Religion of Peace: 14-årig flicka piskades ihjäl pga ”affär med gift man”

Fredens religion islam gör det igen. Denna gången piskade de rätttrogna ihjäl en 14-årig flicka pga av att hon, enligt imamen som lade ”fatwan”, hade haft en affär med en gift man.

Straffet som utdömdes var 101 piskrapp och efter 70 rapp föll hon ihop. En vecka senare dog hon på sjukhuset.

Enligt andra uppgifter ska flickan blivit våldtagen av en släkting, en kusin, och när detta upptäcktes – mitt under akten vad jag förstår – blev inte våldtäktsmannen bestraffad. Istället misshandlades flickan omedelbart av våldtäktsmannens hustru.

Våldtäktsmannen dömdes också till 201 piskrapp men lyckades på nåt sätt fly undan efter ett par rapp. Frågan är hur det gick till…

Från CNN:

Hena Akhter’s last words to her mother proclaimed her innocence. But it was too late to save the 14-year-old girl.

Her fellow villagers in Bangladesh’s Shariatpur district had already passed harsh judgment on her. Guilty, they said, of having an affair with a married man. The imam from the local mosque ordered the fatwa, or religious ruling, and the punishment: 101 lashes delivered swiftly, deliberately in public.

Hena dropped after 70.

Bloodied and bruised, she was taken to hospital, where she died a week later.

DN DN DN SvD SvD

 

11 reaktioner på ”Religion of Peace: 14-årig flicka piskades ihjäl pga ”affär med gift man”

 1. Melker skriver:

  Varför låter du dessa galningar tala för en religion med över en miljard troende? Varför försöker du inte ens fördjupa ditt resonemang?

 2. Ted Ekeroth skriver:

  Detta är exempel på vad som sker över hela världen. Bloggposter som dessa tar alltså upp enskilda händelser, men allt eftersom det händer på olika platser i världen bildar det ett mönster. Ett mönster som dessutom korrelerar väl med vad som står i koranen och vad muslimsk lag sharia föreskrier, vad deras profet Muhammed sa och gjorde samt vad deras religiösa ledare sagt och säger än idag.

  En stor del är att detta inte sker uteslutande i Afghanistan eller några obskyra platser nånstans. Det sker på alla kontinenter och i princip alla samhällen där islam dominerar.

 3. Melker skriver:

  Lösningen på problemet med radikala islamister ligger i att stärka den sekulära och moderata utvecklingen. Det handlar inte om att göra några eftergifter gentemot fundamentalister eller att vara politiskt korrekt. Jag tror att den ensidiga kritik som du ständigt för fram skapar konflikter inte enbart med de radikala utan även de moderata, vilket självklart ger fundamentalistiska krafter mer makt.

  Om du fick bestämma för en dag, vad skulle du göra?

 4. jesse fransson skriver:

  Det finns ingen moderat islam, alla muslimer har detta lynne. muhammed själv levde och lärde på detta vis. De som påstår sig vara muslimer och inte följer koranens lära är inga rätttrogna muslimer, de gör bäst i att lämna islam…islam är en ondskefull ”religion”

 5. profanum_vulgus skriver:

  Melker:
  Det är precis samma tanke som nazisterna hade när de hela tiden skrev om enskilda judars omoraliska förehavanden.

 6. Christine skriver:

  Det är intressant att läsa vad du har att säga. Jag tror att du behöver läsa sociologi, jag föreslår boken ”När marknaden kom till förorten”. Där kan du läsa om socioekonomisk status, arbetslöshet m fl vilka är faktorer som påverkar vilka människor som begår våldsbrott. Människor som bor i Sverige som begår våldsbrott och är kriminella tillhör i regel gruppen människor med låg ekonomi och arbetslöshet, språkliga begränsningar, dvs lågutbildade, arbetare m.m, människor som inte mår bra. Mår man inte bra och är arbetslös är man ofta invandrare, många av dem är i sin tur muslimer. Religion i sig har inget med deras handlingar att göra.

 7. Ted Ekeroth skriver:

  Synd då bara att BRÅ – som försöker dölja effekten av mångkulturen och religion (islam i huvudsak) – själva sagt att även om man räknar med socioekonomiska faktorer är invandrarna kraftigt överrepresenterade:
  I rapporten ”Invandrares och invandrares barns brottslighet,1996:2″ konstaterar BRÅ följande:
  Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status”.

  I BRÅ-rapporten ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, 2005:17″ konstaterar BRÅ att invandrarnas överrepresentation är ”i stort sett densamma” som vid den föregående studien. Beträffande socioekonomiska och demografiska faktorer som förklaringsmodell, så har man valt att korrigera för dessa och resultatet beskrivs enligt följande: ”Tabell 10 visar att de utrikes föddas överrisk minskar från 2,5 till 2,1 när hänsyn tas till gruppens kön, ålder, inkomst och utbildning”

 8. SM811 skriver:

  Var är TV-programmen som fördömer dessa vidrigheter. Självklar har alla PK förjugna journalister inte en aning om vad som skett, i deras svenskfientliga värld existerar inte detta för att berättas om till svenska folket. Rena ynkryggar är de. Förr eller senare kommer även deras värld att rasa. Vad skall de ha för ursäkter?

