Newsmill: Abramowicz generaliseringar felar – vår står på fast grund

Ett inlägg på Newsmill ang Lisa Abramowicz floskler om SD kan läsas här.

Abramowicz generaliseringar felar – vår står på fast grund

Abramowicz förkastar generaliseringar i ena meningen, men generaliserar vilt i nästa. Generaliseringar inte bara kan göras, de måste göras. Förutsättningen är dock att de har belägg i verkligheten och är underbyggda med fakta. Det är där Abramowicz felar – hennes generalisering över sverigedemokrater saknar verklighetsförankring medan vår analys av islam och mångkultur har en solid och gedigen grund.

Lisa Abramowicz beklagar sig över SDs inträde i riksdagen och staplar den ena floskeln efter den andra i likhet med vad som sagts förra mandatperioden av media och 7-klövern (alla utom SD i riksdagen).

Lisa skriver att ”generaliseringar mot folk beroende på om de är födda i Sverige eller inte, eller tillhör en viss religiös eller etnisk minoritet…” är förkastlig och menar då att det är det vi sysslar med. Först tycker jag det är rejält underhållande att höra Lisa i ena andetaget förkasta generaliseringar, att man aldrig ska dra ”alla över en kam”, för att i nästa andetag göra precis det. Sverigedemokraterna är rasister och drivs av nazistiska ideal menar hon. Hur var det, får man generalisera eller inte?

Generaliseringar inte bara kan göras, de måste göras. I princip all vetenskap bygger på generaliseringar; medicin, psykologi, naturvetenskap, sociologi och så vidare. Det bygger på att man hittar mönster i grupper, i populationer, i civilisationer och hittar förklaringar till dem. Man beter sig annorlunda på olika platser i världen, man har olika syn på samhälle, på demokrati, på barn, på kvinnor, på mat och egentligen allt som är en del av livet.

18 reaktioner på ”Newsmill: Abramowicz generaliseringar felar – vår står på fast grund

 1. Julia skriver:

  Nu heter hon ju ”Abramowicz” och inget annat… Mycket välskrivet inlägg, tyvärr kommer folk halka in på felstavningen… 😦

  /språkfascisten

 2. Mats Dagerlind skriver:

  Bröderna Ekeroth har gjort sig kända för en hårt oförsonlig attityd till islam, möjligen något FÖR hård och FÖR generaliserande (för att använda det bärande uttrycket i artikeln ovan) för att det stora flertalet ska vilja ansluta sig till deras diskurs.
  .
  Alla de problem som Ted Ekreoth talar om ovan är verkliga, i Mellanöstern såväl som Rosengård och de är för stora för att negligera till ett fåtal extremister. Ekeroth gör dock i stället det omvända och det är tveksamt om det har stöd i sinnevärlden så som gneraliseringar enligt Ekeroth själv bör ha
  .
  Dessutom har Ekeroth en extremt pro-israelisk inställning, en förlåtande, överslätande och blundande attityd till denna nations ofta omotiverat brutala utrikespolitik och militära interventioner, ockupationer, bosättningar, hemliga kärnvapen, underrättelsetjänstslikvideringar och mycket annat..
  .
  Den isrealiska armén har sedan länge rabbiner i fält som hetsar soldaterna och ingjuter mod i dem med bueskap om att de har gud på sin sida och gudomlig rätt till det land de krigar om. Detta är en form av judendom som inte står islam efter i att rättfärdiga det orättfärdiga med hänvisning till heliga skrifter
  .
  Mellanösternfrågan är otroligt komplex. Att med sionistiska förtecken använda den som slagträ i den svenska invandrings- och integrationsdebatten leder lätt fel. I Sverige finns en bred och hälsosamt kritisk inställning till Israels utrikespolitik, det finns också en bred och hälsosamt kritisk inställning till Iran och till muslimsk fundamentalism.
  .
  Om Ted Ekeroth skriver i egenskap av sverigedemokrat bör han fundea över riskerna med att tappa bort den ena sidan i mellanösternkonflikten och i att problematisera en av de abrahamitiska religionerna mer än någon av de andra. Det är snarare graden av religiös fanatism hos tillbedjaren som är problemet än avgörande skillnader i dessa tre religioner.
  .
  Att islam kan uppfattas som den mer problematiska religionen beror i huvudsak på att den muslimska världen ännu inte genomgått så mycket av upplysning och sekularisering som den kristna och judiska. Det är där kärnan i kritiken och det politisk arbetet bör ligga, inte i att i gammal god korstågsanda beskriva islam som den onda religionen och kristendomen och judendomen som de goda religionerna.
  .
  Det farliga är att vara så övertygad om att ha Gud på sin sida att det berättigar till vilka handlingar som helst, det viktiga är inte om man kallar denne gud för Jehova, Jahve eller Allah.

