Pressmeddelande: Durban II – en antisemitisk soppa; vill tysta kritik av islam

Detta är ett pressmeddelande angående ”Durban II”, dvs FN:s konferens om rasism. Förra gången urartade det till en antisemitisk soppa där man skrek om att döda judar och förinta Israel. FN var delaktig i att de arabiska och muslimska grupperna och staterna tilläts kidnappa konferensen och låta det bli en antijudisk hatfest.

Nu, inför Durban II, ser det ut att bli samma soppa. Muslimerna gör allt för att repetera Durban 2001. De har också på agendan att försöka förbjuda kritik av islam.

Därför har vissa riksdagsledamöter skrivit följande pressmeddelande till regeringen:

 

 

 

 

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Utrikesminister Carl Bildt

Biståndsminister Gunilla Carlsson

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

 

 

 

DURBAN II KONFERENS I GENÈVE – APRIL 2009

År 2001 anordnade FNs råd för mänskliga rättigheter en konferens ”mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans i Durban, Sydafrika. Konferensen kom att bli en skamfläck i FN:s historia, då vissa stater och organisationer kapade agendan. Demonstrationer åtföljde konferensen där det skanderades ”Död åt judarna”, och den deklaration som de ickestatliga organisationernas forum antog betecknade Israel som en apartheidstat och uppmanade FN att åter anta den ökända resolution 3379, som klassar sionism som rasism. Det är oerhört tråkigt och anmärkningsvärt att detta blev följden av en konferens mot rasism.

I april kommer det i Genève anordnas en uppföljande konferens, Durban Review Conference, och vi är oroliga för att även denna konferens kommer att innehålla rasistiska och antidemokratiska aktioner. Arbetet med att ta fram en programtext har letts av Libyen och har inkluderat länder som Iran och Kuba, stater där mänskliga rättigheter ständigt kränks. Samtliga 38.000 judar som bodde i Libyen för 60 år sedan drevs på flykt eller dödades och Iran är den drivande kraften bakom de uttalat antisemitiska grupperna Hamas och Hezbollah. OIC (Organization of the Islamic Conference) har redan i sitt förberedelsearbete strävat efter att omdefiniera problemen. Deras lista ser nu ut på följande sätt, vilket måste inge stark oro för konferensens resultat och folkusering:

      Det hävdas att islamofobi idag är det största problemet, att denna döljer sig bakom yttrandefrihet och kriget mot terrorism.

      Man vill införa nationella och internationella lagar som inskränker yttrandefriheten, för att förbjuda hädelse mot religioner.

      Nationell identitet likställs med rasism.

      Kolonialismen utpekas som den viktigaste bakomliggande orsaken till rasism.

      Israel pekas återigen ut som en apartheidstat.

      Termen antisemitism definieras felaktigt till att omfatta även hat mot araber.

USA, Canada och Italien har redan dragit sig ur konferensen,  och andra länder  överväger att dra sig ur eller hotat att göra så om konferensen får den befarade rasistiska inriktningen. Starka uttalanden har gjorts från bl a brittiska, nederländska, franska och danska regeringsföreträdare. Från svenskt håll har däremot tystnaden varit total.

Eftersom Durban Review Conference med fog kan antas bli en tillställning med flera rasistiska inslag vill vi uppmana Sveriges regering, såsom andra länder redan har gjort, att förvarna konferensen om att varje avsteg från vad som rätteligen borde vara konferensens fokus, kommer att föranleda att Sverige drar sig ur konferensen.

Undertecknare är ledamöter av Sveriges Riksdag

 

Annelie Enochson (kd) 
Alf Svensson (kd) 
Eva Johnsson (kd) 
Ingemar Vänerlöv (kd) 
Kjell Eldensjö (kd) 
Lars Gustafsson (kd) 
Ingvar Svensson (kd) 
Mikael Oskarsson (kd) 
Yvonne Andersson (kd) 
Holger Gustafsson (kd) 
Emma Henriksson (kd) 
Irene Oskarsson (kd) 
Gunilla Tjernberg (kd) 
Otto von Arnold (kd) 
Lars-Axel Nordell (kd) 
Lisa-Maria Norlin (kd) 
Elisabeth Svantesson (m) 
Mats G Nillson (m)         
Agneta Berliner (fp) 
Oskar Öholm (m) 
Kent Olsson (m) 

SDS SVD DN DN DN