Muslimerna fortsätter sin kamp mot yttrandefriheten – går till FN för att förhindra kritik mot islam

Islams krig mot yttrandefriheten fortsätter. De pressar nu FN att anta en resolution som tagits fram av medlemmar i den muslimska kartellen OIC som ska stävja kritik mot islam. Riktlinjerna överlämnades till FN:s utredare av religionsfrihet igår och under debatten i FN beklagades sig de muslimska företrädarna för att han inte lagt tillräckligt mycket fokus på det de kallar ”islamofobi”.

Från National Post:

But the OIC is likely to see their new guidelines for the freedom-of-religion investigator approved, since Muslim countries and allies — such as Cuba, Russia and China — form a voting bloc in the Geneva-based body that overshadows that of the Western democracies.
Once passed, the new mandate is likely to see Western countries come under increased UN pressure to prevent criticism of Islam, even if that means overriding traditional freedom-of-speech protections.
One provision calls on the UN investigator to “work closely with mass media organizations to ensure that they create and promote an atmosphere of respect and tolerance for religious and cultural diversity,” according to the draft that Pakistan tabled on behalf of the OIC.

19 reaktioner på ”Muslimerna fortsätter sin kamp mot yttrandefriheten – går till FN för att förhindra kritik mot islam

 1. Mats Dagerlind skriver:

  Man kan ju se problemet med islam på olika sätt men det mest verklighetsförankrade är väl att säga att det i grunden inte är så stor skillnad mellan islam och de två andra stora abrahamitiska religionerna, kristendom och judendom.

  Problemet är i stället att stora delar av den muslimska världen ligger 1000 år efter i samhällsutvecklingen och som en följd av det har upplysning, liberalism, sekulert demokratiskt statsskick, pluralism osv fått dålig genomslagskraft och islam har i motsats till kristendom och judendom inte trvingats träda tillbaka i betydelse och/eller reformeras på samma sätt.

  I den västerländska yttrandefriheten görs generellt ingen åtskillnad mellan religioner, det finns inga särskilda och hårdare regler för granskning och kritik av islam. Det ställs här bara samma krav på muslimer som på judar och kristna att respektera var gränserna för religionsfriheten går och att respektera den värdegrund som det västerländska samhället vilar på och som vi anser är en universell huimanistisk värdegrund.

  Att islam så ofta hamnar under luppen beror alltså på att så stora delar av den muslimska världen liksom så stor del av de som invandrat till väst från den muslimska världen inte respekterar denna värdegrund. Motsvarande kritik riktas i de fall det behövs nämligen också mot extrema fundamentalistiska yttringar av kristendom och judendom. Skillnaden är att de som bekänner sig till sådana uppfattningar är förhållandevis få och problemet därmed inte lika omfattande.

  Västerländska islamkritiker kritiserar inte i första hand en religion utan företeelser som sharialag, teokrati, kvinnorförtryck, könsstympning, hedersmord, terrorism, antisemitism, militant jihad osv. Dessa kritiker ställer exakt samma krav på människor som bekänner sig till kristendom och judendom.

  Vi ska naturligtvis visa respekt för olika trosuppfattningar och kanske till och med avhålla oss från vissa onödiga provokationer. Muhammed avbildad som bög med enda syfte att reta upp någon är inte trevligare än ecce homo för de kristna. Men det stora problemet idag är inte västvärldens bristande respekt för islam, det är islams bristande respekt för väst.

  Några grundläggande förändringar i västerländsk yttrande- och åsiktsfrihetslagstiftning är därmed knappast påkallade och definitivt inte vad som i sammanhanget är viktigast att diskutera.

 2. Mats Dagerlind skriver:

  Ted. Jag ska läsa artiklarna mer noggrannt senare men vid en skumning hittar jag inget där som motsäger vad jag skriver ovan. Gå tillbaka exempelvis till korstågens tid och kristendomen framstår på samma nivå som islam på flertalet av de områden där vi idag kritiserar islam.

  Faktum är att i gammal tid den muslimska världen vetenskapligt och kulturellt t o m låg före västvärlden precis som Kina en gång gjorde. Den tiden är dock länge sedan förbi precis som den grekiska och romerska högkulturen som Europas spjutspets är historia och nu ligger i ruiner medan Grekland och Italien idag ligger långt bakom exempelvis de nordiska länderna.

  Jag är inte kulturrelativist eller religionsrelativist och vidgår utan vidare att islam både i vårt land, i Europa och i världen i stort är den mest problematiska och farligaste religionen. Jag hävdar dock att det primärt beror på att islam inte tvingats reformeras, begränsas till den privata sfären och anpassas till vetenskapliga upptäckter, upplysning, liberalism, sekulär demokrati och den humanistiska värdegrund som präglat västvärlden.

