Folkrätt på Newsmill: ”Gaza och rättsläget – ett traditionellt folkrättsligt perspektiv”

Missa inte ett bra inlägg om folkrätten, som så ofta missbrukas av vänstern och arabisterna. En juridisk genomgång kan läsas här.

Några citat:

Det territorium, som Israel i övrigt ockuperade 1967 också helt rättsenligt såsom Gaza, kom aldrig att innefattas i något fredsavtal på grund av de politiska omständigheterna på arabstaternas sida, t.ex. förnekelsen av Israels existens.

Ockupationen 1967 handlar  alltså om sexdagarskriget då Israel, i ett försvarskrig, tog områden från Jordanien och Egypten som dessa två länder ockuperat sedan 1949.

Israel stängde sin gräns mot Gaza, och även Egypten har hållit sin stängd. Inget i folkrätten tvingar allmänt sett en stat att ha öppna gränser mot andra stater.

Om lagligheten i Israels försvarskrig mot Gaza:

Den omständigheten att civila dör i krig, t.o.m. i stort antal, innebär inte med automatik att någon part i kriget brutit mot krigets lagar. Ett stort antal dödade civila innebär alltså inte i sig en kränkning av folkrätten. […]

Syftet med de israeliska militära operationerna är både lagligt och legitimt, nämligen att undanröja Gazas raketkapacitet att slå mot Israel.

Avslutande citat:

Politiskt sett fanns det 2005 ett val för Gazas regering. Denna kunde slå in på den normalt fredliga vägen eller fortsätta såsom nytt rättssubjekt att bryta mot våldsförbudet genom fortsatt raketbeskjutning av Israel. Ledningen valde det senare, även om ett eldupphöravtal med Israel slöts. Detta avtal följdes inte, då raketbeskjutningen av israeliskt territorium ändå skedde och i en allt större omfattning. Genom sin beskjutning bröt alltså Gaza grovt mot folkrätten, dels mot själva våldsförbudet, dels mot krigets lagar genom att sikta på civila. Det är naturligtvis så, att det är oförenligt med FN-stadgans bokstav och anda jämte folkrätten i övrigt att ett land (Gaza) har som sin uttalade politiska målsättning, manifesterad även i handling, att utplåna ett annat land (Israel). Något dylikt fanns inte ens under det kalla krigets dagar mellan de dåvarande stormakterna.

SvD 2 3 4 5 6 7 8 9

Sydsvenskan 2 3 4 5 6 7 8

ETC 2 3 4 5 6

DN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dagen 2 3 4 5 6

Barometern 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SmP 2 3 4 5 6 7 8 9

HD 2 3 4 5 6 7

KrB 2 3

YA 2 3

TrA 2 3