Goldstone tar tillbaka sina anklagelser – inte ett ord i svensk media

Vi kommer alla ihåg hur glada svenska journalister och många politiker blev när Richard Goldstone presenterade sin vinklade rapport om Israel efter att Hamas initierat kriget mot Israel från Gaza under 2008-2009. Goldstone anklagade där Israel för ”krigsbrott” – han anklagade Israel för att medvetet och systematiskt attackerat civila och Goldstone har i och med det bidragit stort till propagandakriget mot Israel. Denna ”blodslögn” sitter nu djupt rotat i många människor världen över.

Men i en text i Washington Post gör Goldstone en pudel. Han skriver att han troligen varit ”naiv” i sin inställning och att Israel faktiskt inte medvetet siktat på civila – även om misstag kan ha begåtts. Han skriver att ”om jag hade vetat vad jag vet idag, hade Goldstone-rapporten varit ett annorlunda dokument”:

Vår rapport hittade bevis för potentiella krigsbrott och ”möjliga brott mot mänskligheten” av både Israel och Hamas. Att de påstådda brotten som utfördes av Hamas var medvetna behöver man inte ens säga – de siktade sina raketer medvetet och urskiljningslöst mot civila.

Anklagelserna om att Israel medvetet skulle siktat på civila baserar sig på dödsfallen och skadorna på civila då vår utredning inte hade några andra bevis som gjorde att vi kunde dra några andra rimliga slutsatser. Trots att utredningarna som publicerats av den israeliska försvarsmakten har bekräftat vissa incidenter som vi undersökte som rörde individuella soldater, har de också påvisat att civila inte attackerades medvetet eller som en del i en policy.

Our report found evidence of potential war crimes and “possibly crimes against humanity” by both Israel and Hamas. That the crimes allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — its rockets were purposefully and indiscriminately aimed at civilian targets.

The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had no evidence on which to draw any other reasonable conclusion. While the investigations published by the Israeli military and recognized in the U.N. committee’s report have established the validity of some incidents that we investigated in cases involving individual soldiers, they also indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy.

Det viktigaste stycket i hela texten följer här; Goldstone säger att om han bara vetat bättre hade han troligen inte påstått att Israel medvetet siktade på civila och hade troligen inte heller kallat Israels agerande för ”krigsbrott”:

Även om de israeliska bevis som har kommit fram sedan vår rapport publicerades inte gör civila försluster mindre sorgligt, beklagar jag att vår utredning inte hade sådana bevis som kunde förklara omständigheterna i de fall vi sa att civila medvetet attackerades, då det troligen hade påverkat våra slutsatser om attackerna var medvetna och om det var krigsbrott.  [min fetstil]

Although the Israeli evidence that has emerged since publication of our report doesn’t negate the tragic loss of civilian life, I regret that our fact-finding mission did not have such evidence explaining the circumstances in which we said civilians in Gaza were targeted, because it probably would have influenced our findings about intentionality and war crimes.

Han gör en pudel och erkänner att det kanske inte riktigt var så som han skrev i sin rapport – om han bara vetat bättre. SvD och andra svenska tidningar hade förstås krigsrubriker om detta. Den 3 december 2009 skriver SvD med flera att:

Det händer att den sydafrikanske domaren Richard Goldstone drömmer mardrömmar efter sin undersökning av misstänkta krigsförbrytelser under förra vinterns krig i Gaza. Han minns mötet med en familjefar i Gaza som förlorat hela sin familj. […]

Han har under sin kamp mot apartheid blivit utsatt för förödande kritik, men sällan har han fått så många skopor ovett som efter sin undersökning av krigsförbrytelser under Gazakriget, eller Operation Gjutet bly som det kallas i Israel. Han undersökte misstankar om krigsbrott från både Israels och Hamas sida. […]

Han anser att både Hamasstyret i Gaza och den israeliska sidan har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och möjligen också till brott mot mänskligheten. Han vill att båda sidor i första hand ska göra egna oberoende undersökningar av krigsbrott. […]

Han vidhöll Israels rätt till självförsvar men kallade landets våldsamma reaktion för ”oproportionerlig” och att den israeliska militären genomfört en ”kollektiv bestraffning av Gazas befolkning”.