  Den muslimska världen står kvar och stampar på samma fläck som man gjorde för 1000 år sedan. Muslimska länder har fortfarande feodala styresskick med enväldiga kungar, all modern utveckling som skett i dessa samhällen har importerats från västvärdlen och man har haft råd med den uteslutande pga inkomster från oljan, och utan västerländsk teknik hade man inte fått uppoch kunnat sälja den heller.

  Man kan förstås om man vill tillskriva kristendomen västvärldens tusenåriga försprång men det anser jag är en falsk historieskrivning. Kristendomen har historiskt motsatt sig det mesta av den utveckling vi sett i vår del av världen och det fåtal som ännu idag omfamnar en fundamentalistisk kristen tro har ofta en gammeltestamentlig uppfattning i de många frågor som inte skiljer sig särskilt mycket från islam. Dessa uppfatningar är iofs vanligare och mer aggressivt uttalade i USA och dess kristna höger än i Europa.

  En skillnad förutom det väsentligt lägre antalet är att fler kristna fundamentalister än muslimska lever i teknologiskt, ekonomiskt och allmänsamhälleligt mer utvecklade samhällen där deras läror inte lika enkelt kan sprida sig och få fäste i styresskicket, men under USA:s G.W. Bush-era såg vi att de i varje fall har visst inflytande och att Irak- och Afghanistan-krigen för många där är moderna varianter på kristna korståg.

  Jag ser att du har Geert Wilders avbildad här bredvid och jag har precis lämnat in en ¨lång anmälan till Granskningsnämnden för hur han och PVV behandlades i SVT Aktuellts 21-sändning den 10 juni. Jag kan också skriva under på det mesta som Wilders blottlägger i sin film Fitna.

  Skillnaden mellan dig och mig Ted är väl i så fall att jag ser problemet med islam som ett utvecklingsproblem snarare än stora skillnader i själva urkunderna.

 3. Mats Dagerlind skriver:

  Tyvärr går det inte att se de där klippen eftersom de tagits bort ”pga brott mot användarvillkoren”. Jag ska som sagt läsa artiklarna du länkade till mer utförligt senare.

  För att belysa lite var jag står i islamfrågan och i förhållande till invandrings- och islamkritik i Europa samt i mitt förhållningssätt till kristendomen kan jag väl länka till några artiklar som jag själv skrivit:

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article492287.ab

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/13/ett-f-rsta-steg-mot-en-ppen-debatt-kring-turkiets-eu-medlemskap

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/03/minareter-i-europa-fortjanar-en-serios-debatt

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/24/oheliga-politiska-allianser-blottlagger-de-etablerade-partiernas-framlingsfientli

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/21/sd-politik-ar-inte-extremism-det-ar-att-bekampa-extremismen

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/23/arbetskraftsinvandring-inget-alternativ-till-asyl-och-anhoriginvandring

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/24/joda-att-vara-ateist-ar-ocksa-att-tro-pa-manniskan-0

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/11/svensk-lag-skyddar-oversteprasternas-offerriter-pa-gossebarnens-konsorgan

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/08/var-finns-respekten-demokratin-mariam-osman-sherifay

  http://www.newsmill.se/artikel/2008/11/25/sverigedemokraterna-vaxer-medan-sossar-och-moderater-trater

  http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/04/kan-du-inte-besegra-din-fiende-ga-med-honom

  http://figureskate2008hb.svt.se/2.35188/1.875637/mats_dagerlind_humanismen_finns_oavsett_om_gud_finns?lid=puff_875635&lpos=extra_0

 4. Ted Ekeroth skriver:

  Den är publicerad vad jag kan se.

  Vidare, efter att din första kommentar är godkänd, godkänns alla efterkommande automatiskt.

  Som sagt, jag tittar i administreringen och den är godkänd (automatiskt). Jag kan också läsa den här ovanför. CAche-problem kanske?

 5. Mats Dagerlind skriver:

  Nä, det var ett inlägg till. Jag länkade till lite artiklar jag skrivit. Det kanske hamnade som spam i systemet pga länkarna. Du kan ju kolla.

 6. Ted Ekeroth skriver:

  Ah, hittade den. Fixat.

  Typisk youtube att radera islamkritiska klipp. Jag ska se ifall jag kan få tag på dem igen.

