Händelseförlopp, juridiskt och moraliskt

Någon frågade om det är helt och hållet ”upp till Israel att bomba en skola” när terrorister använde skolan som bas för beskjutning. Därefter fortsatte denna person med att påstå att Israel började kriget och att Israel ansvarar för varje civil som dödats.

Det finns egentligen tre delar att diskutera här; den faktiska händelseutvecklingen, den juridiska aspekten och den moraliska aspekten. Vi tar det i den ordningen.

Händelseutvecklingen

Under den så kallade ”vapenvilan” som varade i ett halvår sköts det, från Gaza, en mängd raketer och granater mot Israel. Kriget var alltså egentligen börjat långt innan den israeliska motåtgärden påbörjade. Den israeliska försvarsaktionen dröjde väldigt lång tid (fråga de som bor i Sderot) trots ständig beskjutning från Gaza och Hamas.

Några exempel på ”vapenvilan”:
The Jewish Policy Center rapporterade 26 juni 2008 att

Vapenvilan i Gaza bröts igen på torsdagen då terrorister sköt flera raketer in i Negev… Raketattacken var tredje gången som vapenvilan bröts…

Denna attack som nämns ovan utfördes av Fatah, men det är irrelevant då Hamas är ansvariga för sitt område. De har ingått vapenvilan och det åligger dem att upprätthålla den.

Haaretz rapporterar den 3 juli 2008,  14 dagar efter att ”vapenvilan” trädde i kraft att

Militanta avfyrade raketer från Gaza-remsan mot Negev…

Här kan man läsa en rapport från 5 november som säger att

Idag avfyrade palestinierna 35 Kassamraketer från Gaza mot Israel – de värsta våldsamheterna sedan vapenvilan inleddes i juni. Hamas har tagit på sig ansvaret för raketerna…

Här är en rapport från 22 november 2008 som säger att

Tre raketer sköts mot södra Israel…

Exemplen är oändliga. Ska vi titta på vem som formellt sade upp vapenvila då? Här, här, här och t.ex. här står det klart och tydligt att Hamas avslutade ”vapenvilan” (som de brutit massor av gånger). Citat från sista länken:

On Thursday, one day before the official end of the six-month cease-fire arranged by Egypt, Hamas announced it did not intend to renew the cease-fire agreement.

Hamas säger såklart att det var Israel som bröt mot avtalet, vilket man med enkelhet kan se är struntprat. Hamas sade redan när vapenvilan inleddes för 6 månader sedan, att den inte skulle förnyas när den tog slut. Om Hamas genuint hade föredragit fred och lugn, och stoppat de dagliga attackerna, så hade inte Israel behövt reagera nu. Kassamrakterna som regnade över Sderot talar sitt tydliga språk. Vad hände direkt efter att Hamas sagt upp vapenvilan? Jo, raketregnet intensifierades:

Only one Israeli was lightly wounded in the barrage of 19 rockets and three mortars by nightfall. But after a weekend of heavy rocket attacks, Israel’s government threatened to strike back hard.

People Daily skriver, 20 december, att:

More than 20 rockets were fired from Gaza into Israel on Wednesday.

Vad gäller händelseutvecklingen är det solklart att Hamas bröt vapenvilan upprepade gånger genom att beskjuta Israel. De sade också upp vapenvilan och intensifierade beskjutningen därefter.

Den juridiska aspekten

Från FiM:
Genevekonventionen
(artikel 28, 4:e konventionen) är tydlig när den säger att militära mål inte upphör att vara legitima militära mål bara för att de placeras i civila områden. Ansvaret för att inga civila ska finnas i närheten ligger helt och hållet på dem som placerat de militära installationerna bland civila. W Hays Parks, expert på internationell rätt och krig, säger att

The defender has the primary duty of protecting the civilian population and removing civilians from military targets, if necessary.

Vidare så ”råkar” de inte befinna sig där. De utnyttjar det fullt medvetet, vilket jag tagit upp i andra inlägg här på bloggen. Ett vittnesmål kan ses här.

Ur en juridisk synvinkel, och i enlighet med Genevekonventionen, har Israel all rätt att försvara sig mot angrepp utförda av terroristerna i Hamas.

Den moraliska aspekten

Israel har en skyldighet att försvara sina medborgare. Det hade alla länder gjort, och även Israel tillåts givetvis skydda sina medborgare från raketattacker och liknande. I en situation är en terrororganisation, med huvudmål att utplåna Israel, dagligen beskjuter israeliska städer måste givetvis Israel reagera på detta och stoppa det. Hamas mål är att förgöra Israel och agerar därefter. Beskjutning intensifierades och det fanns inget annat val än med militära medel stoppa mordterrorn som israelerna fick utstå.

Ett klipp från FiM:

Enda sättet att stoppa Hamas beskjutning än att slå ut dem. Hamas säger själva att de aldrig tänker gå med på fred, eller upphöra med attackerna. De ville inte ens förlänga vapenvilan. I åtta år av daglig raketbeskjutning från Hamas har Israel hållit igen. Över 6 000 raketer har bombarderat skolor, daghem, bostäder, vägar och människor i Israel. Man vet aldrig när de kommer eller var de landar. En inkommande raket skapar samma panik oavsett om den träffar sin måltavla eller inte. På 15 sekunder måste man ner i ett skyddsrum, och de flesta hinner aldrig.

Israel gör allt man kan för att undvika att drabba civila. Hamas siktar på israeliska civila, och mäter framgång i hur många civila israeler, skolor och bostäder de lyckats bomba till smulor. Under Israels operation mot Hamas får palestinierna flygblad, SMS och telefonsamtal i förväg, som uppmanar dem att evakuera för att inte skadas när ett närliggande Hamasmål ska attackeras. Marktrupper sätts in istället för flygvapnet i tätområden med stora risker för soldaterna, just för att reducera civila skador. Om Israel, i likhet med Hamas, inte hade tagit dessa hänsyn skulle operationen kunnat vara över på en halvtimme.

DN DN DN DN SvD SvD HD HD Sydsvenskan Sydsvenskan Sydsvenskan SvD