City Malmö Lund och CBN – Malmö och invandringen

Gratistidningen City Malmö Lund – som man kan plocka upp på tågstationer och lite överallt – går man ur huse för att skönmåla Malmö efter att de sett ett nyhetsinslag om Malmö på den amerikanska TV-kanalen CBN. Deras kritik mot inslaget säger mer om redaktionen på tidningen än om inslaget på CBN, som tar upp ett verkligt problem i Malmö som City-redaktionen tydligen vill gömma och glömma.

City menar att påståendet att ”det är en vit flykt från stan” inte stämmer och argumenterar med att det flyttar in studenter till Malmö. Redan 2001 rapporterade Sydsvenskan i en artikel med titeln ”Malmöbor flyttar bort från invandrarna” att

Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna. Kriminaliteten är det vanligaste skälet till att många lämnar Malmö.

Sydsvenskan beskriver vad som kom fram i en undersökning som gjordes av de 3600 hushåll som flyttade från Malmö. Sydsvenskan fortsätter och meddelar att

De personliga kommentarerna visar också att det allra vanligaste skälet till att folk flyttar från Malmö är att man vill bort från stadens våld och brottslighet.

Man konstaterar också att det folk menade med en ”trygg miljö” var ”lika med en miljö utan invandrare och brott.”

I Insikt – lägesrapport om befolkningsutvecklingen i Malmö, november 2007:2 som givits ut av stadskontoret i Malmö, kan man läsa att ”Befolkningsökningen förklaras i huvudsak av en kraftig inflyttning främst från utlandet” och ”Svenska barn lämnar Malmö och utländska flyttar hit”. Skånska Dagbladet skriver för ett år sedan att Malmö ”tappat närmare 4 500 invånare med svenska rötter samtidigt som staden har fått 19 800 fler invånare med utländsk bakgrund” (2008-03-28). 

Ska man kommentera de danska invandrare som City nämner är en betydande del av dessa så kallade ”kärleksflyktingar”, dvs minst den ena parten, men oftast båda, är utomeuropeiska invandrare som pga av de danska reglerna för anhöriginvandring inte får uppehållstillstånd i Danmark. De bosätter sig därför i Malmö. 

Sedan kan man undra vad City menar med att de flesta inflyttade ”är svenskar”. Menar de svenska medborgare? Eller svenskar? Det finns en skillnad.

Vad gäller Hedegaards siffra om att Sverige har en muslimsk majoritet 2049 vet jag inte exakt hur han beräknat detta. Dock har rapporten Exit Folkhemssverige gjort en beräkning av Sveriges framtida befolkningsstruktur. Slutsatsen var, om utvecklingen fortskrider, att de etniska svenskarna inte längre kommer vara i majoritet år 2056. Med tanke på att den muslimska befolkningen ökar enormt mycket snabbare än den svenska och de flesta icke-muslimer har en negativ befolkningsutveckling är det tveklöst så att det går i den riktning Hedegaard beskriver. Vi kan titta på lite statistik från Europa.

– I Storbritannien rapporterar ”Office for National Statistics” att den muslimska befolkningen ökar 10 gånger snabbare än resten av samhället i Storbritannien. 
– Olivier Servaix, sociolog vid Université catholique de Louvain, sa in en intervju i La Libre Belgique i mitten av mars 2008 att Bryssel kommer ha en majoritet av muslimer om 15-20 år pga av de höga födelsetalen.
– Den muslimska befolkningen i Europa har mer än fördubblats  de senaste 30 åren och förväntas ha dubblats igen 2015. I kontrast till detta har den europeiska icke-muslimska befolkningen en negativ utveckling och minskar alltså i antal. Födelsetalen ligger i snitt på 1.4 i Europa enligt vissa siffror, men vissa länder har mindre än det  (Italien har t.ex. ca 1.2). Födelsetalen för muslimerna kan vara så mycket som tre gånger högre.

Det är inte speciellt mycket bättre i Ryssland, där den muslimska befolkninge ökat med 40% sedan 1989.

Angående Malmö igen säger Financial Times (18 jan 2008) att

Tjänstemän har accepterat att de flesta av invånarna kommer vara av icke-svenskt ursprung inom ett årtionde, och att en muslimsk majoritet kan följa därefter

Att tro att Malmö är besparat är en fantasi.

Vad gäller kriminaliteten har till och med BRÅ, som kritiserats för att inte bedriva korrekt forskning och för att frisera uppgifter och rapporter så de ska passa regeringen och politikerna, rapporterat att 90% av ungdomsrånarna har invandrarbakgrund och nästan lika stor andel av offren är svenskar.

DN har rapporterat att invandrargäng bedriver ett ”krig mot svenskar”.

BRÅ:s rapport (2005:17) visar att invandrare har en kraftig överrisk att begå brott och risken för grova brott är mycket högre än mindre grova brott; t.ex. våldtäkt 5 gånger högre risk, mord och dråp 4.2, rån 4.1, misshandel 3.

