Muslim: vi producerar ingenting

Roligt YouTube-klipp på en muslim som talar om varför arabvärlden är så efterblivet. Han säger att de producerar nära på ingenting, gör ingenting och att hela arabvärldens inkomster når inte upp till Spaniens.

När han pratar om att muslimerna måste börja jobba tar han som första exempel (3 min 49 sek)

If you kill, do it properly, and if you slaughter, do it properly.
Even when killing you must do it well.

Jag hoppas att återkommer snart med en lite utläggning om varför den muslimska världen är så underutvecklade.