt om land

Här är Pat Condell, i sitt essé. Två bra citat:

If the arabs lay down their weapons, there would be peace. If the Jews laid down their weapons, they would be massacred.

och

Irrational islamic Jew-hatred is the root cause of the problem in the Middle-East. And you would have to be blind or politically constipated, in other words an islamized leftie, not to see that or not to want to see it.

 

DN SvD

Sydsvenskans påstår att Israel vill anfalla Iran med kärnvapen; refererar till Haaretz men där står det inget sådant

Jag vet inte om jag missat något eller ifall det bara är den vanliga formen av svensk så kallad journalistik, men efter att ha surfat in på sydsvenskan.se såg man på framsidan det som syns ovan:

”Israel vill kunna anfalla Iran med kärnvapen”

Jag surfade omedelbart in på Haaretz på jakt efter artikeln där det tydligt sägs att Israel vill anfalla Iran med kärnvapen. När jag inte hittade det, utan snarare diskussioner om situationen med Iran, nya rakettester i Israel började jag fundera på vad journalisten egentligen menar med denna titel.

Jo, innan jag går vidare med det är titeln annorlunda när man väl klickat på länken. Då står det istället:

”Israel vill kunna anfalla Iran”

Titeln i sig är minst sagt underlig. Att någon ”vill kunna” anfalla säger sig självt i en situation som Israel befinner sig i, med islamister vid rodret i Iran. Vad gäller ”vill kunna anfalla Iran med kärnvapen” undrar jag ifall någon nation som innehar kärnvapen inte vill ha möjligheten att anfalla med dem. Om man inte kan anfalla med dem fyller de inte längre något syfte (som i huvudsak är avskräckningseffekten).

I Haaretz finns det ingenting (vad jag såg i alla fall) nytt och ingenting som pekar på att Israel har sagt att man ska anfalla, eller ifall man anfaller att man kommer göra det med kärnvapen.

Kort sagt menar jag att titeln är ämnat att utmåla Israel som ondsinta, trots att inga nyheter eller förändringar skett som skulle antyda en förändrad inställning vad gäller användandet av kärnvapen.

Notera bör att rubriken ”Israel vill kunna anfalla Iran med kärnvapen” saknas hos DN och SvD.

Sydsvenskan DN SvD

 

 

 

Journalisternas märkliga roll i regisserandet av bilder från konflikten mellan Israel och arabvärlden [video]

En intressant video som visar hur journalister låter sig användas (och använder) i många fall helt vanliga dagar, utan specifika händelser, för att regissera de bilder och den dramatik de vill få fram.

Videon nedan visar hur fotografer trängs runt araber som på olika sätt demonstrerar ”faran på gatan”, när det ofta inte händer någonting.

[vimeo http://vimeo.com/29280708]

Svd Svd SvD DN DN

Svensk journalistik om Israel är propagandistik; tystnad råder tills Israel börjar försvara sig

Som jag nyligen skrev här på bloggen är svensk media väldigt konsekventa. Ja, i alla fall när det gäller att propagera mot sådant de ogillar. Tro inte att svenska journalister är opartiska eller att de rapportera opartiskt. Exempel på detta har vi sett efter terrorattacken i Norge, behandlingen av Sverigedemokraterna och inte minst hatpropagandan mot Israel.

Jag läste nyss Arash Gilan som berättar om hur Israelpropagandan i svensk media påminner om propagandan i Irans moskéer och skolor. En föga smickrande kommentar till svensk media. Icke desto mindre är det sant. Svenska journalister har för längesedan upphört att rapportera och istället börjat propagera.

Bloggen Fredsprocessen har en bra kommentar på detta och skillnaden i rapportering från andra europeiska länder. Även om det kanske inte är bra där, är det mycket värre här:

Var i världen kunde hundra raketer och granater avfyras mot civila i städer och byar med dödsfall, allvarligt skadade och förstörda byggnader som en följd utan att detta skulle bli en förstasidesnyhet. Skulle något sådant ske i London, Paris eller New York eller någon annanstans hade det blivit en förstasidesnyhet i tidningar och på nyhetssidor världen över.

