Shifasjukhuset och Hamas

”Cross-post”, se även på FiM.

Israel har ju framfört anklagelser om att medlemmar ur Hamas ledning gömmer sig under Shifasjukhuset.

Anklagelsen har tillbakavisats, bl.a. chefen för akutmottagningen Halil Nahal:

Dr Halil Nahal, chef för akutmottagningen på sjukhuset Shifa i Gaza, tillbakavisade under ett samtal med Israels militärradio de återkommande anklagelserna om att Hamas politiska och militära ledning gömmer sig under sjukhuset:
– Det är inte sant. Sjukhuset har ingen källare.

Men IDF har kanske lite bättre koll på läget eftersom när sjukhuset vid mitten av 1980-talet renoverades så ansvarade de israeliska myndigheterna
för arbetet. Och visst byggdes det en källare:

The Israeli civil administration in the territories constructed the hospital complex’s Building Number 2, which has a large cement basement that housed the hospital’s laundry and various administrative services

Vidare, i augusti 2007 strejkade bl.a personalen på Shifasjukhuset. Varför?! Jo för att när Hamas tog över styret på Gaza, så sparkade man sjukvårdpersonal?! De menade att sjukhuset var politiserat. Men de som jobbade på sjukhuset krävde att:

all people who had been fired or transferred go back to their jobs,…

OCH gör sedan tillägget att:

We also demand that all armed people be removed from inside medical facilities,

Shifasjukhuset har alltså varit föremål för interna politiska strider. Hamas sparkade till och med läkare från sina tjänster. För att ersätta dem med vilka?

SvD 2 3
Sydsvenskan
2 3 4
VG 2 3 4 5 6
Dagbladet
2 3 4 5 6 7
Dagen 2 3