Grunden i konflikten mellan Israel och araberna är baserat på muslimsk antisemitism och imperialism – det är inte en konflikt om land

Här är Pat Condell, i sitt essé. Två bra citat:

If the arabs lay down their weapons, there would be peace. If the Jews laid down their weapons, they would be massacred.

och

Irrational islamic Jew-hatred is the root cause of the problem in the Middle-East. And you would have to be blind or politically constipated, in other words an islamized leftie, not to see that or not to want to see it.

 

DN SvD

”Bin Laden versus Yassin” – en jämförelse mellan jakten på två terrorister och dubbelmoralen

I en ledartext på YnetNews skriver Gerstenfeld om dubbelmoralen bland ”världssamfundet” vad gäller dödadet av en terrorist viasvi en annan terrorist.

The flurry of international reactions to the killing of Osama bin Laden by the American army provides Israel with a great opportunity to demonstrate the double standards applied against it by so many in the Western world and elsewhere. All one has to do is compare the reactions of major institutions and leaders with those after the death of Sheikh Ahmed Yassin. This leader of the Hamas terrorist organization was killed by Israel in 2004. He was directly responsible for many lethal attacks on Israeli civilians including suicide bombings.

On Monday, UN Secretary General Ban Ki-moon told reporters that ”the death of Osama bin Laden, announced by President (Barack) Obama last night, is a watershed moment in our common global fight against terrorism.” Yet after the killing of Sheikh Yassin, then-UN Secretary General Kofi Annan said ”I do condemn the targeted assassination of Sheikh Yassin and the others who died with him. Such actions are not only contrary to international law, but they do not do anything to help the search for a peaceful solution.”

The now-defunct UN Commission on Human Rights condemned “the tragic death of Sheikh Ahmed Yassin in contravention of the Hague Convention IV of 1907.” At the Security Council, the US had to use its veto power to prevent condemnation of Israel.

After the bin Laden killing, the leaders of the European Council and European Commission stated that his death made the world a safer place and showed that terrorist attacks do not remain unpunished. Following the Yassin killing, then-EU Foreign Policy Chief Javier Solana said, ”This type of action does not contribute at all to create the conditions of peace. This is very, very bad news for the peace process. The policy of the European Union has been consistently condemnation of extra-judicial killing.”

British Prime Minister Tony Blair also welcomed bin Laden’s demise.

Hyckleriet är slående.

SvD SvD SvD DN DN DN

Röda Korset: ingen humanitär kris i Gaza

Så äntligen säger en representant för Röda Korset det alla med lite vett i skallen vetat länge: det är ingen humanitär kris i Gaza.

The International Red Cross on Wednesday acknowledged what anyone not taken in by anti-Israel propaganda has known for some time: that there is no humanitarian crisis in the Gaza Strip.

In an interview with the Israeli army spokesman, Mathilde Redmatn, deputy director of the Red Cross in Gaza, clearly declared for all those willing to listen that there ”is no humanitarian crisis in Gaza.”

”If you go to the supermarket, there are products. There are restaurants and a nice beach,” noted Redmatn.

Som vanligt inte ett ord i svensk media…

SvD DN SvD SvD DN

Goldstone tar tillbaka sina anklagelser – inte ett ord i svensk media

Vi kommer alla ihåg hur glada svenska journalister och många politiker blev när Richard Goldstone presenterade sin vinklade rapport om Israel efter att Hamas initierat kriget mot Israel från Gaza under 2008-2009. Goldstone anklagade där Israel för ”krigsbrott” – han anklagade Israel för att medvetet och systematiskt attackerat civila och Goldstone har i och med det bidragit stort till propagandakriget mot Israel. Denna ”blodslögn” sitter nu djupt rotat i många människor världen över.

Men i en text i Washington Post gör Goldstone en pudel. Han skriver att han troligen varit ”naiv” i sin inställning och att Israel faktiskt inte medvetet siktat på civila – även om misstag kan ha begåtts. Han skriver att ”om jag hade vetat vad jag vet idag, hade Goldstone-rapporten varit ett annorlunda dokument”:

Vår rapport hittade bevis för potentiella krigsbrott och ”möjliga brott mot mänskligheten” av både Israel och Hamas. Att de påstådda brotten som utfördes av Hamas var medvetna behöver man inte ens säga – de siktade sina raketer medvetet och urskiljningslöst mot civila.