Faktum är att det som beskrivs ovan skett under helgen på ett ställe i världen. Det stället heter Israel. […]

Vi ska kolla hur detta rapporterats i svenska tidningar på nätet och därefter jämföra med tidningar ute i Europa. […]

Kvaliteten på de europeiska tidningarnas nyheter på nätet varierar också, men på basen av ovanstående exempel kan det konstateras att det till skillnad mot Sverige i varje land, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, nämnts att 100 raketer har skjutits. Siffrorna 70 och 75 anges också för det antal som kom under helgen (de övriga kom under torsdagen och fredagen).

Detta betyder alltså att om man bara har följt med svenska tidningar på nätet har man inte blivit informerad om att sammanlagt över 100 raketer skjutits.

I de svenska tidningarna på nätet har dessutom alla omnämnanden om raketerna gjorts i artiklar som har rubriker som inte ger en minsta antydan om att artikeln handlar om raketer. I svenska tidningar har inga artiklar publicerats som skulle utgå från raketerna och således ha en rubrik som genast berättar att raketer skjutits från Gazaremsan.

I svenska tidningar ges heller ingen information som gör det möjligt att placera händelserna i ett större sammanhang.

Svensk media är ett skämt. Även om man tittar på artiklar som kanske inte är ”politiskt känsliga” anser jag att artiklarna är grovt undermåliga; dålig efterforskning, man får inget sammanhang och vitala delar utelämnas (artiklen som länkas: vad handlar saken om? Varför är föräldrarna upprörda? Nämns inte med ett enda ord).

Inte heller hör man fördömanden från FN, svenska politiker eller regeringen, något som hade kommit omedelbart ifall Israel försvarats sig ordentligt mot attackerna (vilket de har rätt att göra). Arabisterna i detta land är snabba att skrika ut sitt Israel hat, men när Israel blir bombat av Hamas och andra islamister, hör man inte ett ljud.

DN DN DN DN SvD SvD

Medias ordval

 

SvD

SvD

SvD har ett inslag i webb-tv och texten som står vid sidan om låter meddela att terrororganisationen Hamas bryter sin ”informella vapenvila” med Israel och låter läsaren förstå att det är efter att Israel dödat tre araber då israeliska styrkor sökte efter mördarna som precis anfallit Israel.

Precis som vanligt struntar man blankt i att den påstådda ”vapenvila” definitivt var över dagen innan då runt 6 människor dödades i flera olika terrorattacker mot Israel. Terroristerna kom från Hamas-kontrollerade Gaza och Egypten. Efter massmorden har Hamas skjutit mängder med Grad-raketer mot Israel, där flera personer skadats.

Trots detta väljer den allmänt propagandistiska journalistkåren att vinkla vad som skett och få det att låta som om det är Israels som oprovocerat attackerar.

Vidare, i Sydsvenskan idag kan man läsa följande:

I dag säger palestinska säkerhetskällor till nyhetsbyrån AFP att israeliska styrkor har gripit runt 120 Hamasmedlemmar på Västbanken, bara timmar efter det att organisationens militanta gren fyrat av raketer mot israeliska mål från Gazaremsan.

Observera att de avfyrar inte raketer mot israeliska städer, utan måt israeliska mål.

Utvecklingen i Egypten går precis den väg jag misstänkte redan i januari; allt mer fientligt mot Väst, allt mer islamistiskt och därmed mer våld och hot mot icke-muslimerna i landet. Muslimska Brödrarskapet kommer flytta fram sina positioner och troligen kommer vi få se Egypten bli ett nytt Iran.

MSA, Muslimska Studenföreningen, håller med Hizbollah om att döda alla judar [video]

MSA – Muslim Student Association – som finns på flera universitet i USA hade en representant som valde att säga ett par ord till David Horowitz efter hans framträdande på UC San Diego.

På slutet meddelar hon att hon håller med Hizbollahs ledare när han sa att det är bra om alla judar samlas i Israel, för då slipper han ”jaga dem över hela världen”.

Politiskt Inkorrekt

SvD DN

Rubriksättningspropaganda igen

Som vanligt rubricerar TT/SvD sina artiklar vilseledande. Rubriken i SvD är ”Israel bombar Gaza” och i den korta och vinklade brödtexten kan man läsa att araberna i Gaza först bombat Israel med hjälp av raketer. DN är lite bättre där de skriver ”Israel bombar Gaza efter attack”.

Rubrikerna borde vara ”Hamas bombar Israel”,  ”Terrorister bombar Israel” eller något åt det hållet.

Men men, sedan bor vi i Sverige så man kan väl inte förvänta sig speciellt mycket…

Svd DN