Nu verkar han alltså svänga på de flesta punkter. Vad gäller hans uppmaning att båda sidor ska göra ”oberoende undersökningar” har han följande att säga i sin artikel från Washington Post:

Vår rekommendation var att varje sida skulle utreda, öppet och genomskinligt, de incidenter som vi hänvisar till i vår rapport. McGowan Davis har kommit fram till att Israel har gjort detta till en stor del; Hamas har inte gjort någonting.

Indeed, our main recommendation was for each party to investigate, transparently and in good faith, the incidents referred to in our report. McGowan Davis has found that Israel has done this to a significant degree; Hamas has done nothing.

Att Goldstone trodde att Hamas, en antisemitisk terrororganisation, skulle ha någon som helst vilja att undersöka sig själv är löjligt och tyder på Goldstones extremt naiva och korkade världsbild. Hamas är nöjda med varenda jude som dödas – varför skulle de beklaga sig ifall en av deras rakter dödar barn eller civila? Detta erkänner han också:

Några har sagt att det var absurt att tro att Hamas, en organisation som har som uttalat mål att förstöra staten Israel, skulle utreda vad vi sa var allvarliga krigsbrott. Det var min förhoppning, även om den var orealistisk, att Hamas skulle göra det speciellt ifall Israel genomförde sina egna utredningar. […]

I slutändan verkar det varit ett misstag att be Hamas utreda. […]

Sorgligt nog har det inte gjort någon ansträngning av Hamas i Gaza att utreda anklagelserna om krigsbrott och möjliga brott mot mänskligheten.

Some have suggested that it was absurd to expect Hamas, an organization that has a policy to destroy the state of Israel, to investigate what we said were serious war crimes. It was my hope, even if unrealistic, that Hamas would do so, especially if Israel conducted its own investigations. […]

In the end, asking Hamas to investigate may have been a mistaken enterprise. […] Regrettably, there has been no effort by Hamas in Gaza to investigate the allegations of its war crimes and possible crimes against humanity.

Goddag yxskaft.

Att Goldstone är naiv och i min mening korkad är solklart. Det är dock bra att han har ryggrad nog att våga erkänna sin fel, det ligger honom i fatet. Men då kommer nästa fråga:

Varför skriver inte svensk media om detta?

Jag har inte sett ett ord, i alla fall i skrivande stund, om detta. De skrev mycket om när rapporten kom (här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här osv osv osv). Men nu när samme man i många och mycket erkänner fel, misstag och naivitet då ser jag inte ett endaste ord om det. Kanske kommer det i framtiden, men än så länge ingenting.

Frågan blir då varför. Svaret måste sökas i varför vänstern, som de flesta journalister tillhör, hatar demokratin Israel så pass mycket som de gör. Det finns ingen region och ingen konflikt det skrivs så mycket om som den mellan Israel och arabvärlden. Trots att konflikten är extremt liten i omfattning vad gäller dödsoffer, trots att den ena sidan består av antisemitiska islamister som tydligt och klart säger att de vill döda alla judar och förinta Israel är det oftast deras version av vad som sker som går i tryck.

Deras ord tas alltid som en sanning, ofta ackompanjerat med snyftiga bilder på utsatta araber. Att de bilderna ofta är regisserade (som vi såg i Libanonkriget 2006), att media och journalister kontrolleras och bussas runt av Hamas, Hizbollah och liknande organisationer spelar inte så stor roll. Det viktiga verkar vara att demonisera Israel.

Därför är Goldstone så intressant för ett par år sedan när Israel kunde hackas på. Men idag när det är motsatsen är det total tystnad.

Det är som vanligt med andra ord.

Uppdatering 4 april, 10:04:

SvD:s ledarredaktion kommenterar Goldstonerapporten idag. Även Svd och DN har en kort notis via TT. TT kände väl sig tvunga att reagera på det Israel nu sagt, men timade bra så det inte kommer med i tryck i tidningarna.

SvD SvD SvD DN

SvD SvD Svd DN DN DN DN DN SvD

BBC

29 reaktioner på ”Goldstone tar tillbaka sina anklagelser – inte ett ord i svensk media

 1. profanum_vulgus skriver:

  Det som är konstigt är väl varför en Israel som du är med i SVERIGEdemokraterna.