 3. Ted Ekeroth skriver:

  Jag trodde jag redan tidigare förklarade för dig hur mkt ateist jag är, och hur mkt jag avskyr all form av religion.

  OM jag inte missminner mig trodde du ju att jag var religiös i något avseende, vilket är så falskt som det kan bli.

  Du har dessutom fel. Mellanöstern är inte så komplex, faktiskt. Sedan är det irrelevant vilka bortförklaringar man har om varför islam är den farligaste – det viktiga är att man är överens om att den är just den farligaste.

  Problemet för dig är att du inser faran med islam överallt – förutom just vad gäller Israel. Där överger du snabbt din annars vettiga inställning vad gäller islam och börja låta som vilken vänstergalning som helst.
  Det är just sådana logiska kullerbyttor som får varningsklockan att ringa…

 4. Mats Dagerlind skriver:

  Jo, jag vet att du sagt att du är ateist men din retorik uppfattas som att du ställer dig på kristendomens och judendomen sida mot islam. Frågan är också hur SD ska attrahera de moderata muslimer som ser problemen med invandingen i Sverige och med fundamentalistisk islam om man så oförsonligt utpekar deras religon som så ond i alla dess former som du gör.

  Att ha en så överslätande pro-israelisk inställning som du har underlättar inte heller. All Israel-kritik är inte antisemitism. Och jag och många med mig anser att Israel/Palestina-problemet är ytterst komplext, kanske den mest komplexa och svårlösta konflikt som funnits vilket sannolikt i hög grad beror på att detta område är centrum för alla de tre stora abrahamitiska religionerna. Det är en konflikt som pågått i olika former i tusen år och i dess moderna form i 60 år och ännu skönjes ingen lösning.

 5. Ted Ekeroth skriver:

  Jag ställer mig mot islam och bryr mig inte så mkt om varesig judendom eller kristendomen idag, eftersom ingen av dem är något seriöst hot.

  Jag tror inte särledes mycket på ”moderata muslimer”, och för det har jag argumenterat för flera gånger. Om det nu finns så många moderata muslimer, var är dem? Jag har och ser inget av dem, någonsin.

  Överslätande pro-israelisk inställning? Snarare du som har en överslätande och pro-muslimsk inställning, men bara när judar är inblandade. Nej, problemet är inte speciellt komplext. Problemet där nere är detsamma som i Kosovo, i Rosengård, i Somalia eller var du nu vill. Det komiska, och sorgliga, är att du blir blind för det just när det är Israel och judar inblandade.

 6. J daniel skriver:

  Det stora problemet i mellanöstern är att Israel är omgivet av uteslutande olika typer av diktaturregimer alltifrån Islamiska terrorregimer som Iran till militära diktaturer som Syrien .det finns en demokrati i det området och det är Israel och i själva verket handlar det inte om mark utan det är blotta existensen av en judisk stat i ett totalt dominerat muslimskt område! Israel erkänns inte överhuvudtaget som stat. i det mer ” moderata” fatah indoktrineras barnen i att judarna inte har någon rätt att existera , de beskrivs som apor och grisar , Sion vises protokoll används flitigt i deras media och i skolan! Den enda skillanden mellan Fatah och Hamas är av taktisk karaktär , målet är detsamma – en muslimsk värld utan ett Israel!