Anklagelserna om att Israel medvetet skulle siktat på civila baserar sig på dödsfallen och skadorna på civila då vår utredning inte hade några andra bevis som gjorde att vi kunde dra några andra rimliga slutsatser. Trots att utredningarna som publicerats av den israeliska försvarsmakten har bekräftat vissa incidenter som vi undersökte som rörde individuella soldater, har de också påvisat att civila inte attackerades medvetet eller som en del i en policy.

Our report found evidence of potential war crimes and “possibly crimes against humanity” by both Israel and Hamas. That the crimes allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — its rockets were purposefully and indiscriminately aimed at civilian targets.

The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had no evidence on which to draw any other reasonable conclusion. While the investigations published by the Israeli military and recognized in the U.N. committee’s report have established the validity of some incidents that we investigated in cases involving individual soldiers, they also indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy.

Det viktigaste stycket i hela texten följer här; Goldstone säger att om han bara vetat bättre hade han troligen inte påstått att Israel medvetet siktade på civila och hade troligen inte heller kallat Israels agerande för ”krigsbrott”:

Även om de israeliska bevis som har kommit fram sedan vår rapport publicerades inte gör civila försluster mindre sorgligt, beklagar jag att vår utredning inte hade sådana bevis som kunde förklara omständigheterna i de fall vi sa att civila medvetet attackerades, då det troligen hade påverkat våra slutsatser om attackerna var medvetna och om det var krigsbrott.  [min fetstil]

Although the Israeli evidence that has emerged since publication of our report doesn’t negate the tragic loss of civilian life, I regret that our fact-finding mission did not have such evidence explaining the circumstances in which we said civilians in Gaza were targeted, because it probably would have influenced our findings about intentionality and war crimes.

Han gör en pudel och erkänner att det kanske inte riktigt var så som han skrev i sin rapport – om han bara vetat bättre. SvD och andra svenska tidningar hade förstås krigsrubriker om detta. Den 3 december 2009 skriver SvD med flera att:

Det händer att den sydafrikanske domaren Richard Goldstone drömmer mardrömmar efter sin undersökning av misstänkta krigsförbrytelser under förra vinterns krig i Gaza. Han minns mötet med en familjefar i Gaza som förlorat hela sin familj. […]

Han har under sin kamp mot apartheid blivit utsatt för förödande kritik, men sällan har han fått så många skopor ovett som efter sin undersökning av krigsförbrytelser under Gazakriget, eller Operation Gjutet bly som det kallas i Israel. Han undersökte misstankar om krigsbrott från både Israels och Hamas sida. […]

Han anser att både Hamasstyret i Gaza och den israeliska sidan har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och möjligen också till brott mot mänskligheten. Han vill att båda sidor i första hand ska göra egna oberoende undersökningar av krigsbrott. […]

Han vidhöll Israels rätt till självförsvar men kallade landets våldsamma reaktion för ”oproportionerlig” och att den israeliska militären genomfört en ”kollektiv bestraffning av Gazas befolkning”.

Nu verkar han alltså svänga på de flesta punkter. Vad gäller hans uppmaning att båda sidor ska göra ”oberoende undersökningar” har han följande att säga i sin artikel från Washington Post:

Vår rekommendation var att varje sida skulle utreda, öppet och genomskinligt, de incidenter som vi hänvisar till i vår rapport. McGowan Davis har kommit fram till att Israel har gjort detta till en stor del; Hamas har inte gjort någonting.

Indeed, our main recommendation was for each party to investigate, transparently and in good faith, the incidents referred to in our report. McGowan Davis has found that Israel has done this to a significant degree; Hamas has done nothing.

Att Goldstone trodde att Hamas, en antisemitisk terrororganisation, skulle ha någon som helst vilja att undersöka sig själv är löjligt och tyder på Goldstones extremt naiva och korkade världsbild. Hamas är nöjda med varenda jude som dödas – varför skulle de beklaga sig ifall en av deras rakter dödar barn eller civila? Detta erkänner han också:

Några har sagt att det var absurt att tro att Hamas, en organisation som har som uttalat mål att förstöra staten Israel, skulle utreda vad vi sa var allvarliga krigsbrott. Det var min förhoppning, även om den var orealistisk, att Hamas skulle göra det speciellt ifall Israel genomförde sina egna utredningar. […]

I slutändan verkar det varit ett misstag att be Hamas utreda. […]

Sorgligt nog har det inte gjort någon ansträngning av Hamas i Gaza att utreda anklagelserna om krigsbrott och möjliga brott mot mänskligheten.