 9. Krister N skriver:

  Chrisine

  När det gäller brottsligheten för invandrare från muslimska länder så föreslår jag att du beställer den statistiska analys som Brottsförebyggande rådet sammanställde 1996 och som heter Invandrares och invandrares barns brottslighet. Bilaga 2, tabell 2.3 anger andelen personer ur olika etniska grupper som under en femårsperiod registrerats för brott.
  För svenskar är andelen 0,2 promille när det gäller Mord och dråp liksom för våldtäkt.
  När det gäller personer från Algeriet, Libyen, Marocko, Tunisien så är förhållandet 1,3 respektive 4,6.
  För Irak gäller siffrorna 0,6 respektive 4,0 och för Iran 0,8 respektive 2,0.
  Jordanien, Palestina, Syrien har representationen 3,8 respektive 1,9.
  För Libanon gäller 1,2 för bägge brottskategorierna och för Turkiet 1,1 respektive 1,8.

  Du kan räkna ut medelvärdet eftersom deras andel av befolkningen anges i tabell 1. OBS här anges bara de som var mellan 15 och 45 år 1985-89 och folkbokförda i Sverige 1985 eftersom det är den ålderskategori som jämförs. När man räknar ut medelvärdet får man ett resultat för de muslimska länderna som är 1,24 d v s 6 gångers överrepresentation för dödligt våld och för våldtäkt 2,27 d v s en överrepresentation på mer än 11 gånger. När det gäller misshandel erhålles ett genomsnittligt värde av 16,8 promille ur denna grupp som var dömd för detta brott att jämföras med 3,9 för svenskar. Överrepresentationen var således 4,3.

  Den egentliga överrepresentationen var faktiskt 11 gånger för våldtäkt när det gällde invandrare från MENA -länderna men Brå har räknat om siffrorna enligt standardpopulationsmetoden som sänker den faktiska andelen brott som begåtts med hänsyn tagen till hur det statistiskt skulle ha utfallit om Menaländernas invandrare varit lika många kvinnor som män och åldersmässigt överensstämt med svenskarna och då blir den tänkta överrepresentationen 7,5 istället.

  Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet är en annan rapport av Brå, publicerad 2005 med uppgifter om invandrares brottslighet i förhållande till svenskars under perioden 1997 2001. Men p.g.a. all kritik mot utpekandet av vissa landsgrupper i den förgående rapporten så anges här bara förövare som svenskar eller invandrare och utlänningar. Men i bilaga 4 tabell 3, anges andel registrerade för brott i procent inom olika grupper i populationen under åren
  1997-2001. Tabellen visar också hur stor överrisken i de olika grupperna var att vara registrerad
  för brott jämfört med dem som har två svenskfödda föräldrar. Här anges hur många ur respektive befolkningsgrupp som faktiskt har dömts för brott under en femårsperiod. Men länderna är här utbytta mot delar av världen.

  Fem procent av den etniskt svenska befolkningen var registrerade för brott
  Nitton procent av invandrarna från mellanöstern hade registrerats för brott. Tjugotre procent av invandrare från Nordafrika hade registrerats för brott.
  Av invandrare från EU- länderna hade sju procent registrets för brott.
  Av invandrare från Östasien hade fem procent registrerats för brott.
  Invandrare från östeuropa hade till elva procent registrerats för någon typ av brott.
  Fundera över varför skillnaderna är så stora mellan olika invandragrupper och vad den gemnsamma nämnare kan vara.

  I rapportens inledning konstateras att det är fyra gånger vanligare att utrikes födda är misstänkta för dödligt våld jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Rapporten anger procentandelar för brottsmisstänkta personer tillhörande olika grupper i populationen. Nordafrika, Östafrika, Turkiet och mellanöstern representerade cirka 12 procent av alla anmälda brott och om man använder sig av 1989 års siffror för representation vid brott så svarade denna grupp för cirka 15 procenta av de grova våldsbrotten och 25 procent av våldtäkterna. Vid denna tid uppgick antalet invandrare från dessa länder till 300 000-350 000 av en befolkning på 8,8 – 8,9 miljoner.

  Eftersom Brå inte längre gör dessa undersökningar så kan man bara anta att representationen för dessa ursprungsländer fortfarande gäller och i så fall begår dessa invandrare och utlänningar från Nordafrika, Afrikas horn och Mellanöstern cirka 25 procent av alla brott och 30 procent av de grova våldsbrotten samt 45 procent av våldtäkterna. Om en grupp, omfattande 6 procent av befolkningen, är överrepresenterad till denna nivå så är någonting fundamentalt fel på dessa människors uppfattning av lag och rätt.

  Att komma till Sverige och tillerkännas samma rättigheter som landets befolkning och samma rätt till samhällets service och ändå visa sådant agg mot värdlandet är helt oacceptabelt. Det finns en lösning på problemet med dessa ständiga ursäkter för antisocialt beteende som socioekonomiskt betingat och det är att de åker hem så att de slipper känna sig socioekonomiskt utsatta.

  Sverige har redan befriat sig ifrån en religion med en enda gud som diktator för människors medvetande och därför är det totalt uteslutet att muslimer har någon som helst plats i detta land. Sveriges religionsfrihet är en del av de rättigheter som medborgarna i detta land har men vi är inte skyldiga att massimportera muslimer till detta land och inte heller att göra dem till medborgare.

  Sharia är grunden för islam och leder tyvärr fram till stening av kvinnor eller piskande av flickor för påstådda brott mot koranen. Jag trodde en gång att man kunde besegra denna medeltida obildning med upplysning och utbildning men jag har insett att det var fel eftersom den religiösa kulturen är helt vägledande och allenarådande för en majoritet av dem som tagit sig in i landet utan giltiga asylskäl. Det är därför vi ska hålla muslimerna borta från detta land.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s