Sempert, Malmöpolisen och ”Rättsläget – allmän sammankomst”

Efter Malmöpolisens totala kapitulation den 25 januari, då en pro-arabisk mobb tilläts attackera en fredlig pro-israelisk demonstration, har Sempert försvarat sitt och polisens agerande med olika påståenden. Han sa bland annat att motdemonstranterna hade en ”grundlagskyddad rätt” att störa mötet (se här, första videoklippet) och fortsatte på den linjen (se här). Landskrona polisen tycker något annat.

I ett dokument från polisens websida, Rättsläget – allmän sammankomst mm, kan man läsa följande angående ”motdemonstrationer”:

”Motdemonstration”
Grundregel; alla demonstrationer åtnjuter samma grundlagsskydd. Skyddet är emellertid inte obegränsat. 

Deltagare som ”stör” demonstration med endast plakat, banderoller eller flaggor, eller lugn uppläsning av en appell, bör inte fällas till ansvar enligt denna paragraf.

Om motdemonstranterna däremot genom skrik och skrän eller på annat sätt uppträder på ett sådan sätt att förfarandet når upp till ofredandenivån, bär de kunna dömas för störande av allmän sammankomst. 

Detta är ett dokument från polisen, ”Informationsenheten” och är daterat till 2008-09-16.

Hur kan Sempert säga en sak och sedan säger både Landskrona polisen och detta dokument något helt annat? Det hade varit intressant att se vad Sempert har att säga om detta.

Sydsvenskan Newsmill Sydsvenskan