Some have suggested that it was absurd to expect Hamas, an organization that has a policy to destroy the state of Israel, to investigate what we said were serious war crimes. It was my hope, even if unrealistic, that Hamas would do so, especially if Israel conducted its own investigations. […]

In the end, asking Hamas to investigate may have been a mistaken enterprise. […] Regrettably, there has been no effort by Hamas in Gaza to investigate the allegations of its war crimes and possible crimes against humanity.

Goddag yxskaft.

Att Goldstone är naiv och i min mening korkad är solklart. Det är dock bra att han har ryggrad nog att våga erkänna sin fel, det ligger honom i fatet. Men då kommer nästa fråga:

Varför skriver inte svensk media om detta?

Jag har inte sett ett ord, i alla fall i skrivande stund, om detta. De skrev mycket om när rapporten kom (här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här osv osv osv). Men nu när samme man i många och mycket erkänner fel, misstag och naivitet då ser jag inte ett endaste ord om det. Kanske kommer det i framtiden, men än så länge ingenting.

Frågan blir då varför. Svaret måste sökas i varför vänstern, som de flesta journalister tillhör, hatar demokratin Israel så pass mycket som de gör. Det finns ingen region och ingen konflikt det skrivs så mycket om som den mellan Israel och arabvärlden. Trots att konflikten är extremt liten i omfattning vad gäller dödsoffer, trots att den ena sidan består av antisemitiska islamister som tydligt och klart säger att de vill döda alla judar och förinta Israel är det oftast deras version av vad som sker som går i tryck.

Deras ord tas alltid som en sanning, ofta ackompanjerat med snyftiga bilder på utsatta araber. Att de bilderna ofta är regisserade (som vi såg i Libanonkriget 2006), att media och journalister kontrolleras och bussas runt av Hamas, Hizbollah och liknande organisationer spelar inte så stor roll. Det viktiga verkar vara att demonisera Israel.

Därför är Goldstone så intressant för ett par år sedan när Israel kunde hackas på. Men idag när det är motsatsen är det total tystnad.

Det är som vanligt med andra ord.

Uppdatering 4 april, 10:04:

SvD:s ledarredaktion kommenterar Goldstonerapporten idag. Även Svd och DN har en kort notis via TT. TT kände väl sig tvunga att reagera på det Israel nu sagt, men timade bra så det inte kommer med i tryck i tidningarna.

SvD SvD SvD DN

SvD SvD Svd DN DN DN DN DN SvD

BBC

Hizbollah har 1000 underjordiska militäranläggningar – total tystnad

Israeliska försvarsmakten publicerade nyligen en karta som visar platserna för ca 1000 underjordiska militäranläggningar i Libanon.  Washington Post rapporterar:

The Israeli military on Thursday released a map detailing what it says are nearly 1,000 underground bunkers, weapons storage facilities and monitoring sites built by the militant Hezbollah guerrillas in southern Lebanon.

Many of the sites on the map are located south of the Litani River in Lebanon, the zone where Hezbollah is banned from keeping weapons under the U.N.-sponsored truce that ended Israel’s summer 2006 war with the guerrilla group.

I vanlig ordning ser vi här effekten av det värdelösa FN s0m gång efter annan misslyckas eller helt sonika struntar i det välkända faktum att Hizbollah beväpnar sig och gör det massivt trots att de inte tillåts detta enligt det avtal som slöts. Det är upp till FNs ”fredsbevarande” styrka UNIFIL att se till att Hizbollah följer avtalet, men föga förvånande har de inte lyft ett finger. Istället har Hizbollah tillåts bygga upp sig i princip helt behindrat.

An article on the military spokesman’s website says Hezbollah has set up some 550 bunkers, 300 monitoring sites and 100 weapons storage facilities. The facilities are located in 270 villages, and many are located near hospitals, private homes and schools, the military said in a statement published on its website.