 2. Edward Ulfertz skriver:

  Hej Ted,
  Jag läser din blogg dagligen, och håller med om det mesta du skriver.

  Men som gammal ”pursvensk” reagerar jag över meningen: ”Det är dock bra att han har ryggrad nog att våga erkänna sina fel, det ligger honom i fatet.”

  Det borde stå: ”Det är dock bra att han har ryggrad nog att våga erkänna sina fel, det ska räknas honom tillgodo.”

  ”Att något ligger någon i fatet” betyder att det är till hans nackdel.
  mvh Edward

 3. JR skriver:

  De skriver inte om det för det är inte mycket att berätta. Detta är en krönika i WP – inte ens amerikanska media verkar specielt intresserade.

  Det som Goldstone pekar på är att Israel gjort utredningar vilket inte Hamas gjort. I övrrigt motsäger han inte sin rapport överhuvudtaget. Eller tar tillbaka den.

  Pudel? Nej, knappast. Rapporten skrevs omedelbart efter Gazakriget. Nu har Israel gjort utredningar. Rapporten står fast – att den sett annorlunda ut om den skrivits idag är en plattityd.

  Han ”beklagar” fortfarande Israels bristande samarbetsvilja när de gjorde rapporten vilket på diplomatspråk är en ganska stark kritik.

  Nej, Ted. Din analys är som alltid grumlig och grund som en lerig regnpöl i november. Ännu ett analytiskt lågvattenmärke för dig och (sd).

 4. Dannie skriver:

  Rasbiologen har talat.

  Ted är född i Sverige och har svenskt medborgarskap. Mig veterligen har Ted inte Israeliskt medborgarskap. Även om Ted hade ett Israeliskt medborgskap skulle de på intet sätt hindra medlemskap i ett svenskt politiskt parti. Inte något parti överhuvudtaget skulle göra något sådant undantag, utom möjligen nazisterna, fast de hade väl polismördaren Arklöv som hedersmedlem.

  Sverigedemokraterna är det politiska riksdagsparti som hade flest personer med invandrarbakgrund på valbara platser i i komunvalen 2006 enligt nationalsocialisterna på nationell.nu. Vad jag har förstått har 10% av partimedlemmarna en invandrarbakgrund, vilket isf gör partiet till ett av det mer invandrartäta. Här finns en magisteruppsats om ”fenomenet”.

  Klicka för att komma åt gupea_2077_17865_1.pdf

  Sverigedemokraterna är helt enkelt ett demokratiskt parti för alla som vill ha ett tryggt Sverige som kan uppnås med en gemensam värdegrund, där då assimileration till svenska seder och leverne främjas. Vad detta nu har att göra med Teds postning om den sydafrikanska domarens ånger.

  Men enkel logik är tydligt inte profanum_vulgus starkaste sida.

 5. profanum_vulgus skriver:

  Dannie:
  Israelen och zionisten Ekeroth nämner dock inte Sverige en enda gång under ”vad jag tror på” på sin blogg. Tvärtom bedriver han där religiös propaganda för Israels religionskrig.

 6. Dannie skriver:

  profanum_vulgus:

  ”Israelen och zionisten Ekeroth nämner dock inte Sverige en enda gång under ”vad jag tror på” på sin blogg”

  Befäst du din uppenbara illiterata skada, det här är vad svensken Ted defacto har skrivit, även fast du inte ser det (märker upp de svåra), gör vi andra det:

  ”Islams expansion måste stoppas, och ett litet första steg är att omedelbart stoppa massinvandringen till Sverige och Europa.”

  Eftersom du uppenbart nu ljuger, och dessutom verkar försvara en mordisk ideologi, antar jag att du är konvertit till samma primitiva lära.

 7. Martin skriver:

  Börjar bli lite oroande med dessa Ekeroth bröder, vilken suverän stat är det ni arbetar för? Kent Ekeroth har tagit ett steg längre och börjar kritisera Palestiniers rätt till existens. Jag tycker att det går för långt. Alla Sverigedemokrater är inte för ett Israel, staten Israel är den stat som ständigt disrespekterar lagen och jag tycker att SD ska vara ärliga med detta trots att Israels fiender är muslimer. Självklart har muslimer rätt till ett land och är ett folk vilket det finns många källor på. Sluta spinna på hat mot muslimer överallt, jag skiter fullständigt i Israel men det är oroande när Kent och brodern är så totalt fokuserade. Man blir misstänksam, vi -era väljare- är inga idioter, skärpning om ni ska ha min röst!

