UNRWA betalar terrorister – läs om UNRWA

Ynet News skriver om, det för många välkända faktum, att UNRWA betalar och ger underhåll till terrorister och mördare.

The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees employs and provides benefits for terrorists and criminals, asserts a former legal adviser to UNRWA who left the organization in 2007. […]

Lindsay’s report warns that the agency has deteriorated increasingly over the years since its establishment, and that it was currently offering services to those who were not actually in need of them. […]

He suggests UNRWA make operational changes and ”halt its one-sided political statements and limit itself to comments on humanitarian issues; take additional steps to ensure the agency is not employing or providing benefits to terrorists and criminals; and allow the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), or some other neutral entity, to provide balanced and discrimination-free textbooks for UNRWA initiatives.”

Lite mer om FN-organisation UNRWA är på sin plats:

UNRWA driver de arabiska flyktinglägren i och runt Israel och har gjort det sedan starten 1950. UNRWA riktar sig enbart till de arabiska flyktingarna och definitionen av dessa är att man bott i mandatet Palestina (det kvarvarande mandatet efter att Jordanien styckats av) “mellan juni 1946 och maj 1948”:

…persons whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict

De flesta som innefattas av denna definition är araber som kom till Israel för att få arbete då landet började byggas upp igen (i och med den judiska återinvandringen) och var inte folk som levt där en längre tid.

Vidare definieras en sådan flykting som alla ättlingar till dessa ursprungliga flyktingar, även om det bara är en förälder som (enligt ovanstående definition) är flykting.
Om man jämför detta med UNHCR – FN:s flyktingorgan som gäller alla flyktingar i hela världen utom just de ”palestinska flyktingarna” – inser man snabbt att UNRWA gör inget annat än håller liv i ett flyktingproblem som annars inte skulle existerat.

UNHCR:s flyktingdefinition, enligt FN:s ”Convention Relating to the Status of Refugees” 1951, tillåter inte att den statusen ärvs ner till flyktingarnas barn, de jobbar också för att integrera och assimilera flyktingar och därmed försöker lösa problematiken. UNRWA gör det rakt motsatta genom sin unika definition av flyktingar samt hur de arbetar och agerar.
Ännu en skillnad är den att ifall en person får medborgarskap i en annan stat upphör deras flyktingstatus att gälla. UNRWA:s specialdefinition ignorerar detta totalt och trots att många araber erhållit medborgarskap i Jordanien är det fortfarande klassade och räknade som flyktingar.
År 2003 spenderade UNRWA $73 miljoner på de araber som har medborgarskap i Jordanien, trots att de inte längre definieras som flyktingar enligt den internationella definitionen som UNHCR använder sig av [3].

”Rätten att återvända”

Den påstådda ”rätten att återvända” har ingen grund i några rättsliga instanser. FN:s resolution 194 säger att:

…the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date.

men det är inte bindande i något avseende – det är en rekommendation. Här ignoreras också det faktum att aggressionskriget som inleddes 1948 initierades av de omkringliggande arabstaterna med uttalat syfte att förstöra Israel.
UNHCR verkar för att flyktingar ska kunna börja ett nytt liv snarast möjligt och i många fall på nya platser än de ursprungliga. Det finns inget som säger att flyktingar måste tillbaka där de en gång bott. Jämför man detta med hur UNRWA verkar står det i stark kontrast.
Som ovan beskrivet jobbar UNRWA som om det fanns en ”rätt att återvända” och gör således inget för att integrera och assimilera människorna – de hålls i samma situation år efter år vars enda syfte är att bibehålla problemet.

Arbetar aktivt för bevarandet av flyktingarna
Men det är inte bara passivitet och likgiltighet som bidrar till detta – aktivt arbete från UNRWA:s sida medverkar till problemets utbredning och omfattning. Registreringskorten som används för att registrera en flykting har en kod för att specificera varifrån de kommit innan kriget inleddes 1948; flyktinglägren skapades i enlighet med de byar som fanns och gator/områden i dessa läger döptes enligt namn från de respektive byarna. Denna medvetna kampanj att lära de unga var de ”kom” ifrån förstärks ytterligare med olika riktade kampanjer och program – anordnat av UNRWA. T ex. skeppades flera bussar av arabiska ungdomar från Dheisish till Jerusalem för att se platser de lämnade 1948 [2]. År 2001 tilläts en grupp som kallade sig för ”Higher Committee for the Return of the Refugees” att påpeka dessa arabiska ungdomars tillhörighet med områden och städer i Israel (inom den så kallade ”gröna linjen”). Detta var platser som dessa skolelever troligen aldrig sett.

Syftet med dessa ”övningar” var att indoktrinera nästa generation med att Israel tillhör er, ni ska återvända dit förr eller senare och allt annat är bara tillfälligt.

Exempel på FN:s, UNRWA:s m.fl. aktiva motstånd mot förbättring för flyktingar
Önskan att bevara flyktingproblemet har exemplifierats av olika organisationer, av såväl PA/PLO som FN och UNRWA.
Den ”Palestinska Myndigheten” beslöt april 1996 (i Jericho) att inget ska göras för att ”underminera återvändandet” – inga förbättringar av levnadsstandarden skulle göras. En undersökning visade att PLO/PA, så sent som 2001, tryckte på att inget ska göras för assimilera och lösa flyktingproblemet – ”återvändandet” sattes högst på dagordningen.