Ojdå,  bygger de sina militäranläggningar bland skolor, sjukhus och andra civila byggnader? Är det någon som är förvånad? När Hizbollah startar nästa krig ska vi inte glömma bort vad Inger Österdahl sa nyligen i en artikel i SvD:

I ett sådant läge går det inte att utesluta risken för civila offer. Bland annat finns misstankar om att Gaddafis styrkor kan komma att använda sig av mänskliga sköldar.

– Krigets lagar accepterar civila offer men man får aldrig sikta på civila och det finns en försiktighetsprincip som ska följas. Däremot är det inte ett lagbrott att attackera mot mänskliga sköldar så länge det är militära mål som angrips, säger Inger Österdahl.

Hon påpekar att det däremot inte är tillåtet att använda sig av mänskliga sköldar i krig men att det samtidigt är väldigt osannolikt att Gaddafi skulle följa internationell humanitär rätt.

Men man hör inte speciellt  mycket om detta. Ingen som klagar. Klagande kommer först igång när Israel försvarar sig mot det kommande angreppet, då kommer det bli ett väldigt liv. Och det är bara en tidsfråga innan nästa krig sker mellan Hizbollah och Israel. Då hoppas jag verkligen att Israel struntar i FN:s löften om ”fredsbevarande styrkor” som vi vet av historien är bara fluff och trams.

JihadWatch SvD DN DN DN

Civil offer acceptabelt helt plötsligt?

På tåget men kan inte låta bli att kommentera en artikel som tar upp den situation som nu råder mellan libyen och ”övriga”.

I en artikel på svd säger en ”expert” att civila offer är acceptabelt och tillåtet enligt folkrätten.

Intressant, för de åsikterna finns aldrig återgivna i svensk media när det rör Israels kamp mot terrorister inom Hamas, PLO, fatah och Hizbollah. Trots att dessa islamistiska organisationer har som modus operandi att alltid gömma sig och sina anläggningar bland civila, även i sjukhus och liknande, är det alltid ett väldigt liv när Israel blir tvunget att försvara sig i sådana situationer.

Men inte nu. Nu är det alltså en helt annan ton:

I ett sådant läge går det inte att utesluta risken för civila offer. Bland annat finns misstankar om att Gaddafis styrkor kan komma att använda sig av mänskliga sköldar.

– Krigets lagar accepterar civila offer men man får aldrig sikta på civila och det finns en försiktighetsprincip som ska följas. Däremot är det inte ett lagbrott att attackera mot mänskliga sköldar så länge det är militära mål som angrips, säger Inger Österdahl.

Hon påpekar att det däremot inte är tillåtet att använda sig av mänskliga sköldar i krig men att det samtidigt är väldigt osannolikt att Gaddafi skulle följa internationell humanitär rätt.

Det är ju inte judar det handlar om nu, då är det acceptabelt att civila ryker med. Men när terroristerna använder barn och sjukhus som skydd och som bas för sina attacker, ja då är det folkrättsbrott om Israel agerar i enlighet med folkrätten och försvarar sig.

Hycklare? Jo tack. Men vi ska komma ihåg vad Inger Österdahl nu sagt. När det sedan är dags för Hizbollah, Hamas eller Fatah att sätta igång igen och Israel agerar därefter vet vi hur det ligger till…

SvD DN DN

Sammanfattning: Islamister attackerade, vapenlager, lugnt på övriga båtar, laglig blockad

Jag sammanfattar här gårdagens händelser, där jag i korthet kommenterar lagligheten i de anti-israeliska båtarnas handlingar, lagligheten i Israels bordning, samt övrigt som framkommit:

 • Blockaden tillåten
  Den israeliska blockaden mot Gaza är laglig.Malcom Evans, en brittisk jurist och expert vad gäller internationell rätt påpekar också att ”Svaret är att tillåta kuststater att stoppa fartyg utanför deras territorialvatten i samband med brotten som antingen har begått eller som man misstänker kommer att utföras inom deras territorialvatten”.
  I ”US Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations” fastslås att en båt anses utgöra ett brott mot en blockad när de lämnat sin hamn och beger sig ut för att bryta en blockad: ”Attempted breach of blockade occurs from the time a vessel or aircraft leaves a port or airfield with the intention of evading the blockade, and for vessels exiting the blockaded area, continues until the voyage is completed. […] It is immaterial that the vessel or aircraft is at the time of interception bound for neutral territory, if its ultimate destination is the blockaded area.”