  Vad gäller dina länkar har jag inte tittat igenom alla, men i korthet:

  1) De ondheter som utförts i kristendomens namn går stick i stäv med budskapet i Nya testamentet och vad Jesus lärde. Således står dessa kristnas handlingar i de fallen i direkt kontrast till vad deras främsta profet sade. Så är det inte inom islam. Där är det så att alla de våldshandlingar som sker är i enlighet med Muhammeds liv och leverene, i enlighet med Koranen och haditherna. Den rasism och våldsideologi som återfinns i islam är alltså i enlighet med de muslimska texterna, vad deras religiösa ledare säger och vad deras främsta förebild, ”den perfekta människan” och ”det främsta moraliska föredömet” – Muhammed – sa och gjorde.

  Det är alltså en avgörande skillnad som de flesta av islams apologeter glömmer eller låtsas inte veta om. Eller kanske inte vet om pga av okunskap.

  2) Men om vi bara för argumentations skull skulle säga att du har rätt (vilket jag då inte anser att du har) kommer frågan:
  Vad spelar det för roll? Om onda saker skett innan, ursäktar det att onda saker sker idag? Kan man säga att ”ja men det skedde övergrepp innan, så därför accepterar vi att islam begår dessa övergrepp idag.”? Jag tror inte det.

  3) Sedan, vilket återknyter till första punkten, är det inte så att islam har utrymme till förändring av precis den anledningen jag nämnde ovan – utgångspunkten är helt annorlunda.
  Kristendom: Jesus, vänd andra kinden till, fred
  Islam: Muhammed, våldsutövning, slaveri, anfallskrig, jihad

  De två religionerna har helt olika utgångspunkter. Att tro att islam bara ”ligger efter” är naivt och tyder på stor okunskap.

 7. Mats Dagerlind skriver:

  Som jag är inne på i mitt svar till biskop Antje Jackelén på SVT Opinion (länk ovan) och du också är inne på så skiljer sig kristendomen från islam i så motto att Nya Testamentet och Jesu buidskap i många avseenden står i motsats till Gamla Testamentet och Mose lag. Men kristendomen har historikst ofta utövats med slagsida åt gammaltestametlig värdegrund och många kristna fundamentalister hämtar dessvärre ännu idag sin ideologi från Gamla Testamentet och när de gör det blir de ofta påfallande lika muslimer.

  Om man är bekännande nytestametligt kristen så antar jag att perspektivet på islam blir ett lite annat än om man som jag betraktar båda religionerna utifrån.

  Sedan kan man förstås fråga sig som du gör hur viktigt det historiska perspektivet är, räcker det inte med att konstatera att islam idag är det större problemet? Både ja och nej anser jag. Problemet upptår när man ska övertyga människor som jag som inte bekänner sig till någon religion men som utifrån ett demokratiskt perspektiv slår vakt om religionsfriheten. Att övertyga sådana människor är väsentligt lättare om man undviker att jämföra religioner vilket lätt kan bli abstrakt och framstå som diskriminering, utan i stället inriktar sig på konkreta företeelser som är oacceptablla för en sekulär västerländsk demokrat.

  Om vi talar om tvångsgifte av minderåriga, könsstympning, hedersmord, burka/nikab, jihadmartyrskapet, teokratin, sharialagarna, antisemitismen osv, dåger vi inte kultur- och religionsrelativisterna de angreppspunkter de behöver för att kunna peka ut och demonisera oss

  Jag är heller inte alls så proisraelisk som du är, snarare antiisraelisk om jag ska vara ärlig. Men i min värld går det att förena med att vara starkt islamkritisk. Jag anser inte att jag måste ta ställning för Israel i konflikten med palestinierna bara för att man är islamkritiker. Jag kan tycka lika illa om Hamas och Hizbollah som jag tycker om Israels oproportionerligt våldsamma invasion av Gaza häromåret eller Libanon tidigare eller ockupationerna, bosättningarna, murbyggandet osv.

  Som nationalist i en värld uppbyggd kring nationalstaten är Jag i första hand intresserad av problemen med islam i Sverige och massinvandringen från MENA-regionen och i andra hand av motsvarande utveckling i Europa. Att israeler och palestinier tar död på varann där borta i Mellanöstern, att shia och sunni tar död på varann i irak och att talibaner och den korrupta Karzai-regimen slåss med varann i Afghanistan har lägre prioritet. Sverige skulle vi med rätt politiker kunna få fason på inom en tioårsperiod. I nämnda internationella krishärdar handlar det snarare om tidsperspektiv på 50 år eller mer

 8. Ted Ekeroth skriver:

  Ja, din syn på israel och deras ”invasion” av Gaza och allt annat du tar upp visar ju på ganska påtaglig brist på fakta och kunskap. Jag ska inte ge mig in i den diskussionen nu allt för mkt, men i korthet kan man säga att ISrael blev attackerat och svarade – efter 5 års konstant raketbeskjutning. Men sådan bekymrar ju inte dig och en hel del andra. Sålänge judarna inte försvarar sig är allt OK.