 7. Mats Dagerlind skriver:

  Ja ja, det kanske är onödigt att bli onese om Mellanöstern nu när det finns så mycket att glädja sig åt i inrikespolitiken med SD i riksdagen osv. Jag ville bara ge min syn på hur jag tycker din framtoning uppfattas. Och jag håller med dig om att kristendom ochjudendom är förhållandvis små problem i Sverige jämfört med islam.

  Hur många moderata muslimer det finns törs jag inte svara på men jag hoppas och tror att i varje fall några varit integrerbara i det svenska samhället och inte tänker jihad och sharia hela dagarna utan är tämligen sekulära. En del av dessa kanske rentav är lika kritiska till svensk invandringspolitik som du och jag och utgör en väljarpotential för sd. Det bör man hålla dörren öppen för

  Om man nu ska betrakta Mellanösternkonflikten som enkel, vilket jag inte gör, så är i så fall det enklaste svaret att den beror på att Sternligan mördade Folke Bernadotte och att Israel ensidigt utropade sig som en stat och därmed föregrep och omintetgjorde FNs tvåstatslösning. Hade man inte gjort detta så hade det troligen sett ganska annorlunda ut där idag.

 8. Peter skriver:

  En av dessa ”moderata” muslimer, Nalin Pekgul, uttalade sig i samband med att Muhammed avbildades som rondellhund. Det var visst något med orena hundar …
  Som sagt: de moderata muslimerna har mycket att bevisa.

 9. Dannie skriver:

  @ Dagerlind ”det enklaste svaret att den beror på att Sternligan mördade Folke Bernadotte och att Israel ensidigt utropade sig som en stat och därmed föregrep och omintetgjorde FNs tvåstatslösning.”

  Ja, det var ju en förenkling som hette duga, typ:
  Dumma judiska terrorister som mördade en svensk oskyldig fredsduva.

  I den historiska kontexten, inklusive denna ögonblicksnapshot, gick det inte riktigt till så…
  I övrigt förkastade araberna alla FN’s förslag, konsekvent.

 10. Mats Dagerlind skriver:

  Dannie: Det var Ted som sa att det var en enkel konflikt, inte jag. Men om man ska reducera de senaste 60 årens Mellanösternkoflikt till en punkt så måste det ändå bli det jag nämner. Dessförinnan fanns under den brittiska närvaron ett antal både jusiska och palestinska områden i regionen och även om den omgivande arabvärlden avvisade FN:s utkast till tvåstatslösningar så hade man troligen lyckats så småningom och det hade troligen varit fred och stabilitet i regionen idag. Under ytan skulle det naturligtvis finnas motsättningar mellan judar och muslimer men de skulle troligen vara under kontroll.

  I stället kalkylerade David Ben-Gurion iskallt med att USA skulle erkänna hans ensidiga utropande av staten Israel. Han gissade iofs rätt och det är skälet till att Israel alls existerar idag men till priset av en närmast olöslig konfliktsituation.

  Nu spolierar Israel åter fredssamtalen genom att Netanyahu är mer angelägen om att slå vakt om sin maktposition och koalitionsregering och därför låter bosättarna fortsätta bygga på ockuperad mark.

  Om det öht ska gå att skapa fred i regionen och en tvåstatslösning måste Israel dra sig tillbaka till 1967 års gränser, köpslå om att få behålla bosättningarna längs gröna linjen i utbyte mot annat land, men resten av bosättningarna måste ju evakueras. Man måste troligen också ge upp Jerusalem till ett FN-protektorat så att staden får en neutral ställning och tillgänglighet för alla de tre abrahamitiska religionerna.

  Eller så kan man ju fortsätta som de senaste 60 åren i 60 eller 120 eller två tusen år.till

 11. Dannie skriver:

  Det krävs 2 för att dansa tango.

  För att en fred skall kunna förhandlas fram måste båda sidor vara villiga att förhandla. Det är bara 1 av parterna som konstant har pläderat för fred. Denna part har även, tillslut, lyckats få igenom en ”kall” fred med Egypiten och Jordanien, i utbyte mot land.