 • Endast våldsamt på en båt – islamisterna anföll
  Våldsamheter uppstod endast på en av båtarna i flottiljen som ämnade att bryta blockaden, bordningen av de övriga båtarna gick lugnt till. Anledningen till våldsamheterna på Manmara var att de turkiska islamisterna attackerade de israeliska soldaterna som tog sig ombord på båten. Dessa var utrustade med paintball-gevär som används för ”crowd controll”. Soldaterna räknade inte med våldsamt motstånd, vilket resulterade i 16 skadade israeliska soldater, ett flertal med mycket allvarliga skador.
  Soldaterna attackerades med knivar, yxor, stålrör, brandbomber och även eldhandvapen. I samband med detta öppnade de israeliska soldaterna svarseld, vilket de har all rätt att göra. Hade de turkiska islamisterna inte attackerat hade det gått lika lugnt och städat till som på de övriga båtarna. Denna båt var sponsrad av IHH, en islamistisk och våldsförhärligande organisation.

  och

  ..
 • Sjöng anti-judiska ramsor
  Muslimerna på båten sjöng klassiska anti-judiska ramsor. Denna gång om ”Khaybar khaybar”. Se video här:

  Referenser till Khaybar – som man hör och ser i klippet på ovanstående länk refererar till Muhammed och muslimernas attacker då de dödade och fördrev judarna i Khaybar. I ramsan – som var en av många – sjunger de om att Khaybar och att Muhammeds arme ska återvända – för att döda judarna.
 • Vapenlager på båten
  Ett omfattande vapenlager hittades på den våldsamma båten, som man kan se på följande video:

  Att våldshandlingar var planerade från terroristkramarna är ganska uppenbart.

 • Islamister inblandade
  Vid startceremonin i Turkiet befanns sig flertalet antisemitiska islamister, medlemmar eller med kopplingar till Muslimska Brödrarskapet. Bland annat Sahar Albirawi och Mahmad Tzoalha som både är Hamas-terrorister, Hamam Said, ledare för Muslimska brödraskapet i Jordanien. En annan var Raed Salah, en islamist som sagt bland annat följande:
  ”Vi är inte dom som äter en måltid baserad på bröd och ost gjort av barns blod” och hävdade han att judarna är ”slaktare av gravida kvinnor och spädbarn … Tjuvar, ni är bakterier … Skaparen har avsett att ni ska vara apor och förlorare …Muslimerna kommer segra , från Nilen till Eufrat. ”
 • Israel erbjöd ”aktivisterna” att leverera varor landvägen
  Israel kontaktade flottiljen via radio och erbjöd dem att leverera sina varor landvägen, efter att en säkerhetskontroll gjorts, i vanlig ordning. Detta förkastades helt av flottan och de valde att istället konfrontera Israel och blockaden. Därför verkar det otroligt att tro att dessa ”aktivister” var intresserade av att levererar varor överhuvudtaget. Noteras bör att varje vecka levererar Israel över 15000 ton material, mat och medicin till Gaza.
 • Ship To Gaza refererar till en känd svensk antisemit, Lasse Wilhelmsson
  Pophöger refererar till en annan blogg, där de rapporterar att Ship to Gaza länkar till ”viktig information”:
  ”En uppmärksam besökare fann där reklam för antisemiten Lasse Wilhelmson som 27 maj lagt upp en illa skriven artikel på Sourze under titeln “Bojkotta apartheidstaten Israel”. Artikeln innehåller det vanliga man kan förvänta sig från Lasse, konspirationsteorier om sionistisk maktelit på Wall Street, Förintelsen inom citattecken och en stor dos faktaförvrängning.”
 • Ove Bring
  Ove Bring skriver i SvD att Israel inte har rätt att ingripa och baserar det på ett påstående att Israel inte utsatts för väpnat anfall och att man i och med det inte kan åberopa krigets lagar. Om man ligger i krig med någon avgörs inte av Ove Bring utan respektive sidor i konflikten. Israel och Hamas är i ”väpnad konflikt” med varandra, helt oavestt vad Bring tycker och säger.
  Hamas har en uttalad agenda att utplåna staten Israel och har agerat för det sedan deras bildande på 80-talet. De har beväpnat sig och genomför attacker mot Israel regelbundet. Rakterna fortsätter att skjutas mot Israel även om svensk media inte känner sig manade att rapportera om det. Att Israel ligger i krig med Hamas, som kontrollerar Gaza, är otvetydigt. De har också rätt att genomföra en blockad vilket också ger dem rätt att borda båtar som försöker bryta den blockaden.

