Överste: ”ingen annan armé gör större ansträngningar än den israeliska för att begränsa antalet civila dödsoffer”

Fred i Mellanöstern tar upp följande viktiga video:

I alla krig drabbas tyvärr också dem som inte är direkt involverade i striderna.

Richard Kemp är Storbritanniens tidigare befälhavare för de brittiska styrkorna i Afghanistan, och idag överste. I en svensktextad intervju med BBC News den 9 januari säger han att krig är ett stort kaos och fullt av misstag, men att ingen annan armé gör större ansträngningar än den israeliska för att begränsa antalet civila dödsoffer.

Även Gudmundson tipsar om detta (via FiM).

Dag, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, SvD, 2, 3, 4, 5, DN, 2, 3, 4, 5, B, Hd, 2, Smp, Syd, 2, 3, Y, Vg, 2, 3, Db, 2, Sdb, 2, 3, 4, Ps, 2, 3, E, 2, 3, N, 2, 3, 4, 5, Hd, B, 6