JO om Göteborgspolisens ingripande – vad säger Sempert om detta?

Jag fick nyligen information om följande JO-ärende där Göteborgspolisen ingrep mot 3 personer i Liberala partiet då de demonstrerade mot en socialdemokratisk 1 maj demonstration 2006.

I detta fall ger JO polisen kritik för att de ingrep mot de tre personerna, som fredligt, lugnt och sansat protesterade mot socialdemokraterna. Vad som är intressant, om man jämför med Malmöpolisen och Ulf Semperts agerande 25 januari i Malmö, är följande stycken. Fetstilt nedan är mina markeringar.

Rätten att anordna och delta i en demonstration inbegriper självfallet också en rätt att anordna och delta i en motdemonstration. En demonstration måste emellertid kunna genomföras utan att deltagarna riskerar att utsättas för våld från meningsmotståndare. Om det finns en sådan risk, kan detta avhålla individer eller grupper från att öppet uttrycka sina åsikter. Rätten att anordna en motdemonstration innefattar därför givetvis inte en rätt att hindra att huvuddemonstrationen genomförs (se JO 2007/08 s. 140 och där gjorda hänvisningar).

När ett demonstrationstillstånd har beviljats krävs att polismyndigheten avdelar de resurser och vidtar de åtgärder i övrigt som krävs för att demonstrationen ska kunna genomföras i enlighet med det fattade beslutet. Polismyndigheten hade således en skyldighet att vidta rimliga åtgärder för att det socialdemokratiska partidistriktets demonstration skulle kunna genomföras.

Sempert försvarar Malmöpolisens agerande med att den aggressiva arabiska mobben, som attackerade vår manifestation, hade en ”grundlagsskyddad rätt” att motdemonstrera. Landskronapolisen tycker något annorlunda. Det gör tydligen JO också som de skriver i sitt uttlåtande om Göteborgs-incidenten.

Vår manifestation fick avbrytas i förtid då polisen inte ville upprätthålla lag och ordning. Polisen valde att inte agera när vi blev attackerade med flaskor, stenar och fyrverkeripjäser. ”Huvudemonstrationen” kunde inte genomföras pga av mobbens attacker och att de var högljudda. Polisen struntade i detta helt och hållet.

SDS SDS Newsmill SDS

En reaktion på ”JO om Göteborgspolisens ingripande – vad säger Sempert om detta?

Kommentarer inaktiverade.