 8. Dannie skriver:

  Självklart har muslimer rätt till ett land

  Muslimer har 56 länder redan.
  57 när det tagit över Sverige.

 9. profanum_vulgus skriver:

  Dannie:
  Så om muslimer tar över Sverige som judar tog över Palestina (genom massinvandring) så ska inte svenskarna klaga eller göra motstånd för att det finna en massa andra kristna länder?

  Martin:
  Det är entrism. Zionisterna Ekeroth har infiltrerat SD eftersom islamofobi är OK inom SD. I övrigt är de inga svenska nationalister och verkar inte för någon svensk sak.

 10. Dannie skriver:

  profanum_vulgus: Till rasbiologens CV tillkommer även nu historiaförfalskning.

  som judar tog över Palestina

  Det har aldrig funnits en suverän land, konungadöme eller stat, styrd av araber, vid det romerska namnpåhittet ”palestina”.

  Israel är judarnas arvsrätt. Att de återköpte stora områden till överpriser (från tidigare ockupanter) i från 1880 fram tills Israel återuppstod 1948 är helt legitimt enligt all affärsjuridik.

  Att judarna restuarerade dessa obeboliga områden bestående av malariaträsk i norr och ökenområden i söder, och därmed attraherade arabisk massinvandring av lyckosökare, strårövare och banditer till området är en annan sak.

  Araber har däremot redan genom hot om våld och terror lagt beslag på 80% av det brittsiska mandatets områden, det som idag utgör staten Jordanien, ytterligare en artificiell arabisk stat.

  Genom ytterligare arabisk olagligt anfallskrig och efterföljande terror skedde även ytterligare en massinvandring av araber till omtvistade områden, som etniskt rensades på judar, vars egendomar stals, mellan 1948-1973, tills Israel enligt folkrätten legitimt befriade områdena i självförsvar.

  Araber i Israel är ockupanter, eller ättlingar till olagliga ockupanter.

 11. profanum_vulgus skriver:

  Dannie:
  Det var inte romarna som hittade på Palestina. Namnet kommer från Filisteerna (F och P uttalas likadant i regionen) som Hebréerna förde folkmordskrig mot och är 2000 år äldre än romarnas ockupation.

  Araberna kom dock inte dit förrän långt senare. Men sen är ju palestinierna etniskt sett inte araber utan judar (Hebréer).

  Det har aldrig funnits något land, kungarike eller stat som hetat Israel före 1948.
  Det har aldrig före 1948 funnits någon stat eller region i området som befolkats av turk-slaver.

  Det var britterna som skapade Jordanien, det var aldrig prat om att detta skulle vara annat än Jordanien.

  Etniskt sett så finns det nästan inga araber i Palestina och de flesta hebréer som finns där är muslimer.

 12. Dannie skriver:

  profanum_vulgus:

  Det var imperalistkolonisatören och kejsaren Hadranius som hittade på namnet ca år 135 e.m.t för att håna judarna och utplåna den judiska historien.

  Filistéerna var ett tidigare grekiskt (inte arabiskt) sjörövargäng som utplånades av judarna efter de försökt invadera Israel. David fällde Goliat. ca 1000 år före Hadranius påfund. Filisté på hebreiska betyder invadör. I Hebreiska orginalet heter de Pelesheth

  Motsvarighet till bokstaven/uttalet av P finns inte ens i det arabiska alfabetet. Sålunda kan araberna inte uttala ”sitt land”, ens på sitt eget modersmål…

  Vid översättningen av King James Bibel så feltranskriberades ordet Philistia till ”palestine” vid 3 ställen, så det ordet är i ett historisk sammanhang en nymodighet.

  Hebreiska: Pelesheth, översatt till engelska: Philistia
  Latin: Palæstina
  Engelska: Palestine
  Svenska: ”palestina”

  Vi kan se vad ordet Filistée betyder enligt Merriam Webster, och vilka synonymer det finns till detta.
  http://www.merriam-webster.com/thesaurus/philistine?show=0&t=1301924577

  Vill araberna kalla sig för nått sånt, varsågod med ID stölden.

  ”Det har aldrig funnits något land, kungarike eller stat som hetat Israel före 1948.”

  Eh så här kan de gå när en illiterat ska framföra nåt…

  Världens mest lästa bok genom alla tider heter Bibeln. Boken, vars historiska platser bekräftas av diverse arkeologiska uträvningar, handlar om ett land som blev ett konungadömme, och idag är en stat: Israel.

 13. profanum_vulgus skriver:

  Dannie:
  Så det stämmer inte som Israels egna historiker säger att Filistéerna och en massa andra folk var där före judarna/hebréerna och att judarna genom folkmord, fördrivning, förslavning, ockupation och massvåldtäkter tog över landet?

  Världens historiker har också fel om att något land som hetat Israel aldrig funnits före 1948, även de Israeliska?

  Filisté är ett namn på ett folk, det har senare fått andra betydelser på grund av den judiska folkmordspropagandan som spridits med bibeln. Därav t.ex. vårt eget ord filister.

  F och P var samma bokstav för Hebréerna.
  Ph är en transkribering för att betonda detta, att byta Ph mot F eller P i historiska texter gör ingen skillnad (Precis som att Sverige fanns före stavningsreformen och att Swehrgje är samma land).

  Ja vi vet ju vad jude kan ha för betydelse.

  Var i bibeln omnämns något land Israel?

 14. Dannie skriver:

  ”Världens historiker har också fel om att något land som hetat Israel aldrig funnits före 1948, även de Israeliska?”

  Eh, vadå? Vilka forskare? Revisionister?

  Var i bibeln omnämns något land Israel?
  En sökning i bibeln ger mig långt över etttusen (1000) träffar. Här är en sådan.
  Jos 21:43
  Så gav Herren Israel hela det land som han med ed hade lovat deras fäder, och de tog det i besittning och slog sig ner där

  Dina hebreiskakunskaper är tragikomiska. Fe פär en bokstav, Pe פּ en annan bokstav i det hebreiska alfabetet.

  Det är araberna som inte har någon motsvarighet och sålunda inte kan utala ”palestina” på sitt modersmål. Falestina säger araber.

 15. Dannie skriver:

  profanum_vulgus:

  Jag förstår att det kan vara svårt för dig som illiterat, rasbiolog, historiaförfalskare och rent allmänt en mytoman att förstå elementära fakta.

  ”Det har aldrig funnits något land, kungarike eller stat som hetat Israel före 1948.”

  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kingdom_of_Israel
  Israel, ett erkänt konungadömme i över 300 år för ca 3000 år sen.

  Låt oss titta på en annan lögn…

  Det var britterna som skapade Jordanien, det var aldrig prat om att detta skulle vara annat än Jordanien.

  San Remo konferansen 1920, med dåvarande FN, beslutade att området skulle tillfalla det judiska folket, i det enda internationellt juridisk giltiga beslut fram till Israel återskapades 1948.

  Araberna fick övriga områden i mellanöstern när bl.a. nationalstaterna Egyptien, Iran, Irak, Libanon, Saudiarabien och Syrien skapades. Araber saknar alltså inte landområden.

  När araberna under hot om våld och terror utpressade sig till 80% av det forna brittiska mandatytorna, dagens Jordanien, begick de brittiska mandatförvaltarna kontraktsbrott mot det internationella San Remo beslutet.

  http://wwi.lib.byu.edu/index.php/San_Remo_Convention

  Article 2.
  The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.”

  Jordanien är idag etniskt rensat på judar, och det är förbjudet för judar att köpa eller äga land i sann arabisk apartheid.

 16. profanum_vulgus skriver:

  Var det flera länder som tog landet i besittning? Hette alla Israel?

 17. profanum_vulgus skriver:

  Dannie:
  Ser du att kartan i din New-world-order-uppslagsbok visar ett land som heter Palestina?
  Det norra Israelisk kungariket hette Gilead, och det omnämns också så. T.ex. i berättelsen om det styckade våldtäktsoffret i Dom 19, där Leviten vägrar att stanna i Jerusalem för att det inte bor Israeler där utan vill fortsätta tills de kommer till Gilead.

