Uppfriskande: ”Terroristkramande: En vänstertradition fortsätter”

DN har en text, skriven av Lisa Bjurwald, som är ovanlig att se i svenska tidningar.

Den nästan totala pro-palestinska/arabiska hållningen inom den svenska journalistkåren är skrämmande. Det finns ett par ledarskribenter som visar ett visst mått av förståelse för Israels utsatthet och försvarsaktioner och de gör detta på ledarplats, där man tydligt ser att det är deras åsikter.

Vad den stora merparten av journalisterna gör, i redaktionell text, är att framställa den arabiska aggressionen – med Hamas i spetsen – som de snälla. Man struntar alltid i att rapportera om de antisemitiska talen som hålls regelbundet av bland annat Hamas ledare, om den antijudiska propagandan som är intensiv i moskeér och skolor och man ignorerar grundläggande händelseförlopp som visar israelisk återhållsamhet innan deras försvarsaktion satte igång.

Genom att förbehållslöst återge t.ex. vänsterextremisten Mads Gilberts historier visar man att man är inte speciellt intresserad av fakta, bara propaganda. Tidningsartiklar poppar upp som pratar om ”svält” när Israel fortsätter att förse mängder med mat och medicin till Gaza – som de alltid gjort. Kent har en kommentar om detta.

Från DN:

Som borgerlig svensk är det en smått surrealistisk känsla att varje gång Israel dominerar nyhetsrapporteringen betrakta den fulla vidden av vänstervridningen i Mellanösternfrågan. …

En norsk läkare på plats i Gaza, Mads Gilbert, har under konflikten fått sina uttalanden förvandlade till braskande tidningsrubriker i svenska medier (”Det här är det värsta jag sett”, ”Vi vadar i blod”). Den läsare som gör en enkel personkoll på internets sökmotorer, får veta att Gilbert är en revolutionär kommunist som uttalat sitt stöd för 11 sep-tember-terroristernas attacker mot USA.

Gilbert och hans läkarkollega Erik Fosse är utsända av den norska biståndsorganisationen NORWAC, för vilken Fosse är chef. NORWAC:s samarbetspartner inkluderar Hizbollahs Martyr Foundation, som samlar in och delar ut pengar till självmordsbombares familjer.

Naturligtvis kan man trots extrema åsikter göra stora insatser som läkare i en konfliktzon. Men är Gilbert en opartisk källa? Knappast. Är det lämpligt att ge honom en så dominerande roll i mediebevakningen av Gaza? Definitivt inte.

Svd Sydsvenskan SvD