Carl P Herslow åtalas för ”hets mot folkgrupp” – jmf med antisemitiska ljudband i Stockholmmoskén

Muhammed och Aisha

Muhammed och Aisha

Muslimska Frikskolan och Jihad i Malmö liksom flera tidningar rapporterar om att Skånepartiets ordförande, Carl P Herslow, åtalas för ”hets mot folkgrupp” efter att han befunnit sig på Stortorget i Malmö med en bild på Muhammed och 6-åriga Aisha.

Bilden bottnar i det inom islam vedertagna faktum att Muhammed gifte sig med en 6-årig flicka och våldtog henne vid 9-års ålder. Bilden, som kan ses här till vänster, är alltså något som står beskrivet i det muslimska texterna om hur Muhammed – muslimernas främsta förebild – levde.

Att Muhammed våldförde sig på små barn är alltså ingen hemlighet (läs hadithen på Jihad i Malmö). Ändå väljer JK att åtala honom för hets mot folkgrupp.

Sätt det i relation till att moskén på Medborgarplatsen i Stockholm sålde antisemitiska ljudband år 2005 – judar jämfördes med apor, grisar och sjukdomar samt att den ”slutgiltiga lösningen” för judarna var ”jihad” – heligt krig.

”O Allah, förinta judarna, O Allah, förinta judarna! O Allah, förbanna dem och fördriv dem och låt dem piskas med lidande. O Allah, över himmel och jord!”

Dåvarande JK Göran Lambertz inledde en förhandsundersökning om hets mot folkgrupp men beslöt att avsluta målet med motiveringen att banden var ”mycket kritiska mot judarna” men i övrigt var det inget brott mot svensk lag.

I dagens Sverige kan man alltså åtala en man för att ha berätta en vedertagen sanningen som är öppet beskriven i de muslimska texterna, men att åtala muslimer för uppmaning av massmord på judar är inte hets mot folkgrupp enligt JK.

Det är två helt olika saker som skett  men det som definitivt inte kan ses som ”hets mot folkgrupp”, det är där JK väljer att gå vidare med åtal. Varför? Ja, svaret är enkelt. Denna gången är det muslimer som känner sig ”kränkta”. Inget hot om våld har uttalats, inga lögner har sagts – endast en återgivning av Muhammeds liv.

Sanningen är åtalbar i Sverige, 2010.

SDS DN SVD
Varjager

11 reaktioner på ”Carl P Herslow åtalas för ”hets mot folkgrupp” – jmf med antisemitiska ljudband i Stockholmmoskén

 1. Gunnar i Stockholm skriver:

  JK:s beslut om Herslow är både obegriipligt och inkonsekvent. Obegripligheten består i att JK likställer bilden på Muhammed och flickan med ”hets mot folkgrupp”. Hur kan fakta och verklighet få den stämpeln? Åtalet borde i stället riktas postumt mot ”profeten” Muhammed, inte mot de personer som återger denne Muhammeds liv.

  JK:s beslut är också i högsta grad inkonsekvent, och det av följande skäl: Den lesbiska fotografen Elisabeth Ohlson Wallin har med sina perversa bilder grovt hådat Jesus och därmed krånkt kristna i vårt land. På liknande sätt har hon skändat judarna och staten Israel.

  Många hade säkert velat ha henne fälld för de här osmakliga angreppen. Men av någon underlig anledning tycks varken kristna eller judar anses vara folkgrupper. Det gör tydligen bara muslimer. Därmed sätts yttrandefriheten inte bara på spel – den slår också helt olika beroende på religionen eller den religiösa grupptillhörigheten.

  En sådan särbehandling är diskriminerande och ovärdigt ett demokratiskt rättssamhälle. JK:s beslut om Herslow har fått det att likna något av en illaluktande fars.

 2. Håkan Durling skriver:

  Hej,

  Tycker att både du och ditt parti har vettiga åsikter och insikter.

  Emellertid har jag en invändning kring din artikel om domen mot Carl P Herslow.

  Visst finns det belägg för att Muhammad gifte sig med en alldeles för ung flicka, och visst finns det inom vissa strata av populationen muslimer en tendens att vurma för äktenskap med unga brudar.

  Men, det Muhammad gjorde för 1400 år sedan hör hemma i en religionsvetenskaplig – inte i en politisk – debatt.

  Argumenten du framför, hur riktiga de än må vara, drar i en alltför konfrontativ riktning. Det ger bara mer ammunition åt det politiska korrekta etablissemanget som kommer skrika ”rasism”, ”islamofobi” och andra urvattnade ord för att marginalisera det budskap som du och ditt parti med all rätt för fram.

  Vi har drivor med människor som vi, genom de politiker vi valt som genom lagstiftning och praxis, på lösa och subjektiva grunder släppt in.

  Det är människor som i strikt mening inte flyr, utan köper sig plats hos flyktingsmugglare, och vars enda tillgång är ursprung i ett krigsdrabbat land eller en anhörig i Sverige.