  Sedan tycker jag det är orimligt att säga att man är kritisk eller mot islam och samtidigt för de så kallade ”palestinierna”. Deras strid mot Israel är eg islams strid mot judarna och mot icke-muslimer. Det är kärnan i den konflikten. Striden Israel för är den som hela världen först, mer eller mindre, i 1400 år.

  Den insikten är avgörande för om vi ska vinna kriget. Sedan anser jag inte att den isolationistiska politik du förespråkar duger. Det är en global strid. tar vi inte det med i beräkningarna kommer vi en dag vakna upp, inse att alla runt om oss redan fallit till islam – då är det för sent. Ensam är inte stark.

 9. Mats Dagerlind skriver:

  Att jag är kritisk till Israel innebär ju inte att jag är positiv till palestiniernas raketskjutningar, Hamas politiska agenda och metoder, självmordbombare osv eller till islamism i allmänhet.

  Du verkar dock att döma av din senaste kommentar inta en rent korstågsreligiös syn på saken där det handlar om att som god kristen (eller möjligen jude) befria Jerusalem från de onda muslimerna som vore det Guds strid mot Satan. Som sekulär demokrat är detta inte något jag kan ställa mig bakom.

  I min värld är islam det stora problemet pga att det är den av de stora abrahamitiska religionerna som vägrat utvecklas och följa med in i upplysningens, liberalismens och demokratins tidevarv. Judendom och kristendom är dock inte därför automatiskt goda religioner, de utgör bara ett mindre, lägre prioriterat problem. Men där det behövs måste ju motsvarande problem hos kristna fundamentalister och extrema sionister också uppmärksammas. I USA är exempelvis den kristna högern och de ortodoxa judarna ett större problem än i Sverige och Europa, kanske rentav större än problemet med islam utifrån deras demografi.

  Men betraktar man saken med bekännande kristna eller judiska ögon drar man sannolikt andra slutsatser och jag gissar att det är detta du gör. Och då blir en artumentation mellan dig och mig lite meningslös för jag kommer aldrig att sluta upp bakom en uppfattning som utgår ifrån att man har den rätte guden på sin sida eftersom det är just det synsättet som jag anser är en av de farligaste ingredienserna i islam och en av de grundläggande orsakerna till varför islamister gör vad de gör. Detta blir inte mindra farligt bara för att man kallar religionen för något annat.

 10. Ted Ekeroth skriver:

  Jag tycker det är minst sagt underligt resonemang du för vad gäller Israel och muslimerna. Det du missar är att det handlar om orsak och verkan. Hade inte araberna där fört ett konstant krig mot Israel och judarna hade problemet aldrig existerat. Hade de satsat på utveckling, industri och odlingar ist för raketbeskjutningar hade Israel aldrig behövt vidta åtgärder. Men så är inte verkligheten. Man måste se till orsak och verkan. Att bara säga att man inte gillar någon av sidorna är knappast konstruktivt eller speciellt vettigt.
  Det handlar i deras fall om precis samma sak som i resten av världen – muslimsk dominans. Det som en gång varit Dar al Islam ska så förbli. Det är ett religiöst krig mot judar (i detta fallet) men mot icke-muslimer i allmänhet.

  Du har dock helt feldömt mig. Jag är ateist ut i fingerspetsarna. Jag anser alla religion och all form av vidskepelse vara idioti och av ondo, inkl kristendom, judendom, islam, hinduism etc.

  Mitt ställningstagande mot islam har således inget med det du tror det har med att göra. Det har med verkligheten att göra, baserat på tre punkter:
  1) Teologin. Islams teologi är rasistiskt, imperialistisk och aggressiv i dess kärna.
  2) Religiösa ledarna. Deras ledare följer väl det som föreskrivs i Koranen och haditherna i uttalanden, uppmaningar, vad som lärs ut i moskéer etc.
  3) HIstorien. Historien visar med all tydlighet att islam gör i enlighet med punkt 1 och 2 ovan. Allt sammantaget har vi en mycket farlig och expansiv politisk rörelse som måste bekämpas.

  Det har inget med ”bekännande” ögon, eftersom jag inte bekänner ett smack. Det har med rättvisa, moral och sunt förnuft att göra.

  Vad gäller ”korstågsreligiös syn” är även det en cementerad idé om att korstågen var grunden till det onda. Glöm inte att islam invaderade Europa 300 år innan de första korstågen. De erövrade stora delar av Europa och den kristna världen. Det var ett angrepp på Europa och svaret kom i form av korstågen.

