”Studiecirklar för muslimska mördare”

Ungsvensk tipsade Muslimska Friskolan om att det anordnas ”studecirklar” för araber på Kirsebergsanstalten i Skåne. Endast för arabisktalande, och helst ska de ha mördat sin fru:

Betalningen kom från skattepengar på länsstyrelsen i Skåne och diskriminerade alla som inte talade arabiska. Studiecirkeln vände sig till araber som mördat sina hustrur:
”Under vårterminen 2006 hölls den allra första föräldracirkeln på Kirsebergsanstalten för intagna med arabiska som modersmål. Insatsen var framgångsrik och visade på stora behov hos de intagna. Medel för att arrangera ytterligare en cirkel söktes och erhölls från Länsstyrelsen i Skåne.”

”Det kändes väldigt tråkigt att behöva neka de intagna som inte talade arabiska deltagande i cirkeln och dessutom inte kunna hänvisa till motsvarande insats på svenska då de ordinarie cirklarna av okänd anledning fortfarande inte kommit igång på anstalten.”

Sverige är ett väldigt väldigt sjukt land…