Bloggen ”Muslimska Friskolan” har pratat med personal på Kirsebergsanstalten och han meddelar att nästan 100% av de intagna är invandrare. Personalen berättar också att många av dem är muslimer och kräver att anstalten anpassar sig till dem i olika avseenden vad gäller deras muslimska tro.

”Södra innerstaden är den mest brottsdrabbade stadsdelen i hela Sverige” rapporterar Sydsvenskan 25 september 2007. ”Var tredje familj i Malmö har blivit utsatt för våldsbrott, stöld eller skadegörelse det senaste året … Det visar polisens stora trygghetsundersökning… År 2000-2005 upplevde Malmöborna en stadigt ökande kriminalitet och otrygghet”

Har redaktionen på City missat detta, eller hoppas de på att ingen känner till det och inte kan bemöta City-redaktionens falska påståenden?

Exempel och bevis på situationen i Malmö kan göras lång. Citys artikel om att CBN har fel i sina påståenden motbevisas ovan. Istället kan man se att City försöker dölja fakta och vitmåla Malmö. Utöver ovanstående finns givetvis mängder av information som hade gjort bilden av Malmö ännu värre.

Intressant är dock all den fakta som City-redaktionen inte försökte dementera. Till exempel att 7 av 10 vuxna i Rosengård lever på bidrag och flera skolor har slutat servera fläskkött för att tillmötesgå den växande muslimska minoriteten. Sverige anpassar sig till muslimernas krav, vilket är ett tydligt exempel på att islamiseringen fortskrider, i Malmö såväl som i Sverige.

 

Ted Ekeroth, intervjuad i CBN-inslaget
Sverigedemokraterna

Klicka på ”Läs mer” om ni vill läsa den korta versionen som jag skickade till City för publicering, som de inte ville trycka.

SDS 

Tidningen ”City Malmö Lund” går man ur huse för att skönmåla Malmö efter att de sett ett nyhetsinslag om Malmö på den amerikanska TV-kanalen CBN.

År 2001 visade en undersökning att ”Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna.” Undersökningen visade att det vanligaste skälet var att man ville bort från invandrare och brott. I ”Insikt – lägesrapport om befolkningsutvecklingen i Malmö” (Stadskontoret), november 2007:2, kan man läsa att ”Befolkningsökningen förklaras i huvudsak av en kraftig inflyttning främst från utlandet” och ”Svenska barn lämnar Malmö och utländska flyttar hit”. Skånska Dagbladet skriver för ett år sedan att Malmö ”tappat närmare 4 500 invånare med svenska rötter samtidigt som staden har fått 19 800 fler invånare med utländsk bakgrund”. De danska invandrarna som City nämner är till stor del sk ”kärleksflyktingar”, som oftast är utomeuropeiska invandrare som pga av de danska reglerna för anhöriginvandring inte får uppehållstillstånd i Danmark.

Hedegaards siffra om att Sverige har en muslimsk majoritet 2049 vet jag inte exakt hur han beräknat. Dock visar många olika undersökningar och statistik att det är högst troligt att en sådan utveckling är på väg. Boken ”Exit Folkhemssverige” gjort en beräkning av Sveriges framtida befolkningsstruktur som visade att de etniska svenskarna inte längre kommer vara i majoritet år 2056. Med tanke på att den muslimska befolkningen ökar enormt mycket snabbare än den svenska och de flesta icke-muslimer har en negativ befolkningsutveckling är det tveklöst så att det går i den riktning Hedegaard beskriver. Citys påstående om att det är fel baserar sig på ingenting alls.

”Södra innerstaden är den mest brottsdrabbade stadsdelen i hela Sverige” rapporterar Sydsvenskan 25 september 2007. ”Var tredje familj i Malmö har blivit utsatt för våldsbrott, stöld eller skadegörelse det senaste året … Det visar polisens stora trygghetsundersökning… År 2000-2005 upplevde Malmöborna en stadigt ökande kriminalitet och otrygghet”. År 2006 rapporterade Sydsvenskan att ”ökande otrygghet gör att Malmöbor flyttar”.

BRÅ, som kritiserats för att frisera uppgifter och rapporter så de ska passa politikerna, har rapporterat att 90% av ungdomsrånarna har invandrarbakgrund och nästan lika stor andel av offren är svenskar. Sydsvenskan skriver om invandrargäng som bedriver ett ”krig mot svenskar”. BRÅ:s rapport (2005:17) visar att invandrare har en kraftig överrisk att begå brott och risken för grova brott är mycket högre än mindre grova brott; t.ex. 5 gånger högre risk gällande våldtäkt, mord och dråp 4.2, rån 4.1, misshandel 3.

Pga platsbrist kan jag inte ta upp mer exempel eller detaljer, men besök gärna min blogg för mer information.

Ted Ekeroth, intervjuad i CBN-inslaget
Sverigedemokraterna

 

2 reaktioner på ”City Malmö Lund och CBN – Malmö och invandringen

Kommentarer inaktiverade.