Muslimer mot [fyll i valfritt]

Det finns många konflikten på jorden. I väldigt många av dessa, för att inte säga de flesta, är muslimerna inblandade.

I Europa har vi Kosovo och Albanien där muslimer ganska aggressivt under årens lopp tog över serbisk mark. Det har nu, till sist och med Europas och USAs hjälp, resulterat i en muslimsk stat i Europa.

I Afrika är många av konflikterna regisserade och påbörjade av islam. Vi ska inte glömma att Afrikas befolkning fördrevs eller tvingades in i islam för inte allt för längesedan. Fördrivningen av icke-muslimer pågår än idag, t.ex. i Darfur och Somalien. I Algeriet har muslimerna sedan 1992 begått vidriga massakrer och i  Egypten pågår ett krig mot icke-muslimer där kristna och andra minoriter trakassaeras och fördrivs.

I Mellanöstern har vi Israel som står emot de samlade arabstaternas tryck och krigföring; diplomatiskt såväl som genom terrororganisationerna. I Irak är det en hetsjakt på kristna. Inte lika mycket mot judar för de har redan fördrivits på 50-talet.

Libanon var en gång kristet, men är nu ca 50-50. Muslimerna har länge bedrivit en brutal kampanj mot icke-muslimer, se och lyssna gärna på Birgitte Gabriels berättelse om Libanons öde.

I Asien har vi Pakistan mot Indien. Pakistan avstyckades från Indien för att muslimerna skulle ”få någonstans att bo” (den har vi inte hört förr). Spänningarna fortsätter med terrorattacker och ett allt mer instabilt Pakistan. I Indien finns det fortfarande många miljoner muslimer och det förekommer ofta massakrer av hinduer. Jihad pågår även där såklart.
I Indonesion har hundratals kyrkor bränts ner  och kriget mellan muslimer och icke-muslimer pågår än idag.
Filipinernas armé bedriver ett krig mot muslimska jihadister och i Thailand bedriver muslimerna lite klassisk jihad i de södra delarna

Så läser man om de senaste oroligheterna i Kina. Och visst, inga nyheter där inte:

Det fanns en tid när Xinjiang bestod av mindre buddhistiska stadsstater. Men den buddhistiskt präglade kulturen i Xinjiang fick senare se sig överflyglad av islam, en process som var fullbordad framåt 1600-talet. Därmed inlemmades Xinjiang allt starkare i en muslimsk kulturkrets där de främsta kulturspråken var persiska och tjagataiska.

Muslimer. Igen.

Islam verkar ha lite problem med att finnas sig i att alla inte är muslimer.

SvD SvD SDS SDS