  Israel nuvarnde motförhandlingspart, de s.k. ”palestinerna” har konstant, oavsett tillfälle, alltid förkastat alla förhandlingsförslag och i slutändan alltid istället ylat om heligt krig mot judar.

  Lite svårt att mäkla fred med en motpart vars ”fredsförslag” konstant går ut på att bokstavligt talat utrota hela ens familj, släkt, grannar, samhälle och stat.

 12. Molavi H. skriver:

  Det krävs skam i ansikte på alla svenska och sluta
  att importerar parasiter ( islamister) till Sverige, jag
  själv som invandrare kvinna från Iran kan jag skriva
  om hur många bedragare flyktingar känner jag som har kommit till Sverige utan ett enda asilo politiskt skäl!

  Etheran Molavi

 13. Ässet skriver:

  Ekroth uppger sig vara ateist och avsky all religion. Då kan ske han vill svara på vad han anser om dom judiska bosättare som anser sig ha fått rätt av gud att bygga bosättningar på ockuperad palestinsk mark?

 14. Ässet skriver:

  Sen är det lite märkligt att Ekroth uppger att Islam är en fara för Israel. Om nu islam är så skadligt, varför väljer man då att bosätta sig i ett land omgivet av muslimska länder?

 15. Laertes skriver:

  ”Om det nu finns så många moderata muslimer, var är dem? Jag har och ser inget av dem, någonsin.”

  Du ser dem varje dag, hur många extremister ser du dagligen? Jag brukade inte se så många, men sen kom SD in i Riksdagen och nu ser jag en bunt truliga småbarn som börjar gråta när elaka prästen talar om alla människors lika värde.

 16. Laertes skriver:

  Och just det, lär dig subjekt och objekt i den svenska grammatiken. Du är en skam för ditt land.

 17. Anders Branderud skriver:

  Ässet skriver: ” sig ha fått rätt av gud att bygga bosättningar på ockuperad palestinsk mark?”

  Först en historiebeskrivning:
  1427 f.v.t. till 135 v.t.: Den enväldiga nationen Israel/Yehudah – Det som är dagens Israel blev den enväldiga nationen Israel i början av erövringen av Yehoshua ha-Navi Bin Nun år 1427 f.v.t.
  År 135 v.t. drev romarna med våld ut judarna från Israel och grundade ”Palestina”. Nu vill ’Palestinska’ myndigheten driva ut och/eller döda alla judar och på hela Israel (enligt Bibelns gränser) grunda ett judefritt ”Palestina” (bevis: www (punkt) palwatch (punkt)org) – alltså samma vision som romarna hade för cirka 1900 år sen.

  Judarna började i en större mängd att strömma tillbaka till Israel under 1800-talet och 1900-talet och en stor mängd judar immigrerade år 1948. De immigrerade till deras hemland, som de hade rätt att bo i. Det hade varit ockuperat och de kunde nu återvända.

  Intressant är att det fanns profeterat i den judiska Bibeln (som kristna felaktigt) kallar ”GT” att det Bibliskt definierade folket Israel skulle bli utdrivna ur Israel om vände sig bort från Torah, vilket ett stort segment gjorde under det första århundradet; och konsekvensen blev det som finns dokumenterat i historien. Det finns också profetior om att det Bibliskt-definierade folket Israel ska få återvända till landet Israel, vilket också är en profetia som i stor del har uppfyllits och som fortfarande uppfylls. (Det går att logiskt bevisa att Torah innehåller Skaparens Instruktioner (se http://bloganders.blogspot.com –högermenyn) och ovanstående händelser bestyrker Torah.)

  Det Bibliskt definierade Israel har rätt att bo på all den mark som de bebodde mellan år 1427 f.v.t. till 135 v.t.. Judar ockuperar inte Israel, utan har rätt att bo i landet Israel som stals av romarna och efterföljande ockupanter.

  Israel bedriver ingen ockupation enligt internationell lag. Se bevis för det i artikeln ”BBC-WATCH: BBC Jerusalem Correspondent Misleads on Settlements” på CAMERA:s hemsida (www (punkt) camera (punkt) org)

  Anders Branderud

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s