  Här är Spencers tal om detta i Köpenhamn för något år sedan:
  http://www.trykkefrihed.dk/video-korstogene-myte-og-virkelighed.htm

 11. Mats Dagerlind skriver:

  OK, jag ber om ursäkt för att jag fick uppfattningen att du var bekännande kristen eller jude och att detta bidrog till din syn på islam.

  Jag har inga universitetspoäng i mellanösterns historia men upplever din historiska syn på islam som särskilt obehaglig jämfört med judendom och kristendom som lite skev. Däremot håller jag med dig om att islams utbredning genom invandring är ett mycket störra hot i Europa och Sverige idag jämfört med den lilla kristna och judiska väckelse som finns. I USA är problematiken inte riktigt densamma dock.

  Jag tycker även att din mer närtida historieskrivning om Israel och palestinierna är väl ensidig. Om man ser till den procentuella fördelningen mellan judar och muslimer i det brittiska protektorat som föregick Israels utropande (som dessutom skedde som något av en kupp mot den tvåstatslösning som FN utarbetat) så ser man tydligt hur Israel har expanderat på palöestiniernas bekostnad. Visserligen har man också återlämnat en del av de områden man ockuperat men trenden är ändå påtagligt expansiv.

  Dessutom är Jerusalem helig mark för både judar, kristna och muslimer men judarna gör anspråk på ensamrätt över staden, något som också är i strid med FN:s ursprungliga tvåstatslösning där Jerusalem inte skulle ingå i någon av dessa stater utan bli ett slags protektorat som alla oavsett religion skulle ha tillträde till.

  Denna form av tvåstatslösning var också något som vår egen Folke Bernadotte stod bakom, åsikter som han sedan blev mördad för av den judiska terrorgruppen Sternligan. Mot bakgrund av hur många judar Bernadotte räddade undan nazisterna under kriget med de vita bussarna framstår det mordet som synnerligen anmärkningsvärt.

  Den judisk-palestinska frågan och historien är enligt min uppfattning och mina kunskaper långt ifrån så svartvit och enkel som du vill göra den till. Men på hemmaplan kan vi som tur är trots dessa skilda synsätt förenas i kampen mot vårt lands och Europas islamisering.

  Jag sätter punkt här för denna gång..

 12. Ted Ekeroth skriver:

  Hej igen,
  ja det är så mycket felaktiga påståenden du kom med i detta inlägg så jag tänker mig att jag återkommer inom inte allt för lång tid med antingen ett svar här, eller ett blogginlägg.

  Sedan får du gärna visa mig var min historiska syn på islam är felaktig.l Jag har inte universitetspoäng jag heller, men har läst på en hel del i ämnet och tror mig ha hyfsat bra koll på läget.

 13. Mats Dagerlind skriver:

  Förtydligande:

  Syftningen på vad som är ”särskilt obehagligt” i andra stycket ovan blev kanske lite oklar och kan missuppfattas om man läser meningen lite snabbt. Det är alltså inte så att jag anser din syn på islam vara särskilt obehaglig. Men det begrep du kanske.

 14. Mats Dagerlind skriver:

  OK bra att jag förtydligade då. Vad jag menade är att jag inte delar din syn på att islam alltid i historien skulle ha varit så mycket mer obehaglig än kristendom och judendom. Jag har i stort inga invändningar på din syn på islam som obehaglig och i synnerhet inte idag och i synnerhet inte det hot denna religion utgör mot Sveriges och Europas värdegrund och politiska system. Där är vi helt ense

  Det är bara att jag i motsats till dig verkar se på fundamentalistisk kristendom och judendom som lika obehagligt där den dyker upp och också i motsats till dig ser på kristendomens och judendomens historia som jämförbar med islams i sin obehaglighet.

  Sådär nu hoppas jag det blev tydligare.

 15. Ted Ekeroth skriver:

  Jag förstår vad du säger. Jag är också emot fundamentalism inom kristendom, judendom och alla andra religioner. Inget snack om det.

  Men jag menar då bestämt att det finns stora och avgörande skillnader i dels teologin och dels historiskt sett som gör att man inte så enkelt kan dra likhetstecken mellan judendom/kristendom och islam. Kristendomen ”utvecklades” (och då blev i enlighet med deras profet Jesus) medan islam inte har det utrymmet eftersom deras profet och texter inte menar att man ska leva i fred med andra – tvärtom. Därför har de inte en teologisk eller historisk ”anledning” att förändras.

  Ser fram emot vidare diskussioner med dig. Jag ska återkomma med ett inlägg om Israel såfort jag hinner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s