Propagandakriget mot Israel – video

Propagandakriget mot Israel är sig likt varenda gång.

Precis som i Jenin 2002, då Israel anklagades för ”massaker” och har dödat allt från 500 till 3000 personer, anklagas Israel för ”massaker” i Gaza. I fallet Jenin började araberna anklaga Israel för att ha dödat 3000 personer, sedan ändrade de sig till ca 500. Därefter fastställdes det att 52 araber dödats, ca 30 var beväpnade. Israel förlorade 20-talet soldater i en operation som var designad för att minimera civila förluster.

Detsamma gäller Gaza. Hade Israel verkligen velat begå massaker och folkmord hade man inte skickat in marktrupper alls. Då hade man lagt en bombmatta över området. Men det gjorde man såklart inte.

Problemet är, som vanligt, att svensk media köper – utan eftertanke eller omsvep – Hamas och andra israel-hatande organisationers siffror och påståenden utan vidare.

Här är en kort film som tar upp just detta:

DN DN DN SvD SvD