  Iran är ingen arabstat.
  Europeerna har ju något tjogtals nationalstater, betyder det att någon religiös sekt kan ta någon av dem?

  Jordanien (Transjordanien) ingick i det brittiska mandatet med var aldrig någon del av Palestina och ingen har påstått det före omkring 2006 och då enbart extremister i väst.

  Om FN beslutar att Sverige ska bli ett muslimskt hemland, är det då fel av svenskar att motsätta sig det?
  Att Palestinas ockupanter ger bort palestina till en religiös grupp är inte någon giltig ursäkt för att stjäla Palestiniernas nation.

 18. Dannie skriver:

  ”Jordanien (Transjordanien) ingick i det brittiska mandatet med var aldrig någon del av Palestina”

  Eh, nehej, kan du berätta vad hela det området, som idag utgör Jordanien, faktist hette fram till den 14 maj 1923?

 19. Mikael skriver:

  ja de finns många kartor o alla visar ju att mandatet ju också gällde jordanien så en hemlighet är det knappast

 20. profanum_vulgus skriver:

  Mikael:
  Ja UK ockuperade både Palestina och Jordanien i 22 år, men vad har det med saken att göra?

  Ryssland ”ockuperade” ju Finland i 107 år, får detta samma effekt?

  Dannie:
  Under den tid vi pratar om här så kallades Jordanien för Nabatéen Delar av dagens Jordanien har varit Moab, Amman (delvis) och Judéen delvis. Enligt judisk historia så var Nabatéerna ur-araber besläktade med Ismael.
  Under det muslimska väldet fick området namnet Jordanien (i lite olika varianter) vilket det sedan behållit. Transjordanien var britternas benämning för att skilja på Palestinamandatets två delar.

 21. Boris Wallsten skriver:

  Goldstone makes clear in Associated Press interview that he feels only one correction needs to be made in the war report regarding ‘intentionality on the part of Israel.’

  Nevertheless, Goldstone said, he did not intend to seek the report’s nullification.

  ”As appears from the Washington Post article, information subsequent to publication of the report did meet with the view that one correction should be made with regard to intentionality on the part of Israel,” the judge said.

  ”Further information as a result of domestic investigations could lead to further reconsideration, but as presently advised I have no reason to believe any part of the report needs to be reconsidered at this time.”

 22. profanum_vulgus skriver:

  Dannie:
  Hahahaha, nej nej. Det har inte ens förekommit som argument innan 90-talet och sedan dess används det endast av obildade.
  Du ser ju själv att ditt frenetiska googlande bara leder dig till extremisters uttalanden.

 23. Dannie skriver:

  extremisters uttalanden

  We are the government of Palestine, the army of Palestine and the refugees of Palestine.’
  Prime Minister of Jordan, Hazza’ al-Majali, 23 August 1959

  ‘Palestine and Transjordan are one.’
  King Abdullah, Arab League meeting in Cairo, 12 April 1948

  ‘Palestine is Jordan and Jordan is Palestine; there is one people and one land, with one history and one and the same fate.’
  Prince Hassan, brother of King Hussein, addressing the Jordanian National Assembly, 2 February 1970

  ‘Jordan is not just another Arab state with regard to Palestine, but rather, Jordan is Palestine and Palestine is Jordan in terms of territory, national identity, sufferings, hopes and aspirations.’ Jordanian Minister of Agriculture, 24 September 1980

  ‘The truth is that Jordan is Palestine and Palestine is Jordan.’
  King Hussein 1981

  The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity. In reality today there is no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians and Lebanese. Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people, since Arab national interests demand that we posit the existence of a distinct ‘Palestinian people’ to oppose Zionism.

  For tactical reasons, Jordan, which is a sovereign state with defined borders, cannot raise claims to Haifa and Jaffa, while as a Palestinian, I can undoubtedly demand Haifa, Jaffa, Beer-Sheva and Jerusalem. However, the moment we reclaim our right to all of Palestine, we will not wait even a minute to unite Palestine and Jordan.
  Zuheir Mohsen PLO ledare till Dutch newspaper Trouw i 1977

  Här är vad man kan hitta om man googlar.
  http://www.afsi.org/MEDIA/newsLinks/shockers/m100.htm

  …Troll.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s