Dr. Musallam Abu Hilu från Jerusalem Open University sa att

…it may well be that development programs have an adverse effect on the refugees. demand for return; such programs might lead to gradual and unconscious refugee integration and resettlement [4]

1985 försökte Israel flytta flyktingar från ett läger till 1300 nybyggda hus, men FN valde att ingripa och Generalförsamlingen antog en resolution [5] som förbjöd Israel att ersätta flytta flyktingarna från deras tillfälliga bostäder då det hade kommit i konflikt med deras påstådda ”rätt att återvända”. Värt att notera är att Israel inte krävde av dessa personer att de skulle ge upp på sina krav om ”återvändande”, men UNRWA vill helt enkelt inte att flyktingarna skulle få det för bekvämt och bli mindre benägna att hålla på kravet om ”återvändande”.
En liknande situation uppstod i Gaza och UNRWA reagerade på samma sätt.

1997 sa Iyad Qadi, då anställd i UNRWA som informatör, sa att

We are living in misery. Palestinians strengthen their claim to a right of return by staying in the camps. The refugees. main concern is to show the whole world that they are still living in the camps, that their situation is terrible [6]

Budget och lite siffror

Utgår man från FN:s officiella siffra på antalet arabiska flyktingar 1949 (som en del källor menar är överdriven) ligger den på ca 730000. Med UNRWA:s definition av flyktingar och ärvandet av flyktingstatus (dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv.) rör sig antalet i dagsläget upp till ca 4 miljoner (även denna siffra är tvivelaktig då det förekommer mycket mygel inom UNRWA:s registreringssystem). Använder man UNHCR:s definition som den resterande världen går efter räknas endast de som faktiskt var flyktingar in, och av dessa lever idag ca 200000.
Alltså, ifall man använder den internationella standarden är det endast 5% av de idag påstådda ca 4 miljoner flyktingar som faktiskt är flyktingar.

Finns det fler anledningar till det höga antalet ”flyktingar”?
Enligt Svensk Israel-Information, Eli Göndör (2002-11-12) fanns följande anledningar utöver ovanstående:

1. För att få fler matransoner registrerade man sig flera gånger med olika namn
2. Flyktingarna beräknades efter det antal ransoner som delats ut
3. När flyktingar dog behölls deras ransoneringskort och därmed avregistrerades inte de döda.

Två gånger UNHCR:s budget
Jämför man budget för UNRWA respektive UNHCR ser man samma mönster. UNRWA har år 2004 ca 380 miljoner dollar i budget och hade som uppgift att ta hand om ca 4 miljoner människor. UNHCR som har en budget på ca 980 miljoner dollar (2,5 gånger mer) har som uppgift att ta hand om ca 22 miljoner flyktingar (5,5 gånger fler) världen över – ej inräknat de arabiska flyktingarna. De ”palestinska flyktingarna” har alltså förhållandevis mer än dubbel budget och det till trots att de omkringliggande arabstaterna, med stora oljetillgångar, mycket väl hade kunnat hjälpa till att lösa problemet utan några större ansträngningar.
Valet att inte göra detta klargör

Arabstaterna bidrar minimalt
Man kan tycka att arabstaterna, som håller ämnet om de ”arabiska flyktingarna” vid liv, borde bidra med en avsevärd mängd pengar till UNRWA (som finansieras av frivilliga bidrag) men så är inte fallet. Det visar sig istället att arabstaterna, de stora oljetillgångarna till trots, endast bidrar med 2% (år 2000) av UNRWA:s budget. Dessa små bidrag gavs av Saudiarabien, Kuwait och ett par andra Gulf-stater medan Egypten, Iraq och Syrien inte bidrog med något alls!

Avslutande ord

Det är utan tvivel att FN och UNRWA har ett politiskt intresse i att bibehålla flyktingarna att vara just flyktingar. Den arabiska världen använder dessa människor som slagträ mot Israel i ett krig som startades innan Israels återbildande och pågår än idag. Genom att dagligen indoktrinera de nya generationerna som växer upp med deras ”rätt” att ”återvända” agerar UNRWA som en bulvan för arabiska intressen. Flyktingarna ges inte möjlighet att bygga sig ett liv eller ens ses som en del i arabstaterna runt omkring sig – inte heller i en eventuellt ”palestinsk” stat. Målet är att ingjuta hat mot Israel för att hålla liv i konflikten.

Vi avslutar med denna del med ett uttalande av Peter Hansen, före detta högsta chef för UNRWA, i en intervju med kanadensiska CBC:

I am sure that there are Hamas members on the UNRWA payroll, and I don’t see that as a crime. Hamas as a political organization does not mean that every member is a militant. We do not do political vetting and exclude people from one persuasion as against another [7]

[1] The Palestinian Refugees FACTFILES, Palestinian Liberation Organization, Department of Refugee Affairs, Ramallah, 2000,s.22.

[2] “UNRWA The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East LINKS TO TERRORISM”, Arlene Kushner, October 2004. http://israelbehindthenews.com/pdf/UNRWA.pdf

[3] “UNRWA The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East SUPPLEMENTAL REPORT: A Rigorous Review of Agency Practices”, Arlene Kushner, Center for Near East Policy Research. http://israelbehindthenews.com/pdf/SecondReport.pdf

[4] http://www.badil.org/Publications/Other/Refugees/Workshop/wkshop2.htm

[5] http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r165.htm

[6] Shawn Cohen, .The Refugee Dilemma: A Day in the UNRWA Arab Refugee Camps,.
Washington Jewish Week, 23 juli, 1997.

[7] Honest Reporting Canada, 6 oktober, 2004.

http://www.intelligence.org.il/eng/sib/5_04/unrwa.htm
http://www.un.org/unrwa/finances/index.html

SvD DN DN

En reaktion på ”UNRWA betalar terrorister – läs om UNRWA

Kommentarer inaktiverade.