Malmöpolisen erkänner: ”redan i förväg hade polisen bestämt att inte ingripa”

Jag har flera gånger skrivit om polisens kapitulation den 25 januari (här, här, här), då en aggressiv arabis mobb tilläts misshandla deltagarna vid en pro-israelisk manifestation. Kritiken mot Ulf Sempert har varit hård – och det med rätta – och nu framgår det ocskå att många inom poliskåren tycker den passivitet som utspelade sig var skamlig. En uppgiftslämnare säger att de redan innan manifestationen för Israel påbörjades blivit bakbundna och beordrade att inte göra något åt motdemonstranterna. Skånskan skriver att:

Men redan i förväg hade polisen bestämt att inte ingripa hur hotande motdemonstranterna än skulle bli. Och i de egna leden kokar missnöjet över ledningen. […]

– Det fanns inga planer på att ingripa mot motdemonstranterna. Det enda område som skulle utrymmas ifall det hettade till var området som manifestationen fått sig avdelat framför Rådhuset.

Vilken polisledning väljer att på förhand säga att de inte tänker göra något åt ev aggressiva personer? Vilken polis överhuvudtaget går till jobbet och har bestämt sig för att inte åtgärda brott som begås eller upprätthålla lag och ordning? Det är helt bisarrt!

Den som tipsar Skånskan vill förbli anonym pga av repressalier mot honom ifall de får reda på vem som informerat pressen. Skånskan skriver att

Mannen önskar av oro för problem på sin arbetsplats att vara anonym men har mycket god insyn i polisens insatsstyrka som var på plats under söndagen.
– Det är inte högt i tak hos polisen. Utåt sett står vi enade. Men inom kåren, inom polishusets väggar, finns stor misstro mot chefskapet.
– De flesta poliser på platsen var inte bara där för sitt lönekuverts skull. Man har ett rättspatos och det som hände på Stortorget har många svårt att smälta -att inte beivra när någon begår brott men att hindra stillsamma människor från att framföra sin åsikt som man som medborgare har rätt i en demokrati.
– Vi inom polisen vill vara stolta över vår insats. Det är ingen som är stolt idag, säger källan till SkD.

Det glädjer mig oerhört att poliserna i Malmö reagerar mot ledningen och cheferna som uppenbarligen lagt sitt jobb åt sidan för att istället springa mångkulturförespråkarnas ärenden och låta en antisemitsk hatmobb gå till angrepp mot fredliga pro-israeler. Det är dagens sanning i Sverige – man tillåts inte stödja demokratin Israel. Då kan man inte räkna med polisskydd. Men sprider man hat om judar och uppmanar till mord på judar är man skyddad. Fråga JK Göran Lambertz.

Ulf Sempert, som gav mig direkta lögner på plats (som kan ses i videoklippet som ligger ute på YouTube) då han menade att den våldsamma och mycket störande motdemonstrationen hade en ”grundlagsskyddad” rätt att göra vad de gjorde. Jag tror han vet att det är struntprat. Det är av någon annan anledning som han säger dessa saker… 
I ett av polisens egna dokument kan man läsa följande:

 

Om motdemonstranterna däremot genom skrik och skrän eller på annat sätt uppträder på ett sådan sätt att förfarandet når upp till ofredandenivån, bär de kunna dömas för störande av allmän sammankomst. 

Som jag skrev här säger JO följande om motdemonstrationer:

Rätten att anordna en motdemonstration innefattar därför givetvis inte en rätt att hindra att huvuddemonstrationen genomförs

 

Skånskan intervjuar också  Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och han har följande att säga:

– När en motdemonstration inte längre är en fredlig motdemonstration utan går ut på att störa huvuddemonstrationen, i detta fall den proisraeliska manifestationen som hade polistillstånd, då har grundlagsskyddet för motdemonstranterna upphört. Då kan det bli frågan om olika brott mot allmän ordning.
– Då ska polisen ingripa och man hade visst kunnat upplösa hela motdemonstrationen.

[…]

I normala fall är det prioriterat att det är den störande motdemonstrationen som avbryts.

Trots allt detta fortsätter Sempert med dåliga bortförklaringar och ursäkter. En lögn som repeteras är att man hade ”kommit överens” med ”manifestationens arrangör” om att vi, som hade tillstånd, skulle evakueras. Det är en direkt lögn, inget annat. 

Ulf Sempert verkar inte ha fattat att en manifestation på gator och torg inte endast är till för de som dyker upp på manifestationen, utan för att man ska visa andra förbipasserande ens ståndpunkt. Det var därför helt bisarrt att komma till Stortorget i Malmö och se att vi hade blivit inträngda i ett hörn med avspärrningar runt oss, och denna avskärmning gjordes av polisen!

Sempert nämner i artiklen om en ”särskild polistaktik” som används efter kravallerna 2001 i Göteborg. Han förklarar: 

Vi ser inte längre alla som likadana i en folkmassa utan plockar bara dem som skapar oreda. På Stortorget var det däremot svårt att identifiera dem som störde för de sprang och gömde sig bland de övriga motdemonstranterna och där fanns ju också barn och barnvagnar. 

Vilken utomordentligt bra taktik! Det enda som krävs är att man springer och gömmer sig så kan man göra i princip vad som helst! Har man sedan lite ”skölda” i form av barn, ja då är polisen maktlös och man bestämmer sig för att inte upprätthålla grundlagen!

Man börjar ju undra vilken agenda Sempert och övriga i polisledningen verkligen har…

Pöbeln tillåts bestämma vem som får yttra sig och vem som inte får yttra sig. Tack för det Sempert och polisledningen.

Till Malmös verkliga poliser: Stå på er och gör allt ni kan för att polisen återigen ska få vara poliser!

 

SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS