Skånes djurpark, björnar och Region Skåne

Kopierat från Facebook-gruppen ”Vi som vill att björnungarna i Skånes Djurpark ska få leva!”

Eftersom Region Skåne skurit ned på bidraget till Skånes Djurpark, kan det få till följd att björnhägnet inte kan byggas ut och då kan man inte husera björnmamman Esters tre ungar. Ungarna kommer då att tvingas avlivas!

De styrande partierna i Region Skåne (de borgerliga partierna tillsammans med Miiljöpartiet) valde att endast bevilja 1,6 miljoner kronor. Sverigedemokraterna ville bevilja det äskade bidraget på 2,3 miljoner kronor för att säkerställa att djurparken får de medel som behövs.

Samtidigt kan man konstatera att vid mars månads regionstyrelsemöte beviljade sig de styrande partierna tillsammans med Socialdemokraterna ytterligare 2 miljoner kronor i representation inför Sveriges ordförandeskap i EU. Man motiverade förstärkningen av representationskontot med att man skulle kunna bjuda på större middagar och underhållning i samband med att politiker från EU kommer till Sverige. Här saknas tydligen inga resurser!

Ja, Riksdagspartiet har inga skrupler. En ny adel som gillar att ta skattepengar och slänga iväg det på trams.

SDS