Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kräver folkomröstning om nytt moskébygge i Malmö

Pressmeddelande från SD Malmö med tanke på det nya moskébygget:

Sverigedemokraterna kräver folkomröstning om nytt moskébygge i Malmö
2010-01-23 03:07
Nyligen beslutade stadsbyggnadsnämnden i Malmö, där Sverigedemokraterna inte finns representerade, i full enighet, att godkänna planerna på ytterligare ett fullskaligt moskébygge med minareter i kommunen.
Sverigedemokraterna protesterar mot beslutet och kräver nu, som en parallell till vad som nyligen skedde i Schweiz, att frågan skall avgöras i en kommunal folkomröstning.
Sverigedemokraternas kommunalråd, Sten Andersson, kommenterar:
– Vi vill på intet sätt förhindra någon att tro på vilken eller vilka gudar man vill. När det kommer till det praktiska utförandet av en religion, så måste det dock finnas begränsningar. Olika religiösa gruppers krav på förändringar av samhället och i det här fallet stadsbilden, måste vägas mot andra faktorer och intressen.
Malmö har under lång tid påtvingats en långt större inflyttning av nyanlända invandrare än vad man klarat av att hantera. Resultatet av detta har vi kunnat se i form av  bland annat minskad välfärd, segregation, arbetslöshet, våld, etniska motsättningar och en stor utflyttning av infödda svenskar. Vi befarar att uppförandet av ännu en fullskalig moské,  med det starka symbolvärde som detta har, ytterligare kommer att skärpa de infödda svenskarnas känsla av främlingskap i sin egen stad, stärka stadens mångkulturella profil och öka kommunens attraktionskraft som en inflyttningsort för nyanlända muslimska invandrare.
Det kan heller inte uteslutas att det föreslagna moskébygget kommer att skärpa de befintliga motsättningarna mellan Ahmadiyyaförsamlingen och andra muslimska trosinriktningar. Motsättningar som på andra håll i världen resulterat i blodiga sammanstötningar.
Portalparagrafen i den svenska religionsfrihetslagstiftningen har under lång tid haft följande lydelse:
1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

Sverigedemokraterna delar principen bakom denna skrivelse, men för att kunna utröna huruvida de aktuella planerna på ett nytt moskébygge stör samhällets lugn eller orsakar allmän förargelse, så menar vi att man, i likhet med vad som skett i den föredömliga Schweiziska demokratin, måste rådfråga folket.
Med anledning av ovanstående kommer Sverigedemokraterna i Malmö inom kort att inkomma med en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att frågan om ytterligare ett fullskaligt moskébygge skall avgöras i en kommunal folkomröstning i samband med de allmänna valen i september.
Vid sidan av att avgöra den aktuella frågan tror vi att en sådan folkomröstning också hade kunnat ha ett värde som en fingervisning till de styrande politikerna kring vad Malmös befolkning egentligen anser om den islamiseringsprocess, som sedan länge pågått inom kommunen, men som aldrig öppet debatterats.
För vidare information:
Sten Andersson
Kommunalråd SD
Tel: 0768- 93 77 87
Mattias Karlsson
Politisk sekreterare
Tel: 0708- 18 07 66
Per Ramhorn
Politisk sekreterare
Tel: 0730 – 29 85 74

En reaktion på ”Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kräver folkomröstning om nytt moskébygge i Malmö

  1. Demokratbloggen skriver:

    Islam är ingen religion, det är en politisk våldsfilosofi och bör betraktas som en sådan.

    Liksom alla politiska ideologier kan man lägga in en religiös inriktning inom ideologin, som kristdemokraterna till exempel.

    Man kan mycket väl förbjuda Islam på grund av vad koranen uppmanar till. Jihad betyder kamp på samma sätt som Mein kampf betyder det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s