Jihadrekrytering går under jorden

Jag läste precis på Jihad Watch som länkade  till den här artiklen, där man beskriver hur muslimerna nu rekryterar i privata sammahang mer än förr:

Prisons and private homes have taken over from mosques as recruiting hubs for Islamist radicals in Europe…

Muslimska Friskolan rapporterade nyligen om att Kirsebergsanstalten har numera 100% intagna med utländsk bakgrund och den muslimska närvaron i fängelser kommenteras i artikeln:

Neumann said radicalisation and recruitment within prisons was likely to worsen, noting that before 2001 no European country with the exception of France had a significant Islamist militant prisoner population. Now there were hundreds of such prisoners in Britain and Spain alone, he said.

Det finns alla anledning att oroa sig för utvecklingen och islams påverkan på Sverige.