Det är direkt pinsamt att se både journalister och vissa svenska politiker säga att IDF har ”mycket att förklara”. Soldaterna gjorde allt de kunde för att undvika skadade vilket också lyckades utmärkt – tills de blev attackerade. Förklara det istället, svenska journalister…

E, A, Svd, 2, 3, 4, 5, Dn, 2, SvD, Dag, 2, 3, 4, 5, Gp, Ex, N, Ab, 2, Ex, T, T4, Bt, 2, Ex, 2, Syd, 2, 3, Hd, 4, 2, Svt, A, SDS, SvD, DN, DN

DN, SvD, GP DN, SvD, SvD, Gp, Dag, N, Dag, Gp, Syd, Gd, Ek, St, Blt, Db, Vg, DN, SvD, 2, 3, Gp, D, Dag, 2, 3, St, Syd, 2, Sk, Blt, , 2, Ek, Ab, FA, 2, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, Dag, 2, 3, Syd, 2, Vg, 2, 3, Vl, 2, Svt, T2, S, St, Ab, , Bo, K, Ex, 2, Blt, Ex, F, 2, 3

Operationen på internationellt vatten laglig

Flertalet anti-israeliska röster höjs och beklagar sig över att Israel bordade de pro-arabiska båtarna efter att de valde att konfrontera den israeliska kustbevakningen.

Det första som konstateras är att liknande operationer sker jämt och ständigt – Spanien och Italien bordar regelmässigt fartyg på internationellt vatten som misstänks ha illegala invandrare med sig. Kustbevakningen i USA gör detsamma då de letar efter knark eller illegala immigranter. Liknande utförs i Asien och på andra platser.

(uppdaterat)
Tittar man på regelverket/lagarna som rör internationellt vatten kan man konstatera att debatten kantas av missförstånd och avsaknad av kunskap (som vi kan se i kommentarerna på denna blogg). Folk tror att den enda rätt man har att utföra operationer är om vattnen faller in under det egna territoriet. Detta är fel. LOSC från 1982 tar upp detta. Malcom Evans, brittisk expert på internationell rätt, skriver att

Traditionellt, där territorialhavet slutar började ”öppet hav” och lagarna i kuststaten gäller inte längre. Men polisiärt arbete på havet är ingen lätt fråga och, till skillnad från markgränser, är de enkla att passera. Det skulle därför vara lätt för fartyg att begå brott inom territorialhavet och undgå arrestering genom att flytta bara lite längre sjösidan. Svaret är att tillåta kuststater att stoppa fartyg utanför deras territorialvatten i samband med brotten som antingen har begått eller som man misstänker kommer att utföras inom deras territorialvatten.

Dessutom menar doktor Robbie Sabel, expert på internationell rätt, att om man vid en konflikt genomför en blockad/embargo är det lagligt att omhänderta civila fartyg som ämnar bryta detta embargo som befinner sig på internationellt vatten. Skulle våld användas mot dem vid ett sådant ingripande har de all rätt att agera i självförsvar.

Sabel poängterade också att det finns en lång historia av blockader/embargo på internationellt vatten.

DN, SvD, GP DN, SvD, SvD, Gp, Dag, N, Dag, Gp, Syd, Gd, Ek, St, Blt, Db, Vg, DN, SvD, 2, 3, Gp, D, Dag, 2, 3, St, Syd, 2, Sk, Blt, , 2, Ek, Ab, FA, 2, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, Dag, 2, 3, Syd, 2, Vg, 2, 3, Vl, 2, Svt, T2, S, St, Ab, , Bo, K, Ex, 2, Blt, Ex, F, 2, 3

Löjeväckande resonemang av Per Jönsson

Per Jönsson förvånar sällan. Hans texter genomsyras allt som oftast av ett hat mot USA och Israel och resonemangen han för av naivitet och ren dumhet.

