Beslutet om tennismatchen inte justerat och därmed inte giltigt

Fritidsnämnden i Malmö beslutade om att inte tillåta några åskådare på tennismatchen mellan Israel och Sverige i David Cup. Nu visar det sig, efter att jag samtalat med Fritidsnämnden, att beslutet som nämnden tog inte är omedelbart justerat vilket innebär att beslutet inte vunnit laga kraft. Det innebär också att biljetterna inte kan stoppas enligt kommunallagen.

Fritidsnämnens enda kommentar var att protokollet justeras 4 mars. Det innebär att man inte kan överklaga beslutet innan 4 mars (för det existerar egentligen inte innan dess) vilket säkert är ett taktiskt övervägande för att förhindra att det tas upp i Länsrätten. Dock kan de alltså inte förhindra försäljningen av biljetterna, då beslutet inte är lagligt förrän 4 mars.

Fritidsdirektören Bo Sjöström sa nyss i telefon till mig att försäljningen av biljetter inte är ett politiskt beslut. Det är han som bestämmer när försäljningen av biljetter påbörjas informerade han om. Han gjorde det klart att fritidsnämndens beslut börjar gälla 4 mars och teoretiskt kan biljettförsäljningen ske i direkt anslutning till matchen. Jag frågade ifall det är normalt att göra på det sättet, vilket det inte är sa han utan man brukar lägga ut biljetterna till försäljning långt tidigare. Såklart.

Sjöström menade att han inte tar politiska beslut, men han refererade flera gånger under samtalet till  ”beslutet vi tagit”. Han sitter inte i nämnden, men han är bekväm med att säga att ”vi” tagit beslutet oavsett. Det är ganska klart att Sjöströms beslut att inte lägga ut biljetterna till försäljning är ett politiskt beslut, anpassat till nämndens beslut om att justera protokollet 4 mars.

Det ger väldigt lite tid till överklagande hos Länsrätten, vilket förstås är syftet. 

SDS DN SvD