Seminarium om islamiseringen

Kent bjuder in till seminarium om den pågående islamiseringen av Sverige och Europa (och resten av världen):

För de som inte redan sett det:

Den 6 september anordnar Sverigedemokraterna ett seminarium i centrala Malmö som kommer behandla frågan om islamisering. Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas internationelle sekreterare kommenterar:

– Vid seminariet kommer två talare medverka som utifrån olika perspektiv ska ta upp frågan om islamiseringen som pågår runt om i världen, inte minst här i Europa.

– En av talarna är Mrutyuanjai Mishra, som har en europeisk magister i mänskliga rättigheter och demokrati, är styrelsemedlem i danska Trykkefrihedsselskabet och skribent för Jyllandsposten. Han har rötter i Indien men bor numera i Danmark. Mishra ska tala om islamiseringen av Indien och relatera detta till den islamisering som nu pågår i Europa.

[…]

Var och när hålls seminariet?

– Platsen är Kockums Fritid i Malmö och seminariet hålls den 6 september kl 13.30 – 16.00 . De som anmäler sig har förtur till de begränsade platser som finns. Anmälan görs genom att skicka mig ett email på kent.ekeroth@sverigedemokraterna.se. Föreläsningen ges på engelska.