I DN kan man läsa vad som liknar ett debattinlägg men som är kategoriserat som ”Nyheter” under ”Världen”. I texten tar han upp att Barack Obama tydligen skulle vara mer hårdför än Bush vad gäller att döda terrorister med sk. drönare, eller UAV eller på ren svenska – obemannade flygplan. Texten genomsyras av värdeord och nedlåtande kommentarer som t.ex:

Bushadministrationens uppenbara besatthet av vad man kallade ”den globala kampen mot terrorismen”.

Han använder också citattecken på vissa platser och man undrar om det verkligen är citat eller bara Per Jönssons sätt att försöka vara käck när han skriver sitt debattinlägg. Men nog om Per Jönssons oprofessionella hållning till sitt yrke. Sakfrågan han driver är att de terrorister i Pakistan, Afghanistan, Jemen och på andra platser som dödats av amerikansk militär inte har fått en rättegång och att det är ett brott mot den amerikanska konstitutionen. Han citerar också en ”högljudd kritiker” av Obamas taktik, Dennis Kucinich:

”Denna mordpolitik upphäver principen om att alla är oskyldiga tills de har dömts. Då förvandlar sig regeringen till utredare, polis, åklagare, domare, jury och bödel – allt i ett.”

Vad Per Jönsson och flera med honom inte förstår är ett ganska grundläggande koncept som funnit väldigt länge, men vars princip urholkats och glömts i den vänstergegga som journalistiken i Sverige och på många andra platser blivit.

Rättegångar sker i första hand mot det egna landets medborgare. Det sker i andra hand mot andra medborgare som befinner sig i landet. Den vanliga rättegångsprocessen är också skapat för att möta lite mer regelrätt brottslighet; stölder, rån, misshandel, våldtäkter, mord etc. De är inte ämnade att bemöta och behandla fiendernas stridande trupp. Skulle de tyska soldaterna under Andra Världskriget anhållas och ställas inför rätta i fransk domstol? Det juridiska systemet i våra olika länder är inte byggda för att hantera det och det ska de heller inte vara. Det skulle leda till en bisarr situation där de som angrips (av soldater eller terrorister) helt plötsligt ska, i vanlig ordning, först arrestera dem, ordna tid för rättegång,skaffa fram bevis för varje enskild soldats skyldighet, juryn ska döma och därefter eventuellt skickas till fängelset. Det skulle betyda ett par miljoner tyskar i fängelse om vi tittar på Andra Världskriget, ett par miljoner rättegångar etc. Alla som har någon tankeförmåga inser att det kan inte gå till på det sättet och det är inte önskvärt heller. Mycket riktigt finns det lagar som reglera krig och som inte har något med det inhemska rättegångsförfarande att göra.

Men terrorister då? Självklart ska de ses som stridande part, dock utan skydd av Haagkonventionen eftersom de själva inte följer den. Haagkonventionen ger endast skydd till stridande parter som själva respekterar konventionen, vilket terrorister inte gör. Således är den amerikanska termen ”illegala kombattanter” helt korrekt. De följer inte krigets lagar och får därmed inte det skydd som Haagkonventionen ger. Inte heller ska de ingå i det amerikanska rättssystemet då de faktiskt är i krig mot USA. Det gör att de, genom deras handlingar, är legitima mål i det pågående kriget.

De som argumenterar för att hålla rättegångar för terroristerna utgår från att de är civila, att de inte är stridande och att deras krigföring är att jämställa med vanlig brottslighet. Detta helt oavsett om de planerar massiva terrorattacker i ett helt annat land och att deras motiv och syften faller vida utanför vad den vanliga lagen är ämnat att hantera.

Sedan har jag en fråga till Per Jönsson: Vad skulle Per säga om USA gick in med trupp i t.ex. Pakistan och gjorde som Per sa; arresterade dessa personer, tog dem till USA och ställde dem inför rätta? Jag kan garantera att Per hade skrikigt högt om ”USAs aggression” och ”illegal invasion” och en massa liknande. Inte lätt att göra rätt om Per får bestämma…

Per Jönssons dagisargumentation är den typen av vänsterretorik som i princip helt ger upp rätten till självförsvar och förhindrar effektiva åtgärder för att stoppa och bekämpa de som vill förgöra en.