  Dessa människor saknar i många fall en naturlig anknytning till sitt nya land och tar därför med traditioner och tankegods som i vissa fall står stick i stäv mot den liberala tradition som utvecklats i norden från upplysningstiden och framåt.

  Detta tankegods, ofta en blandning av kultur, tradition och religion – blandat med dåligt självförtroende och alienation – ligger sen till grund för att man inte integreras utan istället strävar efter att bygga upp parallella strukturer i samhället. Både fysiskt i form av bostäder, skolor och badhus – men även kulturellt i form av äktenskap och familjestrukturer.

  Religion har sedan lång tid varit, och bör så förbli, en privat angelägenhet. Koranen ska respekteras som en viktig urkund, men de som blandar religion med politiskt innehåll, eller den som vill implementera obsoleta levnadsmönster från Koranen i vardagslivet bör tryckas till, genom debatt och genom lagen i fall de bryter mot den.

  Äktenskap mellan unga flickor och äldre män, eller äktenskap som framtvingas, äktenskap vars upplösande endast kan ske på mannens initiativ eller äktenskap där makarnas rättigheter är ojämlika i bestämmandefrågor eller arvsrätt – kan vara en del av det tankegods som förespråkare av den politiska islam företräder.

  Men dessa frågor måste lyftas och behandlas i ett bredare kontext av integration,rättigheter OCH skyldigheter för våra nya svenskar. Herslows muhammadbild polariserar debatten och undergräver trovärdigheten för oss som företräder en tydlig assimileringslinje med stöd till progressiva element av den muslimska populationen.

  Vi bör inte vika en tum från våra kärnvärderingar, men också välja de konflikter vi tar. Herslow gick för långt.

 3. Gunnar i Stockholm skriver:

  @Håkan Durfing:

  Du tycker tydligen att Herslow ”gick för långt”. Om den saken råder det säkert mycket delade meningar. Jag förstår att många renläriga muslimer kan ha känt sig provocerade eller till och med kränkta av hans demonstration av ”Muhammed och flickan”, men hur kan fakta och verklighet stämplas som ”hets mot folkgrupp”?

  Enligt min mening har Herslow, i likhet med fallet Lars Vilks nu senast, använt sig av yttrandefriheten för att få ut ett obekvämt men likafullt sant budskap. Men JK dömer tydligen inte efter sanningshalten i budskapet. Han går på budbäraren Carl P Herslow i stället för urkunden – ”profeten” Muhammed och Koranen. Därmed har både religionsfriheten och yttrandefriheten fått vika sig för en tvivelaktig hetslagstiftning.

  Samhällsprogrammet ”Studio Ett” i P1 debatterade på torsdagen bepreppet ”hets mot folkgrupp”. Där uttryckte Yvonne Ruwaida (MP) utan omsvep åsikten att även predikosituationer borde inrymmas i den brottsrubriceringen. Hon syftade här på den friande domen mot pastorn Åke Green i hans omstridda predikan om homosexualitet.

  Varken Yvonnes motdebattör eller programledarna hade någon kommentar eller invändning mot hennes resonemang, vilket är högst anmärkningsvärt. Det förealler alltså vara helt okej för dem att offra religionsfriheten för en tvivelaktig hetslagstiftning. Enligt en av landets folkvalda i riksdagen ska det alltså vara förbjudet att predika utifrån Guds ord, Bibeln.

  JK:s åtal mot Carl P Herslow är både obegriipligt och inkonsekvent. Obegripligheten består i att JK likställer bilden på Muhammed och flickan med ”hets mot folkgrupp”. Hur kan fakta och verklighet få den stämpeln? Åtalet borde i stället riktas postumt mot ”profeten” Muhammed, inte mot de personer som återger denne Muhammeds liv.

  JK:s beslut är också i högsta grad inkonsekvent, och det av följande skäl: Den lesbiska fotografen Elisabeth Ohlson Wallin har med sina perversa bilder i utställningen ”Ecce homo ”grovt hådat Jesus och därmed krånkt kristna i vårt land. På liknande sätt har hon skändat judarna och staten Israel.

  Många hade säkert velat ha henne fälld för de här osmakliga angreppen. Men av någon underlig anledning tycks varken kristna eller judar anses vara folkgrupper. Det gör tydligen bara muslimer. Därmed sätts yttrandefriheten inte bara på spel – den slår också helt olika beroende på religionen eller den religiösa grupptillhörigheten.

  En sådan särbehandling är diskriminerande och ovärdigt ett demokratiskt rättssamhälle. JK:s åtal mot Herslow har fått det att likna något av en illaluktande fars.

 4. Gunnar i Stockholm skriver:

  Till Håkan och andra läsare på den här bloggen vill jag här gärna dela med mig av ett pressmeddelande från Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på torsdagen. Jag delar helt hans bedömning:

  ”Under gårdagen meddelade Justitiekanslern att man beslutat sig för att åtala Skånepartiets ledare Carl P Herslow för Hets mot folkgrupp. Bakgrunden till åtalet är att Herslow spridit bilder som skildrar den muslimske profeten Muhammed och dennes 9-åriga hustru Aisha.

  Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fördömer beslutet om att väcka åtal:
  – Ur demokratisynpunkt är justitiekanslerns åtal mot Carl P Herslow mycket oroväckande. Skulle Herslow fällas innebär det i praktiken en kriminalisering av islamkritik.

  – Jag kan ha förståelse för att de bilder som Herslow spridit kan uppfattas som osmakliga. Än mer osmakligt är dock det faktum att uppgifterna från islams egna källor om Muhammeds giftemål med en minderårig flicka än idag används för att legitimera barnäktenskap i vissa muslimska länder. Genom massinvandringen har detta avskyvärda fenomen tyvärr också kommit att bli ett växande samhällsproblem i Sverige. Bara i Malmö uppges numera ett tiotal barn bli bortgifta varje år. Mot detta måste det vara tillåtet att protestera, även med kontroversiella metoder.

  – Avslutningsvis kan jag inte se någon principiell skillnad mellan Skånepartiets bilder och olika kontroversiella bilder riktade mot kristendomen såsom t ex ”Ecce homo” och ”Piss christ” och i dessa fall väckte JK inga åtal för hets mot folkgrupp. I en demokrati måste även provocerande och osmaklig religions- och samhällskritik vara tillåten och lagen måste vara lika för alla. Vi kan inte ha en ordning där kristendomskritik är tillåten men islamkritik är kriminaliserad. Tyvärr tycks det dock vara dit vi är på väg, säger Jimmie Åkesson.

  Pressmeddlandet är hämtat här:

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/jimmie-aakesson-foerdoemer-aatal-mot-islamkritiska-bilder-411819

 5. Ted Ekeroth skriver:

  Det blir inget långt svar, men du har fel på ett par punkter:

  – Islam är politik. Det är inte bara nåt som nån gjorde för 1400 år sedan och kan lämnas till ”religionsvetenskapen”. hans ord och handlingar imiteras och efterapas idag – muhammed är det främsta moraliska föredömet, den perfekta människan enligt muslimer. Därför de också reagerar på när man ”skymfar” honom, ritar honom eller nåt annat. Islam är politik, då som nu. Inget som kan förpassas till historieböckerna.

  – Du säger att religion ”har seadn lång tid varit, och bör så förbli, en privat angelägenhet”. Ack så fel man kan ha. Det är ett önsketänkande. I den muslimska världen har det aldrig varit en privat angelägenhet, varken då eller nu. I sverige är det mer så, men ser man till världen i övrigt är det def inte så som du beskriver det. Dessvärre.

  – Du skriver att ”den som blandar religion med politik”. islam är politik. Islam definierar allt i samhället; lagar, regler, krig, hur man ska leva och göra. Islam är politik. De kan inte skiljas åt.

  Herslow gick inte för långt, han tar upp ett välkänt faktum – att Muhammed våldförde sig på små barn. Det finns citerat här på bloggen och är som sagt erkänt av alla.

 6. Håkan Durling skriver:

  Hej igen,

  Jag tar inte ställning till om JKs åtal är juridiskt riktigt eller inte. Man kan dock konstatera att det rör sig om en bild med en text: ”Mohammed med hustru. Han 53 hon 9. Är det sådana bröllop vi vill se i SKÅNE?”

  Jag tycker det skall vara högt i tak i samhällsdebatten, men nog är det inte alltför långsökt att uppfatta bilden i kombination med texten som ett framställande av gruppen muslimer som klandervärd.

  Min förhoppning är naturligtvis att bilden skall frikännas, men det ligger utanför min poäng.

  Den politiskt korrekta elitens grepp om åsiktsbildningen kring invandrarfrågor måste brytas (tex sådana som Lars Ohly som talar om ökad invandring och skuldbeläggande av vanliga människors berättigande oro – samtidigt som hans barn går på privatskola långt från våra konstruerade getton)

  Då måste vi som talar om en mer restriktiv invandring, krav på invandrare och en tydlig assimileringspolitik hålla en städad och försonlig linje i debatten. Låt JK fallet ha sin gång – en konfrontativ linje i en laddad symbolfråga ger bara bränsle åt de som vurmar för våra nyanlända kravmaskiner och skriker ”rasism” till höger och vänster.

  Det finns väl mer angelägna områden att utveckla som ger vår sida av debatten ett större genomslag och acceptans?

 7. Uffe skriver:

  Bara en tanke Ted, borde ni inte starta en insamling likt den där killen i Nederländera?

  I vilket fall somhelst så borde du vara smart nog att veta att det inte är raden om Mohammed som väckte JK utan det faktum att Herslow på raden under skriver att detta pågår i Skåne idag. Det är däri hela grejen ligger.

  Jag tror dock inte att han kommer bli fälld, men vi får se.

 8. Håkan skriver:

  Affischen,bilden är att betrakta som hädelse vilket togs bort som brott 1970

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s